Traganje za iskustvom svetoga i nova religioznost

Download Report

Transcript Traganje za iskustvom svetoga i nova religioznost

SUVREMENI ČOVJEK PRED
PITANJEM BOGA
3. Traganje za iskustvom Svetoga
i nova religioznost
“Današnji ljudi gladuju za ljubavlju,
za ljubavlju koja razumije,
koja je jedini odgovor na osamljenost i bijedu.
Možemo otići u zemlje u kojima nema gladi za kruhom.
Tamo ljudi trpe od strašne osamljenosti, očaja, mržnje,
osjećaju se neželjeni, bespomoćni, beznadni.
Zaboravili su se smijati,
zaboravili su ljepotu ljudskog dodira.
Oni više ne znaju što je ljudska ljubav.
Trebaju nekoga tko ih razumije i poštuje.”
Majka Terezija
GLAD ZA BOGOM
“Ljudsko srce ne može se
smiriti osim u Bogu.” (sv.
Augustin)
•
•
•
Ta glad čovjeka za Bogom jedan je od razloga širenja sljedbi.
SEKTA = religiozna skupina čije je učenje u suprotnosti od učenja Crkve
naziv od lat. sequi = slijediti
nazivaju se još i sljedbe ili novi religiozni pokreti
a_________
J_ _ _ _ _ _ _
s_ _ _ _ _ _ _
Najpoznatije
sekte
p____________
zajednice
m______
k______
RAZLOZI NASTANKA NOVIH RELIGIOZNIH POKRETA
•
•
glad za Bogom
potreba za pripadanjem i zajednicom
•
•
•
OBILJEŽJA NOVE RELIGIOZNOSTI
sinkretizam
sve ono što ljudi
ezoterizam i okultizam
poduzimaju da bi se
sakralni individualizam
domogli tajnih moći.
življenje religije bez
zajedništva i izvan skupina
spiritizam,
telepatija,
telekineza,
levitacija
astrolozi,
čarobnjaci,
gataoci,
iscjelitelji,
vidovnjaci
ŠTO ČEMU PRIPADA?
USPOREDBA KRŠĆANSTVO – NEW AGE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
dobro i zlo ne postoji. Postoji samo
neprosvjetljenost i neznanje.
postoji razlika između dobra i zla (Dekalog i
zapovijedi ljubavi)
Isus iz Nazareta nije Bog nego je jedna od
manifestacija kozmičkog “Krista”
Isus je povijesna osoba, ali i pravi Bog i
pravi čovjek, druga božanska osoba
ljubav je energija
sreća je usklađenost s kozmosom
sreća je zajedništvo s Bogom koji je osoba
trpljenje ima smisao (otkupljenje)
trpljenje je besmisleno, treba ga izbjeći
sredstva duhovnog rasta: spiritizam, kristali,
joga, trancendentalna meditacija
molitva, sakramenti, čitanje Svetoga Pisma,
djela ljubavi, ispit savjesti
Bog – neosobna energija, sila, duša svijeta
– sve je Bog
Bog – osoba; Trojstvo
čovjek je bog
čovjek je stvorenje
KAKO PREPOZNATI NOVE RELIGIOZNE POKRETE?
•
•
•
•
•
ne priznaju valjanost ni jednog drugog puta spasenja osim vlastitog, oni su
izabranici
nekritičko tumačenje Biblije
veliku ulogu imaju privatne objave i proroštva, ekstatične pojave i
opsjednutost nadosjetilnim (važnije je čuvstvo, nego razum)
neke karakterizira pranje mozga i mentalna kontrola članova
karizmatski vođa često traži posvemašnju poslušnost
PONAVLJANJE
•
•
•
•
•
•
•
•
Sljedbe se nazivaju još i _____________ili novi ____________ _________.
Najpoznatije sljedbe
su:_________________________________________.
Najznačajnija dva uzroka širenja sljedbi su glad za ___________ i
potreba za _____________________________.
Najznačajnija obilježja nove religioznosti su:
Oblici pučkog okultizma su: čarobnjaštvo,...
Religioznost Novog doba naziva se još i ____________.
Navedi neke razlike između kršćanstva i New agea.
Kako prepoznati nove religiozne pokrete i sljedbe?