POLÜETEEN

download report

Transcript POLÜETEEN

POLÜETEEN

PE

Polüeteen (polüetüleen) PE

• Üldkasutatav kristalliinse struktuuriga polümeer. Kõige massilisemalt toodetav laiatarbe plast.

• PE on sitke, hästi vormitav, väga veniv plast. Hinnatavad omadused on keemiline inertsus, madal hind, läbipaistvus, madal veeimavus, suurepärane elektriisolatsioon, omadused sünteesil kergesti varieeritavad, kahanemine tahkumisel kuni 5%.

• Lahustub süsivesinikes (tolueen)

Polüeteeni liigid

• PE markeeritakse tiheduse järgi – Kõrgtihe polüeteen HDPE • Lineaarse ahelaga (vähehargnenud, kuni 10 lühikest haru) • Madalatel temperatuuridel hea löögisitkus • omab suurepärast keemilist vastupanu • Tundlik UV suhtes – Madaltihe polüeteen LDPE • Hargnenud ahelega (tugevalt hargnenud, pikad ja lühikesed harud, 20-40 haru) • Hea löögisitkus • Väga väike kõvadus ja tugevus • Hea keemiline vastupanu • Suurpärane dielektrik – Lineaarne madaltihe LLDPE • Korrapärane struktuur (keskmiselt hargnenud, 15-30 haru) • Kõrge tõmbetugevus ja löögisitkus • LDPE-st parem voolavus – Ülikõrge kolekulmassiga UHMWPE • Arvestatav kõvadus, vastupanu kriimustustele ja kulumisele • Suurepärane keemiline vastupanu • Suure sitkusega, kuid ei ole sulatöödeldav (töödeldakse kummiolekus)

Põhimarkide iseloomustus

Tihedus LDPE 0,91-0,93 Kristalliinsus, % 40-55 Sulamistempera tuur Maksimaalne töötemperatuur Tõmbetugevus, MPa Tõmbeelastsus moodul, GPa Pikenemine purunemisel, % 108-115 70 8-23 0,2-0,4 300-1000 LLDPE 0,92-0,94 55-65 120-130 80 15-30 0,5-0,9 Kuni 1000 HDPE 0,94-0,97 60-80 130-138 80 18-35 0,6-1,5 100-1000

Polüeteeni kasutamine

• Pakke,- katte,- laminaatkiled • Pehmed pudelid • Traatide ja kaablite isolatsioon • Torud ja voolikud • Kastid, karbid, nõud jt. survevalutooted • Mänguasjad