ssqs - PKG BATU PAHAT

Download Report

Transcript ssqs - PKG BATU PAHAT

TAKLIMAT
SMART SCHOOL QUALIFICATION STANDARD
(SSQS)
2014
TENTATIF
•
•
•
•
•
Pendaftaran
Taklimat SSQS
Pembentangan Data SSQS 2011-2013
Hands On SSQS
Bersurai
OBJEKTIF SSQS
Terdapat lima objektif SSQS seperti berikut:
1.
Menjadi satu sistem petunjuk untuk mengukur penggunaan ICT
dalam pendidikan.
2.
Memberi asas untuk perancangan polisi dan pembaikan program.
3.
Menaiktarafkan piawaian dalam pendidikan.
4.
Menjadi pemangkin (catalyst) untuk perubahan dalam pendidikan.
5.
Memperkasakan (empower) guru dan murid.
MENU UTAMA
FOCUS AREA SSQS
Focus area dan juga pemberatan yang diberikan di dalam SSQS
adalah:
1.
Penggunaan (Utilization)
2.
Modal Insan (Human Capital)
3.
Aplikasi (Application)
4.
Infrastruktur ( Infrastructure)
MENU UTAMA
KEDUDUKAN BINTANG
Kedudukan bintang atau Star Ranking yang digunakan adalah seperti
berikut:
MARKAH
BINTANG
Basic
(0 - 20) -
Basic Plus
(21 - 40) -
Median
(41 - 60) -
Advance
(61 - 80) -
Advance Plus (81 - 100) -
MENU UTAMA
PROSES KERJA SSQS
Pungutan data secara online
Analisis data di peringkat BTP
Dibentangkan dimesyuarat pengurusan data di BTP
Dibentangkan di mesyuarat Jawatan kuasa pemandu
Sekolah Bestari :
• dipengerusikan oleh KSU dan CEO MDEC di
Putrajaya.
• Dihadiri oleh semua Pengarah bahagian di KPM.
Mesyuarat FCC (Flagship Coordination Committee)
Dipengerusikan oleh KSN (Ketua Setiausaha Negara)
Di Putrajaya dan dihadiri oleh kementerian-kementerian
Lain selain KPM ( Kementerian Pelajaran Malaysia)
Keputusan mula di hantar
ke semua negeri.
Dibentangkan di Mesyuarat
JPN bersama BTPN
dan PPD
TAMBAHAN
DATA SSQS INI JUGA DIGUNAKAN UNTUK MENJAWAB STATUS PEMBESTARIAN
DI SEKOLAH DALAM PARLIMEN
MENU UTAMA
PELAN TINDAKAN PELAKSANAAN PROGRAM TAKLIMAT SSQS
SEKOLAH-SEKOLAH DAERAH BATU PAHAT 2014
BIL
1
MASA
7 Julai
2014
AKTIVITI
KPI
PI3
Taklimat
Perlaksanaan SSQS PI4
Tahun 2014
PI7
STATUS
OUTPUT
Pemantapan Pelan
Tindakan Peringkat
Daerah dan Sekolah
OUTCOMES


2
17 Julai
2014
Mesyuarat Pelaksanaan
Program Pengisian SSQS PI3
Peringkat Daerah
PI4
PI7
Pemantapan Pelan
Tindakan Peringkat
Daerah dan Sekolah


3
21-23 Julai Taklimat Pelaksanaan
PI3
2014
Program Perluasan SPS PI4
Sekolah Peringkat Daerah PI7
Taklimat Pengisian
SSQS 2014 Kepada
Sekolah-sekolah Ahli


Membudayakan
Penggunaan ICT
dalam P&T dalam
kalangan guru
SSQS sebagai
Inisiatif Data
Pembestarian
Sekolah KPM
Membudayakan
Penggunaan ICT
dalam P&T dalam
kalangan guru
SSQS sebagai
Inisiatif Data
Pembestarian
Sekolah KPM
Membudayakan
Penggunaan ICT
dalam P&T dalam
kalangan guru
SSQS sebagai
Inisiatif Data
Pembestarian
Sekolah KPM
TINDAKAN
Unit ICT BTPN
Johor,
KEWANGA
N
OS21000 –
Tiada
PKG Johor.
OS29000 –
Tiada
PKG
OS21000 –
OS29000 –
PKG
OS21000 –
GICT
OS29000 –
Pengetua, GB
PELAN TINDAKAN PELAKSANAAN PROGRAM TAKLIMAT SSQS
SEKOLAH-SEKOLAH DAERAH BATU PAHAT 2014
BIL
5
6
MASA
AKTIVITI
KPI
10-16
Pengisian SSQSoleh pihak
Ogos 2014 sekolah
PI3
PI4
PI7
10-16
Pemantauan Pengisian
Ogos 2014 SSQS secara berterusan
PI3
PI4
PI7
STATUS
OUTPUT
OUTCOMES
Pengisian SSQS
1. Pentadbir
2. GPM
3. Guru
4. Murid.

Pengisian SSQS
1. Pentadbir
2. GPM
3. Guru
4. Murid.



Membudayakan
Penggunaan ICT
dalam P&T dalam
kalangan guru
SSQS sebagai
Inisiatif Data KPM
Membudayakan
Penggunaan ICT
dalam P&T dalam
kalangan guru
SPS sebagai Inisiatif
Data KPM
TINDAKAN
KEWANGA
N
Pentadbir
Sekolah
GPB/GICT
PKG
Pentadbir
Sekolah
GPB/GIC
OS21000
CARTA ALIR PROSES PELAKSANAAN SSQS 2013 NEGERI JOHOR.
Mula
Tarikh Sasaran
BTPN
07/07/2014
PKG memberi taklimat
dan arahan kepada
sekolah.
PKG
15/07/2014
Sekolah menjawab dan
submit ke BTPN
GPB, Pentadbir,
GPM, Guru dan
Murid.
BTPN akan menyemak,
satukan dan hantar ke
BTP.
BTPN
BTP dan IPTA
menganalisa data
BTP/IPTA
Taklimat kepada PKG
Tidak lengkap
Tindakan
10 – 16/08/2014
25 – 28/08/2014
30/08/2014
Tamat
9
ARAHAN PENGISIAN
-
Surat Arahan Jabatan Pelajaran Negeri Johor No Rujukan:
BTPN(JOH)/8873/1/9(3) bertarikh 9 Julai 2014, yang ditandatangani oleh Md
Hasidin Bin Haj Zaini Timbalan Pengarah Pendidikan Johor telah
mengarahkan perlaksanaan pengisian penarafan ssqs 2014.
SASARAN SSQS 2014
•
•
•
•
Meningkatkan jumlah sekolah mencapai 5 dan 4 Bintang.
Seluruh sekolah kelompok PKG Parit Raja dan PKG Senggarang melepasi
tahap Pembestarian Sekolah (3 Bintang).
Zero sekolah yang mendapat 1 dan 2 bintang.
Sekolah-sekolah yang mendapat 4 bintang tahun 2013 dapat mencapai 5
bintang tahun 2014.
•
•
•
STRATEGI:
Taklimat bersama Pentadbir/GPB dan PKG terlibat pada 23 Julai 2014.
Pendedahan Post-Mortem
•
•
•
•
IMPAK:
Warga sekolah mendapat ilmu pengetahuan dan kemahiran ICT
Keyakinan penggunaan ICT meningkat
Melonjak sasaran bintang dalam SSQS 2012
TARIKH PENGISIAN
BIL
ZON
DAERAH
TARIK
PELAKSANAAN
A
BATU PAHAT
PONTIAN
PASIR GUDANG
SEGAMAT
KLUANG
10 - 16 OGOS,
2014
B
MUAR
KULAI
MERSING
JOHOR BAHRU
KOTA TINGGI
17 - 23 OGOS,
2014
3
VERIFIKASI BTPN JOHOR
25 - 28 OGOS,
2014
4
PELAPORAN SSQS NEGERI JOHO KE BTP
30 OGOS, 2014
1
2
RESPONDEN
A. Sekolah yang mempunyai 62 responden.
Jenis Responden
Pentadbir
GPM
Guru
Murid
Jumlah Responden
Bilangan Responden
1
1
30
30
62
B. Sekolah yang tidak cukup 62 responden - 38 Responden
Jenis Responden
Pentadbir
GPM
Guru
Murid
Jumlah Responden
Bilangan Responden
1
1
6
30
38
MENU UTAMA
RESPONDEN
C. Sekolah kurang murid (SKM) yang tidak cukup 62
responden. - 14 Responden
(6 orang guru/murid)
Jenis Responden
Pentadbir
GPM
Guru
Murid
Jumlah Responden
Bilangan Responden
1
1
6
6
14
D. Sekolah kurang murid (SKM) yang tidak cukup 62
responden. - 14 Responden
(4 orang guru/murid)
Jenis Responden
Pentadbir
GPM
Guru
Murid
Jumlah Responden
Bilangan Responden
1
1
6
6
14
MENU UTAMA
KEPUTUSAN SSQS MENGIKUT
DAERAH BATU PAHAT 2013
MENU UTAMA
ANALISA PENCAPAIAN SSQS 2013 MENGIKUT DAERAH
BIL
PPD
Jumlah
2
Sekolah Bintang
%
3
Bintang
%
4
Bintang
%
5
Bintang
%
1
PPD BATU PAHAT
175
0
0.00
70
40.00
83
47.43
22
12.57
2
PPD JOHOR BAHRU
144
0
0.00
73
50.69
67
46.53
4
2.78
3
PPD KLUANG
117
0
0.00
53
45.30
61
52.14
3
2.56
4
PPD KOTA TINGGI
97
1
1.03
57
58.76
38
39.18
1
1.03
5
PPD KULAI
70
0
0.00
33
47.14
36
51.43
1
1.43
6
PPD MERSING
47
0
0.00
22
46.81
24
51.06
1
2.13
7
PPD MUAR
211
2
0.95
111
52.61
96
45.50
2
0.95
8
PPD PASIR GUDANG
105
1
0.95
50
47.62
53
50.48
1
0.95
9
PPD PONTIAN
98
2
2.04
44
44.90
51
52.04
1
1.02
10
PPD SEGAMAT
110
2
1.82
58
52.73
49
44.55
1
0.91
JUMLAH
1174
8
0.68
571
48.64
558
47.53
37
3.15
MENU UTAMA
CARTA NEGERI JOHOR 2013
ANALISA PENCAPAIAN SSQS 2013
SEKOLAH-SEKOLAH KELOMPOK PKG SENGGARANG
2011
Bil
Kod Sekolah
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
JBA0057
JBA0058
JBA0059
JBA0060
JBA0061
JBA0063
JBA0065
JBA0066
JBA0067
JBA0068
JBA0069
JBA0070
JBA0071
JBA0072
JBA0094
JBA0097
JBB0022
JBC0010
JBC0013
JBC0015
JEA0012
JEA0013
JEA0017
JEE0018
JFT0002
Nama Sekolah
SK SERI MOLEK
SK KORIS
SK SENGGARANG
SK KG BAHRU
SK PARIT KEMANG
SK PARIT KADIR
SK SUNGAI TONGKANG
SK SERI SAMPURNA
SK SERI PERPAT
SK SERI LADANG
SK RENGIT
SK SERI MERLONG
SK MERLONG
SK SRI BELAHAN
SK SERI MULIA
SK SETIA BUDI
SK SRI RENGIT
SJKC CH SENGGARANG
SJKC CH RENGIT
SJKC CHUNG CHENG
SMK TM ISKANDAR
SMK SENGGARANG
SMK PERMATA JAYA
SMK TUN SARDON
SMA JAWAHIR AL-ULUM
Rank %
61
54
49
62
66
55
58
59
65
58
58
62
66
56
66
51
59
53
67
62
66
66
56
67
Star
Rating
4
3
3
4
4
3
3
3
4
3
3
4
4
3
4
3
3
3
4
4
4
4
3
4
2012
Rank %
67.91
67.91
61.99
90.29
69.63
59.53
76.61
78.29
68.52
70.91
65.65
69.87
84.70
62.59
67.13
79.87
68.98
65.70
70.30
65.48
68.77
70.25
74.58
64.44
Star
Rating
4
4
4
5
4
3
4
4
4
4
4
4
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2013
Rank %
49.11
64.30
54.88
70.11
56.34
53.20
53.29
67.08
70.32
51.55
64.89
56.04
88.17
50.06
57.50
61.22
58.16
67.68
53.05
56.65
67.79
64.77
72.36
59.97
40.16
Star
Rating
3
4
3
4
3
3
3
4
4
3
4
3
5
3
3
4
3
4
3
3
4
4
4MENU UTAMA
3
3
GRAF PENCAPAIAN SSQS
SEKOLAH-SEKOLAH KLOMPOK PKG SENGGARANG
25
20
15
2011
2012
2013
10
5
0
1
2
3
4
5
STAR RATING
ANALISA PENCAPAIAN SSQS 2013
SEKOLAH-SEKOLAH KELOMPOK PKG PARIT RAJA
2011
Bil
Kod Sekolah
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
JBA0028
JBA0034
JBA0038
JBA0040
JBA0041
JBA0042
JBA0044
JBA0045
JBA0048
JBA0049
JBA0052
JBA0053
JBA0062
JBA0064
JBA0100
JBC0007
JBC0011
JBC0025
JBC0037
JBD0050
JEA0011
JEA0018
JEB0018
JEE0019
JFT0001
Nama Sekolah
SK SERI GADING
SK SERI BENGKAL
SK TG SEMBERONG
SK SERI NASIB BAIK
SK SERI MANGGIS
SK SERI IDAMAN
SK PINTAS PUDING
SK PINTAS RAYA
SK SERI AMAN
SK JELOTONG
SK SERI PANDAN
SK SERI PULEH
SK SERI REJO SARI
SK SERI TIMBUL
SK PARIT RAJA
SJK(C) CHONG HWA SRI GADING
SJK(C) CHONG HWA PT KADIR
SJK(C) PANCHOR
SJK(C) YORK CHAI
SJK(T) SRI GADING
SMK TUN AMINAH
SMK SERI GADING
SMK MUNSHI SULAIMAN
SMK TUN ISMAIL
SMA PARIT RAJA
Rank %
58
57
53
52
58
58
54
64
50
55
62
72
73
63
63
40
61
62
54
45
68
71
60
66
Star
Rating
3
3
3
3
3
3
3
4
3
3
4
4
4
4
4
3
4
4
3
3
4
4
4
4
2012
Rank %
79.19
68.72
57.63
49.94
67.43
51.72
64.08
64.55
73.81
61.18
65.53
74.78
72.55
82.32
90.49
61.53
79.33
68.31
61.26
61.03
78.28
76.34
58.27
77.32
Star
Rating
4
4
3
3
4
3
4
4
4
4
4
4
4
5
5
4
4
4
4
4
4
4
3
4
2013
Rank %
67.16
71.39
64.59
56.04
60.46
45.07
58.08
56.3
60.56
52.65
52.84
64.77
54.15
70.88
68.74
54.08
67.1
57.47
68.57
50.52
64.76
68.18
44.3
58.2
66.64
Star
Rating
4
4
4
3
4
3
3
3
4
3
3
4
3
4
4
3
4
3
4
3
4
4
MENU UTAMA
3
3
4
GRAF PENCAPAIAN SSQS
SEKOLAH-SEKOLAH KLOMPOK PKG PARIT RAJA
25
20
15
2011
2012
2013
10
5
0
1
2
3
4
5
STAR RATING
URL SSQS 2014
http://btpnjoh.moe.edu.my/ssqsv3/
MENU UTAMA
LAMAN UTAMA SSQS 2014
MENU UTAMA
MANUAL PENGGUNAAN SSQS 2014
1. Log masuk URL yang telah diberikan oleh Pihak BTPN atau PKG
masing-masing.
2. Paparan seperti gambarajah 1 di atas akan kelihatan.
3. Sila pilih kumpulan responden yang telah diberikan, sama ada
Pentadbir, GPM, Guru atau Murid.
4. Pastikan anda telah diberikan TOKEN bagi membolehkan anda log
masuk untk menjawab soalan kaji selidik ini.
5. TOKEN yang diberikan hanya untuk sekali kegunaan sahaja.
6. Sekiranya pihak responden sekolah tidak dapat masuk menggunakan
TOKEN yang diberikan, sila berhubung dengan pihak BTPN dan PKG
masing-masing.
PANDUAN SSQS
1. Sila klik butang panduan ssqs mendapatkan panduan pengisian ssqs
2014
Gambarajah 2 di atas merupakan paparan untuk responden SSQS Pentadbir.
LOG MASUK ADMIN
1. Sila klik butang Log Masuk Admin untuk mendapatkan no token dan
memantau pengisian SSQS.
2. Sila pilih ajensi anda (Sekolah, PKG, BTPN)
Gambarajah 3 di atas merupakan pilihan agensi.
LOG MASUK ADMIN
1. Masukkan User dan Password anda
User = Kod Sekolah
Pass = Kod Sekolah
LOG MASUK ADMIN
Gambarajah 5 di atas merupakan laman paparan untuk ADMIN.
1. Sila tekan butang Cetak untuk mencetak no TOKEN SSQS.
2. Token yang belum digunakan akan bertanda N.
LOG MASUK ADMIN
Gambarajah 6 di atas menunjukkan token yang sudah digunakan.
Bahagian status akan terpapar tarikh responden menjawab SSQS
SSQS PENTADBIR
Gambarajah 7 di atas merupakan paparan untuk responden SSQS Pentadbir.
1. Sila klik butang pentadbir di laman utama
2. kemudian masukkan TOKEN dan tekan sambung.
3. Sekiranya TOKEN anda betul teruskan menjawab SSQS Pentadbir 2014
ini.
SSQS GPM
Gambarajah 8 di atas merupakan paparan untuk responden SSQS GPM.
1. Sila masukkan TOKEN dan tekan sambung.
2. Sekiranya TOKEN anda betul teruskan menjawab SSQS GPM 2014 ini.
SSQS GURU
Gambarajah 9 di atas merupakan paparan untuk responden SSQS GURU.
1. Sila masukkan TOKEN dan tekan sambung.
2. Sekiranya TOKEN anda betul teruskan menjawab SSQS Guru 2014 ini.
SSQS MURID
Gambarajah 10 di atas merupakan paparan untuk responden SSQS MURID.
1. Sila masukkan TOKEN dan tekan sambung.
2. Sekiranya TOKEN anda betul teruskan menjawab SSQS Murid 2014 ini.
SELESAI MENJAWAB
Gambarajah 11 di atas merupakan paparan untuk selesai menjawab
kesemua soalan SSQS.
1. Sila tekan link Cetak Jawapan Anda untuk dokumentasi anda
CETAK SSQS
1. Sila Klik butang PDF export untuk mencetak jawapan anda.
2. Anda Boleh menyimpan softcopy tersebut atau membuat cetakkan untuk
dokumentasi anda
SOALAN BERTANDA *
Paparan yang berikut akan dipaparkan sekiranya soalan mandatori tidak dijawab.
CADANGAN KAEDAH PERLAKSANAAN SSQS SEKOLAH
(Tempoh Perlaksanaan : 3-7 Ogos 2014)
Sebelum Perlaksanaan:
•
•
•
•
Menghadiri Taklimat SSQS 2014
Dapatkan Token SSQS 2014
Senarai Responden 2014
Modul Pengisian Penarafan SSQS
Sebelum Taklimat:
•
•
•
Memberi taklimat dan mengajar cara pengisian SSQS.
Mengenalpasti dan membimbing responden mengisi SSQS secara offline.
Hands On Pengisian SSQS secara atas talian. (data akan di flush pada 7 Ogos
2014)
CADANGAN KAEDAH PERLAKSANAAN SSQS SEKOLAH
(Tempoh Perlaksanaan : 10-16 Ogos 2014)
Semasa TEMPOH perlaksanaan.
•
•
•
•
Sila rujuk bil. Responden Penarafan 2014.
Sentiasa memantau dan memastikan responden yang dipilih mengisi SSQS.
Pastikan semua responden telah menghantar SSQS yang telah disi. Kemudian
disimpan dalam bentuk hardcopy dan softcopy.
Selesaikan pengisian SSQS sebelum atau pada 16 Ogos 2014
Selepas Pelaksanaan
•
Simpan semua dokumen SSQS sebagai bukti telah menjalankan tanggungjawab
yang diberikan.
SEKIAN
TERIMA KASIH
MENU UTAMA