Romunije - Evropska vas

download report

Transcript Romunije - Evropska vas

REPUBLIKA ROMUNIJA
Tilen Oblak in Jan Bešlagič
LEGA
Romunija je država, ki
leži na skrajnem SV
Balkanskega polotoka. Na
Z meji na Madžarsko in Srbijo,
na J, po reki Donavi,
na Bolgarijo, na S in
skrajnem V na Ukrajino
in na SV na Moldavijo.
POVRŠJE
 Romunija je gozdnata država z veliko gorami. Najbolj
znano gorovje v Romuniji so Karpati. Skozi Romunijo
teče tudi reka Donava, ki je 2. največja reka v EU.
 Donava:
Karpati:
OKOLICA ROMUNIJE
 Romunija meji na Ukrajino, Madžarska, Srbija,
Bolgarija in Moldavija. Država ima tudi dostop do
Črnega morja.
 Črno morje
GLAVNO MESTO: BUKAREŠTA
 Bukarešta je glavno mesto in industrijsko ter
ekonomsko središče Romunije. Mesto leži na JV
države, ob bregovih reke Dâmboviţa. Nekdaj je bila
Bukarešta znana kot citadela Dambovita.
 Po evropskih standardih Bukarešta ni staro mesto,
zgodovinarji domnevajo, da je bila ustanovljena šele
leta 1459. Od tedaj se je zelo spremenilo, leta 1862 je
postalo glavno mesto Romunije in se postopno
uveljavilo tudi kot kulturno središče.
GOSPODARSTVO
 Po letu 1990 je Romunija postopoma začela uvajati
liberalno ekonomsko politiko in privatizirali podjetja v
državni lasti. Po vstopu v EU, leta 2007, je Romunija začela
z novo fazo ekonomskega razvoja s številnimi tujimi
investicijami in preoblikovanjem v tržno gospodarstvo.
 Kmetijski sektor predstavlja dobrih 7 % BDP in zaposluje
več kot četrtino aktivnega prebivalstva. Glavni pridelki so
žita, sladkorna pesa in krompir. 25 % države prekrivajo
gozdovi, ki jih je največ v Transilvaniji, zato se gozdarstvo
zelo hitro razvija.
PREBIVALSTVO
 Število:21,5 milijona
 Romuni so ljudstvo, ki se je razvilo iz romaniziranih
Dačanov (indoevropskega ljudstva). Romunov je 89 %
prebivalstva. V državi živijo tudi številne manjšine.
Najštevilčnejša je madžarska.
JEZIK
 V Romuniji je uradni jezik romunščina. Poleg tega
govorijo nemško in madžarsko.
VERE
 Dobra polovica prebivalstva (54 %) živi v mestih.
Romuni predstavljajo 89,5 % prebivalstva, madžarska
manjšina 6,6 %, Romi pa 2,5 %. 86,8 % prebivalcev
pripada pravoslavni cerkvi, 7,5 % je protestantov, 4,7 %
rimsko katoliški veri, drugih – večinoma muslimanov
0.9 % in neopredeljenih 0,1 %. Približno 25 %
prebivalcev živi pod mejo revščine.
GRB, ZASTAVA IN HIMNA





sedem gradov, orel, mesec, sonce:
TRANSILVANIJA (Erdelj),
lev – BANAT,
zlati orel – VLAŠKA,
bikova glava – MOLDAVIJA,
delfini – DOBRUDŽA.
ZASTAVA
Tri barve na grbu so enake barvam zastave –
rdeča, rumena in modra.
HIMNA
Romunska himna se imenuje Deşteaptă-te, Române!
Kar v slovenščini pomeni: Zbudi se, Romun!
Poslušate jo lahko tukaj.
ZGODOVINA ROMUNIJEDIKTATURA
 Nicolae Andruţă Ceauşescu, romunski diktator, * 23. januar
1918, Scorniceşti, † 25. december 1989, Târgovişte. Pridružil
se je tedaj prepovedani KP Romunije leta 1932. Po drugi
svetovni vojni je vse do leta 1965 zasedal drugo
najpomembnejše mesto v romunski politiki, tistega leta pa je
vsled smrti dotedanjega voditelja Romunije postal vodilni
romunski politik. V zgolj dveh letih je strnil večino oblasti v
državi v svoji osebi. Proti koncu leta 1989 je Romunijo zajela
kontrarevolucija. V zadnjih dveh tednih iztekajočega leta so se
vrstile demonstracije. V vojski se je poveljniška piramida
popolnoma porušila in edina delujoča vojaško organizacija je
ostala osovražena Securitate. Ceauşescu je bil obsojen na
hitrem sodišču ter bil skupaj z ženo Eleno Ceauşescu usmrčen
na božični dan leta 1989.
CEAUSESCU
ZANIMIVOSTI-DRAKULA:
 V romunščini »dracul« pomeni hudiča ali zmaja,
verjetno so to poimenovanje dobili pogumni romunski
bojevniki med 14. in 19. stoletjem ter vitezi Zmajevega
reda.
 »Dracula« (Drakula) pa je pozdrav, ki je pomenil »sin
dracul«.
 Izmed teh sinov je najznamenitejši transilvanski vladar
Vlad III. Tepes (1431-1476).
Vlad III. Tepes
 Njegov oče Vlad Dracul je postal princ Vlaške po paktu z
ogrskim kraljem. Ko je ta umrl, je princ sklenil novo
zavezništvo s turškim sultanom, vendar Ogri leta 1442
premagajo Turke in Vlad Dracul je izgubil transilvanski
prestol.
 Ponovno si ga je želel pridobiti v večletnih vojnah, med
katerimi ga zajamejo Ogri in njegovo delo nadaljuje sin
Drakula, ki najprej Vlaško zasede za nekaj mesecev (1448),
kasneje (1456) pa kar za 6 let.
 Med svojo vladavino je pobil več kot 40.000 očetovih
sovražnikov, izdajalcev in brezčastnih trgovcev.
 Od tod verjetno izhaja legenda o vampirju, ki jo je
pozneje povzelo več piscev.
GROF DRAKULA
Raziskujemo Romunijo
za Evropsko vas
 Vemo, da se je Romunija pridružila EU leta 2007,
poleg nje se je takrat EU priključila tudi njena soseda
Bolgarija.
 Romunija sodeluje z nami v projektu Comenius (z
ostalimi sodelujočimi državami: Islandija,
Turčija,Bolgarija,Španija in Grčija).
Hvala, da ste si vzeli čas!
VIRI
vsi pridobljeni 16. 1. 2013 s spletnih strani:
 http://www.optimus-prevajanje.com/prevajanjedrzave.php?drzava=romunija
 http://romania.ici.ro/en/geografie/pagina.php?id=431
 Evropa naša preteklost in sedanjost
 http://sl.wikipedia.org/wiki/Donava
 http://www.izvoznookno.si/Dokumenti/Podatki_o_drzava
h/Romunija/Predstavitev_drzave_4253.aspx
 http://www.skupnost-vss.si/?p=230&lang=de
 http://www.aktivni.si/zdravje/bele-obloge-na-jeziku/
 http://rac.os-raka.si/sola/Comenius_index.htm