BAB 3 : TINGKATAN 1 - Blog Cikgu Mahfuzah

download report

Transcript BAB 3 : TINGKATAN 1 - Blog Cikgu Mahfuzah

BAB 3 : TINGKATAN 1
KERAJAAN-KERAJAAN AWAL
DI ASIA TENGGARA
Kerajaan-kerajaan
Awal di Asia
Tenggara
KERAJAAN
AGRARIA
Kerajaan
berasaskan
pertanian
KERAJAAN
MARITIM
Kerajaan
berasaskan
perdagangan
Ciri-ciri Kerajaan Agraria
Kemahiran
Ekonomi
Berasaskan
pertanian
Mengutip hasil
hutan
Menternak
binatang
Membina
empangan dan
terusan
Lokasi
Kawasan
tanah subur
Kawasan
pedalaman
Ciri-ciri kerajaan Maritim
Ekonomi
Kemahiran
Membuat kapal
Perdagangan
Perikanan
Menguasai ilmu
pelayaran
Membuat kapal
Lokasi
Kawasan pesisir
pantai
Kuala Sungai
LATIHAN (3.O) : KERAJAAN AGRARIA DAN
MARITIM
Lengkapkan rajah di bawah tentang kerajaan Agraria dan Maritim
Kerajaan Maritim
Kerajaan Agraria
1._______________________
Ekonomi berasaskan
1.______________________________
Ekonomi berasaskan
Maksud
perdagangan
_______________
pertanian
________________
Funan
2. a)__________________
b)__________________
Angkor
Contoh
kerajaan
2.
Champa
a)____________________________
Chih Tu
b)____________________________
Srivijaya
c)____________________________
Majapahit
d)____________________________
e)____________________________
Kedah Tua
3.1. Kerajaan-kerajaan Agraria
Kerajaan Angkor
Pelabuhan
utama
Kegiatan
ekonomi
Pengasasan
Sistem
pemerintahan
Agama
3.1. Kerajaan-kerajaan Agraria
Kerajaan Funan
Pelabuhan
utama
Kegiatan
ekonomi
Pengasasan
Sistem
pemerintahan
Agama
Latihan (3.1) Kerajaan Agraria : Funan
dan Angkor.
1. Antara berikut, yang manakah menunjukkan ciri-ciri kerajaan
Agraria?
I
Mengutip hasil hutan
II
Menjalankan kegiatan menangkap ikan
III
Perdagangan adalah sumber pendapatan utama
IV
Terletak di pedalaman dan lembangan sungai
A.
I, II, dan III
B
I, II, dan IV
C
I, III, dan IV
D
II, III, dan IV
2. ‘Baray’
amat berfaedah kepada penduduk Angkor
kerana memberi sumbangan dalam bidang
A Kesihatan
B Pertanian
C Pertadbiran
D Pengangkutan
Petempatan awal
Berkembang
Pelabuhan awal
3. Berdasarkan rajah di atas, apakah faktor yang
menyebabkan munculnya pelabuhan awal?
I Kemahiran membina kapal
II Sumber bekalan dagangan
III Sungai menjadi laluan dagangan
IV Kemunculan pusat pentadbiran di muara sungai
A. I dan II
B. II dan III
C. III dan IV
D. I dan IV
4. Senaraikan tiga contoh kegiatan
ekonomi masyarakat Agraria
Menangkap ikan
a)____________________________
Bercucuk tanam
b)____________________________
Memburu dan menternak binatang
c)____________________________
CHAMPA
CHIH TU
SRIVIJAYA
KERAJAAN-KERAJAAN
MARITIM
MAJAPAHIT
KEDAH TUA
KERAJAAN CHAMPA
PENGASASAN
192 M oleh
Chu Len
SISTEM
PEMERINTAHAN DAN
PENTADBIRAN
14 dinasti
Pegawai pemungut
cukai
PELABUHAN
Peta
Diterajui oleh
Bhadravarnom
Nama Champa wujud
pada 655 M
AGAMA
Raja
dipengaru
hi agama
Hindu
 Indrapura
KERAJAAN CHIH TU
PELABUHAN
Tiada
SISTEM
PEMERINTAHAN
DAN PENTADBIRAN
Raja berkuasa
mutlak
PENGASASAN
Peta
Oleh Raja
Gautama
Dibantu 3 orang
menteri
pada 6 M
Dipengaruhi agama
Hindu
AGAMA
Hindu
Latihan (3.2) Kerajaan Maritim :
Champa dan Chih Tu.
1. Kegiatan terpenting kerajaan Maritim ialah
A. perikanan
B. perdagangan
C. pembinaan kapal
D. menjual hasil keluaran
2. Apakah persamaan antara kerajaan Champa dan
Chih Tu?
I.Raja berkuasa mutlak
II.Pemerintahan dipengaruhi oleh agama Hindu
III.Kedua-duanya mempunyai palabuhan utama
IV.Masyarakat beragama Hindu dan Budha
A. I dan II
B. II dan III
C. III dan IV
D. I dan IV
3. Senaraikan tiga ciri-ciri sistem pemerintahan dan pentadbiran
kerajaan Chih Tu.
Raja berkuasa mutlak
a.____________________________________
____________________________________
Raja dibantu oleh tiga orang menteri
b.____________________________________
____________________________________
Sistem pemerintahan beraja dipengaruhi oleh
c.____________________________________
agama hindu
____________________________________
4.
Senaraikan tiga ciri-ciri sistem pemerintahan dan
pentadbiran kerajaan Champa.
a._______________________________________
Ditadbir oleh 14 Dinasti
_______________________________________
Terdapat pegawai pemungut cukai
b._______________________________________
_______________________________________
Diterajui oleh Raja Bhadravarnom
c._______________________________________
_______________________________________
KERAJAAN MAJAPAHIT
PENGASASAN
Raden Wijaya
SISTEM
PEMERINTAHAN
DAN PENTADBIRAN
Undang-undang
Manu
Peta
PELABUHAN
Kataha &
Temasik
Dibantu oleh
Perdana menteri & 4
orang menteri
Konsep Devaraja
AGAMA
Hindu &
Buddha
KERAJAAN SRIVIJAYA
PENGASASAN
7 masihi
Palembang
PELABUHAN
Palembang
SISTEM
PEMERINTAHAN
DAN PENTADBIRAN
Raja berkuasa
mutlak
Menteri sebagai
perantara
Peta
PENEMUAN SEJARAH
Batu Bersurat bertarikh
AGAMA
683 masihi
Hindu
KEGIATAN EKONOMI
Mengawal perdagangan
di kepulauan Melayu
Pusat pertukaran
barang dagangan
KERAJAAN KEDAH TUA
PENGASASAN
5 masihi
Di kenali sebagai Kataha
dan Cheh-Ca
SISTEM
PEMERINTAHAN
DAN PENTADBIRAN
PELABUHAN
Kukuh sejak abad
ke-5
Sungai Mas
UTAMA
 Lembah Bujang
Peta
PENEMUAN
SEJARAH
Wang perak, manik
dan barangan kaca
AGAMA
Hindu dan
Budha
KEGIATAN
EKONOMI
Pusat pertukaran barang
dan persinggahan pelayar
Pengeluar utama padi
Latihan (3.2) Kerajaan Maritim :
Majapahit, Srivijaya dan Kedah Tua.
Undang-undang Manu
1. Maklumat di atas mempunyai
kaitan dengan
A. Funan
B. Srivijaya
C. Majapahit
D. Kedah Tua
2. Mengikut Batu Bersurat Telaga Batu, terdapat tiga
bahagian pentadbiran dalam kerajaan Srivijaya iaitu
I. pentadbiran diraja
II. pentadbiran daerah
III. pentadbiran kewangan
IV. pentadbiran ketenteraan
A. I, II, dan III
B. I, II, dan IV
C. I, III, dan IV
D. II, III, dan IV
3. Apakah maksud konsep Devaraja?
Wakil dewa untuk memimpin manusia
_________________________________________
_________________________________________
4. Senaraikan dua pelabuhan utama
kerajaan KedahTua
Sungai Mas
a.__________________________
Lembah Bujang
b.__________________________
SEKIAN….
TERIMA KASIH