Transcript Slayt 1

KENTSEL TASARIM KOORDİNE VE DEĞERLENDİRME
KOMİSYONU
• Reklam uygulamaları; “Reklam, İlan ve Tanıtım Yönetmeliği’’
kıstasları doğrultusunda değerlendirilerek, kentsel ölçekte reklam
uygulamalarının
oluşturduğu
görüntü
kirliliğinin
ortadan
kaldırılması ve uygulamalara standartlar getirilmesi hususunda
çalışmalarımız devam etmektedir.
KENTSEL TASARIM KOORDİNE VE DEĞERLENDİRME
KOMİSYONU UYGULAMA ALANLARI
• Bina cephelerine(Sağır yüzey, sağır duvar, cam giydirme cepheler),
inşaat paravanları, inşaat iskelelerine reklam uygulaması konulması
talepleri
• Alışveriş Merkezlerinin cephelerine talep edilen toplu tanıtım
alanları ve Led Ekran uygulamaları
• Kent estetiğini bozan metruk binalar
• Kent estetiğini bozan özel veya kamu mülkiyetine haiz parseller
• İlçe Belediyelerinin faaliyetlerinin veya tanıtımlarının duyurulması
amacıyla konulan panolar
• Otobüs durakları ve bünyesindeki reklam uygulamaları (Emlak
Müdürlüğü tarafından ihale edilen üniteler)
KENTSEL TASARIM KOORDİNE VE DEĞERLENDİRME
KOMİSYONU UYGULAMA ALANLARI
• ATM Cihazları (Emlak Müdürlüğü tarafından ihale edilen üniteler)
• Büfeler (Çiçek Satış, Halk Ekmek Satış, Bilet Satış, Gazete Satış)
• Led ekran, Megalight, billboard, raket tipi reklam uygulamaları
(Emlak Müdürlüğü tarafından ihale edilen üniteler)
• Afis Projesi kapsamındaki reklam panoları
• Baz istasyonları
• Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında gerçekleştirilen Açıkhava
sergileri (Örn: Stars of İstanbul, İstanbul Shopping Fest)
KENTSEL TASARIM KOORDİNE VE DEĞERLENDİRME
KOMİSYONU REKLAM – TANITIM UYGULAMA ÖRNEKLERİ
Bina cepheleri (sağır duvar):
KENTSEL TASARIM KOORDİNE VE DEĞERLENDİRME
KOMİSYONU REKLAM – TANITIM UYGULAMA ÖRNEKLERİ
Bina cepheleri (Sağır yüzey):
KENTSEL TASARIM KOORDİNE VE DEĞERLENDİRME
KOMİSYONU REKLAM – TANITIM UYGULAMA ÖRNEKLERİ
Bina Cepheleri (Cam giydirme):
KENTSEL TASARIM KOORDİNE VE DEĞERLENDİRME
KOMİSYONU REKLAM – TANITIM UYGULAMA ÖRNEKLERİ
İnşaat paravanı:
KENTSEL TASARIM KOORDİNE VE DEĞERLENDİRME
KOMİSYONU REKLAM – TANITIM UYGULAMA ÖRNEKLERİ
İskele yüzeyi (tadilat veya inşaat sebebiyle kurulan):
KENTSEL TASARIM KOORDİNE VE DEĞERLENDİRME
KOMİSYONU REKLAM – TANITIM UYGULAMA ÖRNEKLERİ
Alışveriş Merkezlerinin cephelerine talep edilen toplu tanıtım alanları
KENTSEL TASARIM KOORDİNE VE DEĞERLENDİRME
KOMİSYONU REKLAM – TANITIM UYGULAMA ÖRNEKLERİ
Alışveriş Merkezlerinin cephelerine talep edilen
led ekran uygulamaları
KENTSEL TASARIM KOORDİNE VE DEĞERLENDİRME
KOMİSYONU REKLAM – TANITIM UYGULAMA ÖRNEKLERİ
Natamam ve Metruk Binalar
KENTSEL TASARIM KOORDİNE VE DEĞERLENDİRME
KOMİSYONU REKLAM – TANITIM UYGULAMA ÖRNEKLERİ
Kent estetiğini bozan özel veya kamu mülkiyetine haiz parseller
KENTSEL TASARIM KOORDİNE VE DEĞERLENDİRME
KOMİSYONU REKLAM – TANITIM UYGULAMA ÖRNEKLERİ
İlçe Belediyelerinin faaliyetlerinin veya tanıtımlarının
duyurulması amacıyla konulan panolar
KENTSEL TASARIM KOORDİNE VE DEĞERLENDİRME
KOMİSYONU REKLAM – TANITIM UYGULAMA ÖRNEKLERİ
Otobüs durakları ve duraklarda bulunan reklam uygulamaları
Mevcut Hali
Yeni Hali
KENTSEL TASARIM KOORDİNE VE DEĞERLENDİRME
KOMİSYONU REKLAM – TANITIM UYGULAMA ÖRNEKLERİ
ATM Cihazları
Devlet Tiyatroları Silindir Afiş Kulesi
KENTSEL TASARIM KOORDİNE VE DEĞERLENDİRME
KOMİSYONU REKLAM – TANITIM UYGULAMA ÖRNEKLERİ
Çiçek Satış Büfeleri
Halk Ekmek Büfeleri
KENTSEL TASARIM KOORDİNE VE DEĞERLENDİRME
KOMİSYONU REKLAM – TANITIM UYGULAMA ÖRNEKLERİ
Led Ekran
Megalight
KENTSEL TASARIM KOORDİNE VE DEĞERLENDİRME
KOMİSYONU REKLAM – TANITIM UYGULAMA ÖRNEKLERİ
Billboard
Raket Panolar
KENTSEL TASARIM KOORDİNE VE DEĞERLENDİRME
KOMİSYONU REKLAM – TANITIM UYGULAMA ÖRNEKLERİ
Silindir Kule
AFİS Kapsamındaki Panolar
KENTSEL TASARIM KOORDİNE VE DEĞERLENDİRME
KOMİSYONU REKLAM – TANITIM UYGULAMA ÖRNEKLERİ
Sosyal Sorumluluk Projeleri Kapsamındaki Açık Hava Sergileri
Stars Of İstanbul
İstanbul Shopping Fest