Κανόνες ευχρηστίας και καθορισμός απαιτήσεων ευχρηστίας

Download Report

Transcript Κανόνες ευχρηστίας και καθορισμός απαιτήσεων ευχρηστίας

Κανόνες ευχρηστίας και καθορισμός απαιτήσεων ευχρηστίας Μάριος Belk Υλικό από Σταύρο Πολυβίου

Τί είναι ευχρηστία; Σύμφωνα με τον Nielsen [1993], η ευχρηστία συνδέεται με τα εξής γνωρίσματα:      Ευκολία εκμάθησης (learnability) Αποδοτικότητα (efficiency) Δυνατότητα ανάκλησης στη μνήμη (memorability) Σφάλματα (errors) Ικανοποίηση (satisfaction)

Τί είναι ευχρηστία; Σύμφωνα με τον Raskin [2000] μία εύχρηστη διεπιφάνεια θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από:  Ορατότητα (Visibility)    Ενδείξεις χρήσης (Affordances) Δυνατότητα εξοικείωσης (Habituation) Απουσία αποκλειστικών τρόπων λειτουργίας (Modelessness)

Ευρετικοί κανόνες ευχρηστίας (heuristics) Usability Heuristics

‘They are called "heuristics" because they are more in the nature of rules of thumb than specific usability guidelines’

Ευρετικοί κανόνες: ανάλυση Πως ορίζονται;  Βάσει αποτελεσμάτων επιστημονικών ερευνών  Εμπειρικά

Ευρετικοί κανόνες του Nielsen Ορατότητα της κατάστασης του συστήματος Συμφωνία του συστήματος με τον έξω κόσμο Έλεγχος και ελευθερία χρήστη Συνοχή (consistency) και συμμόρφωση έναντι προτύπων Πρόληψη σφαλμάτων Διευκόλυνση χρηστών ως προς τον εντοπισμό, τη διάγνωση και τη διόρθωση σφαλμάτων Αναγνώριση και όχι ανάκληση (σύγκρινε GUI με command line) Προσαρμοστικότητα και αποδοτικότητα χρήσης Βοήθεια και εγχειρίδια Καλαισθητικός σχεδιασμός (κομψότητα, ικανοποίηση)

Παραδείγματα παραβίασης ευρετικών κανόνων Κατά τη γνώμη σας, ποιοί κανόνες παραβιάζονται από τις ακόλουθες διεπιφάνειες;

Διεπιφάνεια επεξεργαστή κειμένου

Πως ξέρω ότι δε μπορώ να τυπώσω τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή;

Ιστοσελίδα εταιρείας γυναικίων υποδημάτων  Για άντρες, γυναίκες, ερμαφρόδιτους και άνευ φύλου;

Μήνυμα προς το χρήστη

Κατανοητό μόνο σε προγραμματιστές

Παράθυρο επιβεβαίωσης Μετάφραση: «ΠΡΟΣΟΧΗ: δε μπορείτε να ανακαλέσετε αλλαγές που δε θα γίνουν ούτως ή άλλως!»

Μήνυμα προς το χρήστη Μετάφραση : «Δε μπορώ να κάνω αυτό που θέλεις αν δε το κάνεις πρώτα εσύ!»

Η ανάγκη για καθορισμό στόχων ευχρηστίας    Οι όροι “user friendly” και “ease of use” δεν είναι πολύ ακριβείς Χρειάζεται να καθορίσουμε την ευχρηστία βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων Πως ξέρουμε αν είμαστε επιτυχείς στο σχεδιασμό μας;   Θέτουμε συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους για κάθε κριτήριο Αξιολογούμε τη διεπιφάνειά μας βάσει αυτών των κριτηρίων

Ας ξαναδούμε τα κριτήρια του Nielsen  Ευκολία εκμάθησης (learnability)  Αποδοτικότητα (efficiency)  Δυνατότητα ανάκλησης στη μνήμη (memorability)  Σφάλματα (errors)  Ικανοποίηση (satisfaction)

Διαδικασία καθορισμού στόχων ευχρηστίας 1.

2.

  Αποφασίζουμε ποιά από τα κριτήρια ευχρηστίας είναι σημαντικά για το σύστημά μας Για κάθε ένα από τα επιλεγμένα κριτήρια καθορίζουμε Το κατώτατο αποδεκτό όριο Το αποτέλεσμα στο οποίο στοχεύουμε   Την παρούσα τιμή για το σύστημά μας Την παρούσα τιμή για ανταγωνιστικά συστήματα

Παράδειγμα 1 Επιλεγμένο κριτήριο: Σφάλματα      Μετράται σε σφάλματα ανά ώρα (σ/ω) Ανώτατο αποδεκτό όριο: 5 σ/ω Αποτέλεσμα στο οποίο στοχεύουμε: < 2 σ/ω Παρούσα τιμή για το σύστημά μας: 4.5 σ/ω Παρούσα τιμή για ανταγωνιστικά συστήματα: 3 σ/ω

Παράδειγμα 2 Επιλεγμένο κριτήριο: Ικανοποίηση  Στο χρήστη δίδονται μία σειρά δηλώσεων όπως π.χ. «Το Picosoft Word είναι ευχάριστο στη χρήση»  Ο χρήστης απαντά κατα πόσο και σε ποιό βαθμό συμφωνεί ή διαφωνεί με την εν λόγω δήλωση ως ακολούθως: 1.

2.

3.

4.

5.

Διαφωνώ απόλυτα Διαφωνώ κάπως Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ Συμφωνώ κάπως Συμφωνώ απόλυτα