Ders 1-BT`de Hasta Çekim Pozisyonları ve Teknikleri

Download Report

Transcript Ders 1-BT`de Hasta Çekim Pozisyonları ve Teknikleri

BT’de Hasta Çekim
Pozisyonları ve Teknikleri
Doç.Dr.Mehmet TEKŞAM
Radyoloji A.B.D
LAP
SUBSTERNAL TİROİD
SVC VE
JUGULER VEN
TROMBOZU
KÜÇÜK HÜCRELİ AKC CA
AKCİĞER CA
AKCİĞER CA
KONSTRİKTİF PERİKARDİT
KALIN PERİKARDİAL KALSİFİKASYON
PERİKARDİAL EFÜZYON
Pulmoner AVM
LENFOMA; ÖN MEDİASTEN KİTLESİ
LENFOMA; HİLER LAP
3B SANAL BRONKOSKOPİ:NORMAL HAVAYOLU
TRAKEAL STENOZ
MESANE TRANSİZYONEL HÜCRELİ CA METASTAZI
BT EŞLİĞİNDE SOLİTER PULMONER NODÜL BİYOPSİSİ
NÖROFİBROM
AKCİĞER ADENO CA
KOLON CA
İNVAJİNASYONA NEDEN OLAN ÇEKUM ADENO CA
İLEOÇEKAL KAPAKTAKİ CA’YA SEKONDER İNCE BARSAK OBSTRÜKSİYONU
Akut Apandisit
Akut Apandisit
Akut Apandisit
SANAL KOLONOSKOPİ
Divertikülit
Abse’ye neden olan Divertikülit
Adenopati ile birlikte Özefagus Ca
Özefagus Ca + Trakeoözefagial Fistül
Özefagus Varisleri
Özefagus Varisleri
Kolon Ca nedeniyle gastrokolik fistül
Gastrik Lenfoma
Gastrik Ülser Perforasyonuna bağlı pnömoperitoneum
Gastrik Leiomyosarkom
Karaciğer metastazına neden olan Mide Adeno Ca
Basit Renal Kist
Polikistik Böbrek Hastalığı
Sol Böbrekte Akciğer Ca Metastazı
Renal Hücreli Ca
Wilms Tümörü ve Karaciğer Metastazları
Normal Renal Donör
Çift Sol Renal Arter
Üç adet Sol Renal Arter
Hidronefroza neden olan sağ üreter alt uç taşı
Taşın üreterde olduğunu gösteren MPR görüntüler
Üreter alt uç taşına sekonder üreter obstrüksiyonu
Sol renal pelvis obstrüksiyonu
Renal Anjiomyolipom
Perirenal kanamaya neden olan renal abse
Renal Enfarkt
Renal Arter Anevrizması
Hipervasküler Hepatoma
Hipervasküler Hepatoma
Portal ven invazyonu gösteren Hepatoma
Karaciğer kapsülünü geçen hepatoma
Arterial ve Portal faz KC:Kolon Ca met
KC difüz yağ infiltrasyonu
Sklerozan Kolanjit
Akut Kolesistit
KC sirozu
KC transplant planlaması: 3B
Hepatik Arterial Anatomi
Hemanjiom
Hemanjiom
Hemanjiom
Normal Portal Ven
Portal Ven Trombozu
Metastatik Karsinoid Tm
Metastatik Adacık Hücreli Tm
Fokal Nodüler Hiperplazi
Hepatik Abse
Vasküler Hepatik Sarkom
Splenik Abse
Kolon Ca KC&Dalak Mets
Akut Pankreatit
Pankreatik Abse
Splenik Ven Oklüzyonu Yapan Psödokist
Portal Ven Oklüzyonu ile Birlikte Kronik Pankreatit
Pankreas Adacık Hücreli Tm
Pankreas Ca
Tubo-ovarian abse
Tubo-ovarian abse
Serviks Ca
Serviks Ca
Serviks Ca nedeniyle servikal stenoz
Sol Over Kistadenomu
Karotid Kalsifikasyonları