Jak mohou být chemické látky nebezpečné?

download report

Transcript Jak mohou být chemické látky nebezpečné?

Základní škola Emila Zátopka Zlín, příspěvková organizace, Štefánikova 2701, 761 25 Zlín
EU PENÍZE ŠKOLÁM
OP VK- 1. 4. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách
Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1395
Název projektu: Škola a sport
VY_32_INOVACE_142
Autor DUM:
ing. Alice Ernestová
Datum (období), kdy byl materiál vytvořen:
2011/2012
Ročník, pro který je materiál vytvořen:
8. ročník
Vzdělávací oblast, obor, tematický okruh, téma:
Člověk a příroda, Chemie,
Chemické látky
ppt,
vlastnosti chemických látek, označení chemických látek,
výstražné symboly, S-věty, R-věty
nové výstražné symboly, H-věty, P-věty
Anotace:
Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských
zařízení. Jakékoliv další využití podléhá Autorskému zákonu.
Jak mohou být chemické látky
nebezpečné?
Výstražné symboly
Nové výstražné symboly
VÝBUŠNÉ
 při reakci uvolňují množství plynů
 ty se rozpínají a proto mají ničivé účinky
 podle způsobu výbuchu – exploze – se dělí:
- třaskaviny
- střeliviny
- trhaviny
 použití:
- zbrojní průmysl, zbraně
- těžba nerostných surovin
- stavebnictví –odstřelení hornin
OXIDUJÍCÍ
 ve styku s jinými látkami vyvolávají jejich prudké
hoření – a to dokonce i pod vodou
EXTRÉMNĚ HOŘLAVÉ
 plyny nebo kapaliny s nízkou teplotou varu
- zemní plyn, propan-butan
Použití: paliva do raketových a leteckých motorů
VYSOCE HOŘLAVÉ
 pevné i kapalné látky – snadné vznícení
- benzin
7.1
7.2
7.3
JEDOVATÉ
VYSOCE TOXICKÉ LÁTKY
TOXICKÉ LÁTKY
- látky ve velmi malých dávkách způsobují
poškození zdraví
- smrt
Příklad:
nikotin, akonitin,
atropin, morfin
8.3
8.1
8.2
8.3
ZDRAVÍ ŠKODLIVÉ
Účinky se projevují až při větších dávkách
Příklad:
- ředidla - toluen
- čistící prostředky v domácnosti
ŽÍRAVÉ
- Mohou zničit živé tkáně
- Účinek žíravin na pokožku
označujeme jako poleptání
- Př. kyseliny
hydroxidy
10.2
10.1
10.3
DRÁŽDIVÉ
Při styku s kůží či sliznicemi vyvolávají
záněty, alergie
Ochranné rukavice
Př. Savo
11.1
11.2
NEBEZPEČNÉ PRO ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
Ohrožují jednu nebo více složek ŽP
- vodu, půdu
12.1
12.2
Plyny pod tlakem
stlačené
zkapalněné
zchlazené
rozpuštěné
H - věty
P - věty
R - věty, celkem 65, jsou nahrazeny:
H-věty standardní věty o nebezpečnosti
chemických látek
- upřesňují rizikovost nebezpečných látek
S - věty, celkem 62, jsou nahrazeny
P-věty
- pokyny pro bezpečné zacházení
ZDROJE
Obr. 3.1 http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQPfHzmW3J-rSfuXcFYFrGSkJTkYVzCXMEDxASc0rxHOYgJcknY
Obr. 4.1 http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQskIuk_Z1VBM_wv-NlY_6ipxzh_sC-dSN2AZZc7i0UbL7MGgJphQ
Obr. 5.1 http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSDO7S3u_yKUUQOP_1spbAPGPA_lSnZLoxMKKFN-A-v0YUEGXTXbQ
Obr. 5.2 http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSn4vwto-dE-77SiDLzEa7oznBJwzM8Yo0B-fG-t3BS3YacGnAK
Obr. 6.1 http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQMDHvNwGuyGSmmFH-msyqBwtS0DSHmuAldyE8c0F2fsld7bSYsNw
Obr. 6.2 http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTfCHhdmRQr539C8RrXp1HOsAJgnEvlGFH2OnWOk9mfHcD8XdV3
Obr. 7.1 http://centralcompany.cz/images/40033.jpg
Obr. 7.2 http://www.klika.cz/images_content/3314/1432-D-5304075.jpg
Obr. 7.3 http://www.reoamos.cz/gwgate/images/imgs_shop/c/2262
Obr. 8.1 http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQkAfl5SY5Nb4LkUTzZPY26Md7xbwC8JvLCTw-gv5PVj7twpN_0
Obr. 8.2 http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ_G1U2Hj2CMzZIm5rZIqDC3LkSIhr1qk9x31PonXQQAXJZZ82i
Obr. 8.3 http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSaxiI08BC-ufYWdMqqXConYeWfz1CjQFJCDr_epFpLMGa1Rp5B
Obr. 9.1 http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTwiQ1TBXJ4S4NP9i__BHMyB7jO4fl-_1487O9Qj9W9FRTrINsgxg
Obr. 9.2 http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQugpJ3aZV1zCF2GahCUB1UIuVDZ_jZl8VJQ5rJeiKh7YIHu1bJ-A
Obr. 10.1 http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTJ5rcreWXpl21MXuBCmnA_9k2RI8QBllUsioiVECFkqO2TFaZDCA
Obr. 10.2 http://chromservis.cz/media/0/01_obrazky/Hazard%20Symbols/acid.gif
Obr. 10.3 http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQevubmHZsXXOw1LmDEPX1rUawZ7YFT89Pt9LJzrHnn3nEW2i9g
Obr. 11.1 http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTnh26SHC-5xMl8gmVbIN6-1JwWeXFyWEITSzvFCm36dSymqE5OFw
Obr. 11.2 http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTPPOikrAMRYeaRqs0KvhXtPq6wXm682wChjo9AQEiTGSZbCPFzfg
Obr. 12.1 http://www.kbkfire-eshop.cz/shops/10483/images-goods/464.jpg
Obr. 12.2 http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRs5whUsw81TVna2oIH1V-N_1VctasBxmzODpeqHzi_cRyWY-a2
Obr. 13.1 http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRLgMzl2AWp8UQSVC3l3TkgFVSOC9W5SAWQOwbXhwYinC59NhaW
Výstražné symboly nebezpečnosti
GHS01 - výbušné látky
GHS02 - hořlavé látky
GHS03 - oxidační látky
GHS04 - plyny pod tlakem
GHS05 - korozivní a žíravé látky
GHS06 - toxické látky
GHS07 - dráždivé látky
GHS08 - látky
nebezpečné pro zdraví
GHS09 - látky nebezpečné
pro životní prostředí
GHS10 - látky s
neznámými vlastnostmi
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c3/GHS-pictogram-exclam.svg/100px-GHS-pictogramexclam.svg.png