Transcript [email protected]

JPS WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR
Kedudukan WP
Kuala Lumpur
PROFIL DAERAH
P 114
KEPONG
P 115
BATU
60,050 ORANG
P 116
WANGSA MAJU
66,705 ORANG
50,510 ORANG
P 118
SETIAWANGSA
49,878 ORANG
P 117
SEGAMBUT
52,230 ORANG
57,352 ORANG
64,396 ORANG
P 119
TITI
WANGSA
56,562 ORANG
P 121
LEMBAH
PANTAI
P 120
BUKIT
BINTANG
67,494 ORANG
P 122
SEPUTEH
74,499 ORANG
P 123
CHERAS
P 124
BANDAR
TUN RAZAK
35,823 ORANG
PROFIL DAERAH
WP KUALA LUMPUR
MERANGKUMI 243KM 2
DAN DI BAWAH
BIDANG KUASA
DEWAN
BANDARAYA
KUALA
LUMPUR
(DBKL)
PROFIL DAERAH
P 114
KEPONG
P 115
BATU
P 116
WANGSA MAJU
P 118
SETIAWANGSA
P 117
SEGAMBUT
P 119
TITI
WANGSA
P 121
LEMBAH
PANTAI
P 120
BUKIT
BINTANG
P 122
SEPUTEH
P 123
CHERAS
P 124
BANDAR
TUN RAZAK
KOD
PARLIME
N
KAWASAN
NAMA AHLI PARLIMEN
YB. Dr. TAN SENG SIAU
P 114
KEPONG
P 115
BATU
YB. TUAN NG LIP YONG
P 116
WANGSA
MAJU
YB. TUAN YEW TEONG LOOK
P 117
SEGAMBUT
P 118
SETIAWANGS
A
P 119
TITIWANGSA
YB. Dr. LO’ LO’ DATO HJ. MOHD.
GHAZALI ( PAS)
P 120
BUKIT
BINTANG
DATUK Dr. LEE CHONG MENG
(DAP)
P 121
LEMBAH
PANTAI
NURUL IZZAH ANWAR (PKR)
P 122
SEPUTEH
P 123
CHERAS
P 124
BANDAR TUN
RAZAK
YB. LIM LIP ENG
DATO’ ZULHASNAN BIN RAFIQUE
Y.B. PUAN TERESA KOK SUH SIM
(DAP)
Y.B. TUAN TAN KOK WAI (DAP)
Y.B. TAN SRI ABD. KHALID BIN
IBRAHIM (PKR)
PROFIL DAERAH
Nama [email protected] : Sub 1 – Sg. Midah @ Sg.Kuyoh @ Sg. Klang
Lokasi
: Kolam Takungan Banjir Sg. Midah
Koordinat
: 171º 56’ 50”
Keluasan
: 43.32 ekar( 17.53 Ha sedia ada ) / 175300 m²
Sub-Lembangan
: Sg. Midah @ Sg.Kuyoh
Lembangan Utama
: Sg. Klang
Negeri
: WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR
Parlimen
: Bandar Tun Razak 3832 km persegi
Mukim
: Petaling
PBT
: DBKL
Taman-taman
: Kg. Malaysia Tambahan, Pangsapuri PPR Seri Malaysia
MAKLUMAT SOSIO- EKONOMI
INFRASTRUKTUR UTAMA
Jumlah penduduk :
ERL/ KTMB
1341,545 orang
Nilai hartanah : RM 150,000 – RM 185,000
LEBUHRAYA BESRAYA
Terminal ITTBS/MOT
PENGENALAN
Panjang Sg Klang
adalah 39km dan Lebar
40m
PENGENALAN
Sungai Kerayong
Sungai Midah
S. Kuyoh
Sungai Kuyoh
PENGENALAN
`
Sg. Jinjang
KOLAM BATU
KOLAM
TMN WAHYU
KOLAM SRI
SEGAMBUT
KOLAM
BENTENG
KOLAM
KG.PUAH
KOLAM AMPANG
PWTC
MASJID
JAMEK
KOLAM
TMN DESA
Sg. Kerayong
SRI JOHOR POND
Sg. Kuyoh
KOLAM MIDAH
KOLAM BOHOL
PENGENALAN
30
BILANGAN ADUAN
25
20
15
10
5
0
2009
2010
Banjir
Sungai
Dan
Koridor
9
9
16
21
Sumber
Air Dan
Alam
Sekitar
0
0
Saliran
Bandar
0
10
Ramalan
Dan
Amaran
Banjir
0
0
Pengairan
Dan
Saliran
Pertanian
0
0
Pantai
0
0
Banjir
28%
30%
Sungai Dan
Koridor
Saliran Bandar
57%
Secara keseluruhannya peratus
aduan yang diterima berkenaan
Sungai dan Koridor adalah tertinggi
iaitu sebanyak 57% dari tahun 2009
hingga 2010. Peratusan ini diikuti
oleh Saliran Bandar dan Banjir.
Walau bagaimanapun sepanjang
tempoh tersebut Wilayah
Persekutuan Kuala Lumpur tiada
menerima sebarang aduan bagi isu
Sumber air dan Alam sekitar,
Ramalan dan Amaran Banjir,
Pengairan dan saliran pertanian dan
pantai. Ini adalah kerana Wilayah
Persekutuan Kuala Lumpur tidak
memiliki pantai dan sumber
pertanian
PENGENALAN
BIL
1.
NAMA KAJIAN
KLANG RIVER
BASIN
ENVIRONMENTAL
IMPROVEMENT AND
FLOOD MITIGATION
PROJECT
NAMA
PERUNDING
TAHUN
KAJIAN
CATATAN
DR. NIK &
ASSOCIATE
S SDN. BHD.
2003
SIAP
PENGENALAN
Maklumat Asas Lembangan Sungai
Lembangan Utama
Keluasan Keseluruhan
Senarai Sub-Lembangan
Bil
: Sungai Klang
:
:
Sub-Lembangan
Panjang (KM)
Lebar ( M)
1.
Sungai Kerayong
20
30
2.
Sungai Kuyoh
10
20
3.
Sungai Midah
4
17
Inventori Lembangan Sungai Utama
Bil
Struktur
Jumlah
1.
Rumah Pam
5
2.
Jambatan
35
3.
Stesen Hidrologi
-Stesen Hujan
-Stesen Siren
21
16
Kolam Takungan
10
4.
PENGENALAN
JAWATAN
BILANGAN
Ketua Penolong Pengarah
1 orang
Penolong Pengarah
2 orang
Penolong Jurutera
2 orang
Juruteknik
7 orang
Pelukis Pelan
1 orang
PRA Rumah Pam
6 orang
PRA Kolam Takungan Banjir
3 orang
JUMLAH
22 orang
PENGENALAN
KETUA PENOLONG PENGARAH
PENOLONG PENGARAH
(Unit Pengurusan Lembangan Sungai )
Sub 1 : Sg. Klang
HISHAM
PENOLONG PENGARAH
(Unit Saliran Mesra Alam)
Sub 3 : Sg. Kerayong
HIDAYAH
Sub 2 : Sg. Kuyoh & Sg. Midah
EZMAN
Sub 4 : Kolam Takungan
Banjir Sri Johor
YUSLI
Sub 6 : Kolam Takungan
Banjir Batu 4 ½
ILYAS
Sub 5 : KolamTakungan
Banjir Midah
MARIATI
Nama
Sungai / Kolam Takungan Banjir
En. Ezman bin Embok Zrik
Sg. Kuyoh dan Sg. Midah
En. Hisham bin Ismail
Sungai Klang
Nurhidayah bt Mohd Yunus
Sungai Kerayong
En. Yusli bin Mohamad
Kolam Takungan Banjir Sri Johor
En. Ilyas bin Abd. Rahman
Kolam Takungan Banjir Batu 4 ½
Pn. Mariati bte Mat Muslim
Kolam Takungan Banjir Midah
PENGENALAN
1. Mendapat aduan dan maklum balas dari masyarakat luar dan
penduduk sekitar kawasan
2. Kedudukannya berdekatan dengan ITT BTS
3. Telah dipilih di peringkat Daerah dan dipersetujui di peringkat
negeri dan peringkat persekutuan
4. Pemilihan faktor wajaran berdasarkan PESTEL (political,
economical, social and culture, technological, environment and legal)
PENGENALAN
JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN
WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR
JALAN SULTAN SALAHUDDIN
50626 KUALA LUMPUR