Dynamo, alternátor, elektromotor

download report

Transcript Dynamo, alternátor, elektromotor

Dynamo, alternátor,
elektromotor
Barbora Kleinerová
3.A
Dynamo
je točivý elektrický generátor
zdroj stejnosměrného napětí
přeměňuje mechanickou energii z rotoru
hnacího stroje na elektrickou energii ve
formě stejnosměrného elektrického proudu
skládá se ze statoru tvořeného magnetem
nebo elektromagnetem a rotoru s vinutím
a komutátorem
v současnosti se zřídka vyskytuje
Dynamo-rozdělení
dynamo s permanentním magnetem
dynamo s cizím buzením - typicky v průmyslové
výrobě elektrického proudu
derivační dynamo - vhodné pro malé proudové odběry
sériové dynamo
kompaundní dynamo - kombinace derivačního a
sériového dynama, používán v dopravě a u strojů
Dynamo
využití proudu z dynamana žárovkové osvětlení,
vytápění, ohřev užitkové
vody
Alternátor
elektrický stroj přeměňující mechanickou
energii na elektrickou
zdroj střídavého napětí
Dělí se podle typu rotoru na alternátory:
- s hladkým rotorem (turboalternátory)
- s vyniklými póly (hydroalternátory)
Alternátory s hladkým rotorem
výroba elek. energie v tepelných a
jaderných elektrárnách
poháněny parní turbínou
pracují při 3000ot./min
chlazeny vzduchem nebo vodíkem
max. výkon až 1500MVA
Alternátory s vyniklými póly rotoru
využití- menší alternátory- v automobilech,
na jízdních kolech
-větší alternátory- ve vodních a větrných
elektrárnách
otáček za minutu pouze okolo stovky
chlazeny vzduchem
max. výkon až 800MVA
Alternátor
Elektromotor
elektrický stroj
přeměňuje elektrickou energii na
mechanickou
dělí se na – komutátorové stroje
- bezkomutátorové motory
Komutátorové stroje
Rotor (kotva) je přes oranžový komutátor připojen ke zdroji
stejnosměrného napětí. Stator je tvořen dvěma velkými
permanentními magnety.
Vzhledem k polaritě statoru a rotoru se souhlasné póly
(barvy) odpuzují a rotor se otáčí.
Komutátorové stroje
stejnosměrný motor
výhody: jednoduchost, libovolné seřízení
otáček, univerzálnost (derivační a sériové)
nevýhody: komutátor náročný na údržbu,
jiskření na kartáčních→ elektromagnetické
rušení
využití: ve vrtačkách, mixérech,
lokomotivách
Bezkomutátorové motory
asynchronní motor- jednoduchá
konstrukce, bezjiskrové provedení,
nejběžnější v praxi
Elektromotor
komutátorové stroje
bezkomutátorové
stroje- asynchronní
Zdroje
http://mve.energetika.cz/sikovneruce/deriv
acnidynamo.htm
http://www.gamepark.cz/alternator_a_dyna
mo_172593.htm
http://cs.wikipedia.org/wiki/Synchronn%C3
%AD_stroj#Synchronn.C3.AD_stroj
http://www.eautomatizace.cz/ebooks/ridici_systemy_ak
cni_cleny/Akc_el.html