Energie Efficiëntie 2 mogelijke benaderingen

Download Report

Transcript Energie Efficiëntie 2 mogelijke benaderingen

Energie Efficiëntie
2 mogelijke benaderingen
Agentschap voor Facilitair Management
ir. Peter Bockstaele,
Afdeling Technisch Beheer
Energie Efficiëntie :
2 mogelijke benaderingen
De EER legt overheden op om te investeren
in energie efficiëntie.
Energie omvat ? Elektriciteit, gas(olie) – water ?
Zijn dit enkel nieuwe projecten of … kan
“investeren” meer zijn ?
Boekhoudkundig onderscheid (ook in VO) :
CAPEX = CAPital Expenditure = eenmalig
OPEX = OPerational EXpenditure = recurrent
Energie Efficiëntie :
2 mogelijke benaderingen
Wat kan een energie efficiënte CAPEX zijn ?
 Een relighting project
 Een vervanging van een versleten verwarmingsinstallatie incl.
integratie van een WKK en leidingisolatie
 Een aanpassing van klokken
Wat kan een energie efficiënte OPEX zijn ?
 De hogere huurprijs om een energie efficiënter gebouw te
huren gedurende lange termijn (= quasi eigendom, bijv.18 jaar) ?
 De hogere kost voor een performant omnium
onderhoudscontract voor dit gebouw, om de efficiëntie te
behouden ?
 De onderhoudskosten voor een verwarmingsinstallatie met
WKK ?
Energie Efficiëntie :
2 mogelijke benaderingen
Hoe vind je een efficiënte investering ?
 Door gezond verstand
Onbeperkt stoken vs. stoken wanneer nodig
(legionella & SanitairWarmWater)
Feedback van eigen werknemers of OH-firma
Energie monitoring & submetering
 Door een gerichte audit, zoals
Lichtstudie (Ecolux)
Energie-audit (Cenergie)
Haalbaarheidsstudie groene energie (Ingenium)
Submetering (THV Reus-Deservis-Cenergie)
Ook : NEN2767 audit (Ingenium)
Energie Efficiëntie :
2 mogelijke benaderingen
Energie-audits – Raamcontract AFM
Uitvoeren van audits : site bezoek & info
(facturen, as-built, plannen, werking & gebruik ..)
Rapport & presentatie
Opsommen van maatregelen & geconsolideerde (=
combi-) maatregelen
Tabel met ROI (incl. onderhoud), dus TCO/LCC
benadering
Mogelijkheid tot opmaak technisch bestek &
verdere ondersteuning : studiebureau toont “zijn
gelijk” aan, met een service level voor
accuratesse
Energie Efficiëntie :
2 mogelijke benaderingen
Voorbeeld van een CAPEX
project : de relighting van
Martelaren 19 – Brussel
Concreet project :
Bestek : 2012 – 2013
Uitvoering : 2013 – 2014
Via raamcontract relighting
consultancy (2e versie)
Studie incl. evaluatie scenario’s
Begeleiding
Controle incl. lichtmeting
Energie Efficiëntie :
2 mogelijke benaderingen
Dilemma : welke licht technologie ?
 Bewuste keuze voor “LED only”
Duurder geraamd, + 10% - maar prijs evolueert snel !
Voorbeeld project op bekende plaats
Evolutie van licht technologie naar LED, dus TCO/LCC
zal niet 10% slechter blijven … werd bewezen bij de
inschrijving
LED verlichting biedt steeds meer mogelijkheden en
haalt de quality gap t.a.v. TL-armaturen in
Mogelijkheden voor uitbreiding & evolutie (licht sturing,
vervanging, … )
Zie ook presentatie Duurzame Verlichting op 8 mei,
Ghelamco Arena
Energie Efficiëntie :
2 mogelijke benaderingen
Aanpak van de studie – tabel
Energie Efficiëntie :
2 mogelijke benaderingen
Het bestek :
Open offertevraag, geen aanbesteding !
Kwaliteitsonderzoek : de inschrijver dient zijn
oplossing voor een aantal lokalen voor te stellen
Controle aan de hand van de Dialux-SW
Toegewezen aan : Vanderhoydoncks (Alken)
Bedrag : +/- 335k + BTW
Verificatie : meting zonder daglicht !
In december is er om 7h30 nog geen daglicht,
men mag niet rekenen op daglicht compensatie !
Enkele foto’s geven beeld van de situatie vóór en ná de realisatie
Centrale inkomhal op het Gelijksvloer
Enkele foto’s geven beeld van de situatie vóór en ná de realisatie
Centrale inkomhal op het Gelijksvloer
Enkele foto’s die beeld geven van de situatie voor en na de realisatie
Grote Vergaderzaal op gelijksvloer
Enkele foto’s die beeld geven van de situatie voor en na de realisatie
Ondergrondse parking
Verschil in het TOTALE energieverbruik vanaf 2011 tot Q1 van 2014
Een aantal reeds eerder doorgevoerde energiebesparende maatregelen zoals :
• Vervanging ketels, vervanging halogeenspots bij uitval door retrofit LED-lampen,
optimalisering HVAC-sturing
Verloop van het TOTALE energieverbruik in 2012 , 2013 en in Q1 van 2014
Overzicht maandelijks elektriciteitsverbruik :
• Invloed van LED-verlichting tijdens uitvoering der werken
• Verbruik in 1ste kwartaal 2014 ligt beduidend lager dan vorige kwartalen
• Gemiddeld jaarlijks verbruik zal opnieuw dalen o.i.v. LED-relighting
Realiseerbare energiebesparing met vernieuwde LED-verlichting
LED
65.842 kWh/jaar
OLD – TL/Halogeen
232.629 kWh/jaar
BENEFIT
166.787 kWh/jaar
72%
Energie Efficiëntie :
2 mogelijke benaderingen
Voorbeeld van een OPEX project : de
NEN2767 doorlichting van de technische
installaties van Alden Biesen
NEN2767 is een Nl norm voor evaluatie
van technische uitrustingen
Visuele interpretatie, gekoppeld aan
inschattingen & matrices
Kan zelf uitgebreid worden met een 4e matrix :
risico inschatting
Energie Efficiëntie :
2 mogelijke benaderingen
Alden Biesen
Onderhoudscontract met de
firma Dalkia
Verplichte zelf-auditering 
NEN2767 norm als
werkinstructie; versie 2011
In NL bekend, in BE nauwelijks
bekend
Interessante conclusies …
zowel voor Dalkia als voor
AFM
Het volledige artikel op
websites AFM en IMZ
Energie Efficiëntie :
2 mogelijke benaderingen
Wat brengt een NEN2767 audit aan het licht ?
 Deze audit
toont aan welke elementen visueel beschadigd of aan
vervanging toe zijn
3 criteria : ernst, omvang en intensiteit (= waarneembaarheid)
Cijfermatige indicatie 1 (best)  6 (slechtst) via matrix benadering
Is dus geen complete functionele studie van de installaties !
Leidt tot de opmaak van een MJOP, Meer Jaren Onderhoud
Planning
Inclusief raming van vervangingskosten
 Frequentie van onderzoek : per 3 – 4 jaar
Energie Efficiëntie :
2 mogelijke benaderingen
Andere mogelijke toepassingen van de norm :
Bouwtechniek : een NEN onderzoek vóór de
Definitieve Aanvaarding moet op alle onderzochte
punten een score ‘1’ hebben
Onderhoud :
Bij het begin van een nieuw onderhoudscontract, o.a.
VAC Brugge, VAC Gent
Op het einde van een bestaand onderhoudscontract,
o.a. Phoenix
Toepassing binnen AFM : onderdeel van
raamcontract ‘onderhoud consultancy’ (2013)
Energie Efficiëntie :
2 mogelijke benaderingen
Resultaten in Alden Biesen – snapshot, met
diverse conditiescores
Intussen reeds diverse opmerkingen verholpen
Energie Efficiëntie :
2 mogelijke benaderingen
Energie Efficiëntie :
2 mogelijke benaderingen
Energie Efficiëntie :
2 mogelijke benaderingen
Eindresultaat : NEN tabel (links) - Risico management (rechts)
Energie Efficiëntie :
2 mogelijke benaderingen
Onderhoudscontract – aandachtspunten :
Met of zonder totale waarborg ?
Open boekhouding !
Issue : verbeteringsinvestering bij vervanging
Verplichte verbeteringsvoorstellen
Rapportering & analyse van energieverbruiken
Maatregelen
Werkingsregimes (ook : ander gebruik van gebouw)
Opvolging van de firma !
Geschikt personeel
Nazicht van verplichtingen, opvolgingsvergaderingen
Energie Efficiëntie :
2 mogelijke benaderingen
Conclusies :
Energie Efficiëntie toepassen is een
gemotiveerd financieel engagement in de tijd
Voorbereiding is belangrijk : investering &
recurrente kosten in kaart brengen
TCO benadering : investering – onderhoud verbruik
EER toepassen is een variante op het begrip
BBB : Beloven Bewijzen Behouden