Transcript ***** 1

Продовольча безпека України
реалії та перспективи
Комітет підприємців АПК при ТПП України
Маштаби недоїдання у країнах що
розвиваються
Дані ФАО, попередні оцінки за 2010-12 р.р.
Комітет підприємців АПК при ТПП України
Визначення продовольчої
безпеки
«Продовольча безпека існує там, де усі люди в будь який
час мають фізичний та економічний доступ до безпечної
та поживної їжі (продовольства) в достатньому обсязі, яка
задовольняє їх потреби та уподобання у харчуванні, що
неохідно для активного і здорового способу життя»
(Всесвітній продовольчий саміт,1996р)
Комітет підприємців АПК при ТПП України
КАТЕГОРІЇ НАСЕЛЕННЯ, ЩО
ВІДНОСЯТЬСЯ ДО ГРУПИ РИЗИКУ





Вагітні жінки, матері-годувальниці, діти віком 1-5
років
Діти віком 5-18 років
Робоча сила країни
Інваліди та особи з розумовими розладами
Пенсіонери та особи похилого віку
Комітет підприємців АПК при ТПП України
ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ
ПРОДОВОЛЬСТВОМ



Надання встановленим категоріям населення
адресної допомоги на придбання основних
харчових продуктів
Утримання цін на життєво важливі харчові
продукти
(хліб,рис,молочні продукти…) на
низькому рівні
Утримання на низькому рівні цін на базову
сільськогосподарську сировину
Комітет підприємців АПК при ТПП України
БРАЗИЛЬСЬКА ПРОГРАМА
«НУЛЬОВИЙ ГОЛОД»
Програма Bolsa Familia (BFP)
 Програма закупівлі продовольства
 Шкільне харчування

Комітет підприємців АПК при ТПП України
ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ У
СФЕРІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ



Закон України «Про державну підтримку сільського
господарства України»
Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання
продовольчої безпеки» №1379 від 05.12.2007р.
Проект Указу Президента «Про основи забезпечення
продовольчої безпеки України» схвалений
розпорядженням КМ України ???
Комітет підприємців АПК при ТПП України
ПРОДОВОЛЬЧА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ :
СТРИМУВАННЯ ЦІН НА С/Г ПРОДУКЦІЮ ТА
ПРОДОВОЛЬСТВО

Обмеження (квоти) та заборона експорту сільськогосподарської
продукції

Відмова від підтримки експорту с/г продукції (експортне відшкодування
ПДВ)

Обмеження щодо переміщення с/г продукції між регіонами

Обмеження рівня рентабельності виробництва продовольства (хліб та
хлібобулочні вироби)

Декларування зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари

В умовах тотальної корупції , підтримки «державно-приватного» бізнесу
та відсутності бюджетної підтримки сільськогосподарських виробників
Комітет підприємців АПК при ТПП України
ОСНОВНІ ІНДИКАТОРИ ОЦІНКИ СТАНУ
ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ







Добова енергетична цінність раціону людини
Достатність споживання окремого продукту
Достатність запасів зерна в державних ресурсах
Економічна доступність харчових продуктів
Диференціація вартості харчування за соціальними
групами
Ємність внутрішнього ринку окремих продуктів
Продовольча незалежність за окремим продуктом
(імпортозалежність)
Комітет підприємців АПК при ТПП України
Добова енергетична цінність споживання
харчових продуктів населенням України*
4000
ккал
3597
3500
3000
2916 2998
2946 2933
2951 2954
2696 2661
2500
2000
1500
1000
500
0
1990 1995 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012
*Розрахунок на 1 особу
Комітет підприємців АПК при ТПП України
Структура споживання харчових
продуктів
раціональна
фактична
Комітет підприємців АПК при ТПП України
Достатність споживання окремих груп
продуктів
(на одну особу, кг)
Раціональна норма
(розрахунки МОЗ
України)
Фактичне
споживання у 2012
році (дані
Держстату)
Індикатор
достатності
споживання
Довідково: фактичне
споживання у 2011
році (дані
Держстату)
Хліб і хлібопродукти (у
перерахунку на борошно)
101,0
109,4
1,08
110,4
М'ясо і м'ясопродукти
80,0
54,4
0,68
51,2
380,0
214,9
0,57
204,9
Риба і рибопродукти
20,0
13,6
0,68
13,4
Яйця (шт.)
290
307
1,06
310
Овочі та баштанні
161,0
163,4
1,01
162,8
Плоди, ягоди та виноград
90,0
53,3
0,59
52,6
Картопля
124,0
140,2
1,13
139,3
Цукор
38,0
37,6
0,99
38,5
Олія рослинна всіх видів
13,0
13,0
1,00
13,7
Молоко і молокопродукти
Комітет підприємців АПК при ТПП України
Обсяги зберігання зерна у
державному інтервенційному фонді
1680
1520
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
217
400
37
200
0
2012
зерно, тонн
мука, тонн
2013
Комітет підприємців АПК при ТПП України
Статут ПАТ «Аграрний фонд»
(витяг)
Мета діяльності: …. одержання прибутку від провадження господарської
діяльності
Предмет діяльності:

оптова торгівля зерном,необробленим тютюном,насінням,кормами для
тварин,промисловими товарами….

Вирощування зернових ,бобових,олійних культур,цукрової
тростини,тютюну,пряних….

Роздрібна торгівля напоями, тютюновими виробами, кондитерськими та
макаронними виробами…

Виробництво харчової продукції ,комбікормів, товарів широкого вжитку

Організація та утримання закладів громадського харчування (ресторанів)

Лізингові операції, транспорт, складське господарство…
Комітет підприємців АПК при ТПП України
Витрати на харчування в окремих
країнах Європи
Швейцарія
9,60%
12,10%
Німеччина
15,90%
Франція
19,30%
Словакія
25,10%
Польша
30,30%
Росія
40,80%
Білорусія
43,20%
Молдова
50,20%
Україна
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
Комітет підприємців АПК при ТПП України
СТРУКТУРА ВИТРАТ НАСЕЛЕННЯ
НА ХАРЧУВАННЯ
Комітет підприємців АПК при ТПП України
Імпортозалежність за групами
продовольства
Імпорт продуктів у
2012 році у
перерахунку на
основний продукт
(за даними
Держстату)
Ємність внутрішнього
ринку у 2012 році (за
даними Держстату)
Відсоток імпорто-залежності,
%
2012 рік
Довідково:
2011 рік
Хліб і хлібопродукти (у перерахунку на
борошно)
139
4990
2,8
1,7
М'ясо і м'ясопродукти
423
2478
17,1
10,4
Молоко і молокопродукти
410
9797
4,2
2,7
Риба і рибопродукти
441
620
71,1
66,7
Яйця (млн. шт.)
69
14020
0,5
0,4
Овочі та баштанні
213
7452
2,9
3,8
Плоди, ягоди та виноград
1171
2432
48,1
48,3
Картопля
23
6394
0,4
0,6
Цукор
10
1713
0,6
15,3
Олія рослинна всіх видів
231
591
39,1
39,8
1
450
0,2
0,2
із неї олія соняшникова
Комітет підприємців АПК при ТПП України
Висновки та пропозиції



Розробка та прийняття проекту Закону «Про продовольчу
безпеку в Україні».
Розробка та поетапна реалізація державної цільової
програми надання адресної допомоги на харчування
окремим категоріям населення із групи ризику.
Законодавче врегулювання придбання с/г продукції, для
потреб державних та комунальних підприємств,
безпосередньо у фермерських, малих та середніх
господарствах.
Комітет підприємців АПК при ТПП України
Висновки та пропозиції
Формування сучасної аграрної політики
України на принципах:
 Прозорості
 Передбачуваності
 Ефективності
Без відновлення довіри СЕЛЯН до влади
неможливі будь-які реформи в АПК
Комітет підприємців АПК при ТПП України
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
Комітет підприємців АПК при ТПП України