Aktør, Trondheim - Arne Strøm, Enøkplan AS

download report

Transcript Aktør, Trondheim - Arne Strøm, Enøkplan AS

nZEB Nesten null energi hus
Arne Strøm CEO Enøkplan as
enokplan.no
Utfordringer som energirådgiver:
•
•
•
•
•
•
•
-Bygg med høy verneverdi
-Bygg med omfattende geometri
-Byggherre som ikke har planlagt grundig detaljer
-verifisering av U-verdier
-Kuldebroberegninger
-Tetthet
-Bygg som har fått presseomtale før bygget er verifisert.
,
enokplan.no
HVA ER nZEB
Vanlig definisjon (nZEB= Net Zero Energy Building):
En bygning, som over året leverer like mye energi som den importerer.
,
enokplan.no
nZEB
• Få eller ingen av de ”ledende” NZEB-bygg er uten solceller
• Jo høyere elbehovet i bygget er, desto større solstrømproduksjon –
med tilhørende estetiske konsekvenser
• Energiproduksjon for å dekke energibruk til materialer, bygging,
vedlikehold og rivning skal også kompenseres for
• Snart standard? Ja, EU krever ”Nær nullenergi” innen 2020!
enokplan.no
«Nesten nullenergibygg for norske forhold skal ha 70
% lavere energibruk enn TEK10 (gjeldende
forskriftsnivå).
Energibruk beregnes som netto levert energi til
bygget. Energivarer vektes i henhold til
klimapåvirkning eller fornybar andel.»
Arne Strøm, Energirådgiver,
enokplan.no
ENERGISTRATEGI
Kyotopyramiden
5 VELG
ENERGIKILDE
4 KONTROLLER REGULER
3 UTNYTT SOLENERGIEN
2 MINIMER ELFORBRUKET
1
REDUSER VARMEBEHOVET
enokplan.no
enokplan.no
enokplan.no
Villa Ertzaas (Pågående)
Før-tiltak
Planlagt
Byggeår
1989
Rehabilitert
2012
BRA (m2)
243
Levert energi nto
150 kWh/m2 (norm Enova) 76 kWh/m2
18500 kWh
36000 kWh
18700 kWh
målt
Solenergi (kWh)
Arne Strøm, Energirådgiver,
17000 kWh
90 kvm celler
Spart
17700 kWh
enokplan.no
Villa Strøm (Pågående)
Nåtilstand
Byggeår
1955
Rehabilitert
2010+2015
BRA (m2)
143
Levert energi nto
190 kWh/m2y (norm)
27000 kWh
Solenergi (kWh)
Planlagt
Spart
65 kWh/m2
9300 kWh
17700 kWh
9000 kWh
60 kvm celler
,
enokplan.no
Villa Ertzaas pågående prosjekt nZEB
enokplan.no
Villa Ertzaas pågående prosjekt nZEB
enokplan.no
Villa Ertzaas pågående prosjekt nZEB
Arne Strøm, Energirådgiver,
enokplan.no
TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN