Формула за обем

Download Report

Transcript Формула за обем

КУБ
ФОРМУЛА ЗА ЛИЦЕ:
s=6.a.a
Формула за обем:
v=a.a.a
ПАРАЛЕЛЕПИПЕД
Формула за лице:
S=2.(a.b+a.c+b.c)
Формула за обем:
v=a.b.c
ПРИЗМА
Формула за лице:
S=p.h
Формула за обем:
V =B.h
ПИРАМИДА
a - апотема на основата
к - апотема на пирамидата
b - основен ръб
B - лице на основата:
Формула за лице:
(P.k)/2
S1=S+B
Формула за обем:
V=B.h/3
КОНУС
Формули за лице:
S=πrl
S1 = π r (r + l)
Формула за обем:
V = 1/3 π r2 h.
ЦИЛИНДЪР
Формула за лице:
S=2. π.r.l
S =2. π.r.(r+l)
Формула за обем:
V=B.h
1
СФЕРА И КЪЛБО
Формула за лице
на сфера:
Формула за обем
на кълбо: