Obr. 1 - Táborské soukromé gymnázium, sro

Download Report

Transcript Obr. 1 - Táborské soukromé gymnázium, sro

Číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.0200
Číslo materiálu
VY_32_INOVACE_DEJEPIS_7
Název školy
Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Tábor
Autor
Mgr. Radka Vanišová
Tematický celek
Dějepis
Ročník
1. – 4. ročník gymnázia
Datum tvorby
Říjen 2013
Anotace
Materiál je určen pro zpestření výuky dějepisu,
suplovanou hodinu, výročí dané události,
mezipředmětový vztah (VV a D) atd.
Metodický pokyn
Prezentace je určena jako výklad do hodiny.
Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora
EUGÈNE DELACROIX: LE MASSACRE DE SCIO
VRAŽDĚNÁ NA OSTROVĚ CHIU
Obr. 1
EUGÈNE DELACROIX: LE MASSACRE DE SCIO
cca 4m
skutečná historická událost
11. 4. 1822
ostrov Chios - Egejské moře,
u maloasijského pobřeží
cca 3,5m
Úkol:
Kdo zaútočil na Řeky na Chiu?
(urči podle obrazu)
Osmanští Turci
Obr. 1
originál – Paříž
(Louvre)
ŘECKÁ OSVOBOZENECKÁ VÁLKA (1821 – 1830)
• masakr na Chiu její součástí
• svržení nadvlády Osmanské říše
• turecké masakry na řeckým vzbouřencích vzbuzují
obrovský ohlas v zahraničí (i díky obrazu E. Delacroixe)
→ filhelénské hnutí
Úkol: Vysvětli termín filhelenismus.
Úkol: Proč je za řeckého hrdinu považován anglický básník G. G. Byron?
George Gordon Byron (1788–1824): filhelén, finanční podpora pro
Řecko, osobně do Řecka odplul, ale 1824 zde zemřel
• 1830 – vznik Řeckého království
(Osmanská říše se začíná rozpadat )
EUGÈNE DELACROIX
(1798 – 1863)
• francouzský malíř
• romantismus
Úkol: Jaké jsou hlavní znaky romantismu?
Ukaž na tomto obraze.
• okruh jeho přátel: Stendhal
Victor Hugo
George Sandová
Fryderyk (Frédéric) Chopin
Obr. 1
Úkol: Vyber si jednu z těchto osobností a stručně ji charakterizuj
v kontextu doby a historických událostí.
Zdroje
Obrázky:
Obr. 1:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/66/Eug%C3%A8ne_Delacroix__Le_Massacre_de_Scio.jpg/510px-Eug%C3%A8ne_Delacroix_-_Le_Massacre_de_Scio.jpg
Literatura:
Bláha, J., Šamšula, P.: Průvodce výtvarným uměním III. Práce, Praha 1996.
Dějiny umění. Malířství – sochařství – architektura. Argo, Praha 1998.
Pečenka, M., Luňák, P.: Encyklopedie moderní historie. Libri, Praha 1998.
Pijoan, J.: Dějiny umění 8. Odeon, Praha 1981.