Shopt IT 2012 - V-ict-or

download report

Transcript Shopt IT 2012 - V-ict-or

Belang van datastandaarden voor lokale besturen

Shopt IT 2012

DIGIPOLIS

30/03/2012: RIP Mainframe

Shopt IT 2012

DIGIPOLIS

IT in (r)evolutie: de ontwrichtende technologieën

Shopt IT 2012

DIGIPOLIS

The Cloud

Shopt IT 2012

DIGIPOLIS

Designed to change

Van 'Built to last' naar 'Designed to change‘ (Peter Hinssen) Shopt IT 2012

DIGIPOLIS

Oplossingen voor Content Management

Shopt IT 2012

DIGIPOLIS

Oplossingen voor HR

Shopt IT 2012

DIGIPOLIS

Oplossingen voor Facility Management

Shopt IT 2012

DIGIPOLIS

Apps

Shopt IT 2012

DIGIPOLIS

Productiviteit in eigen handen

Evernote

Shopt IT 2012

Dropbox

DIGIPOLIS

Productiviteit in eigen handen

Shopt IT 2012

DIGIPOLIS

Productiviteit in eigen handen

Shopt IT 2012

DIGIPOLIS

Mobile

Shopt IT 2012

DIGIPOLIS

Bring your own device

?

Shopt IT 2012

DIGIPOLIS

IT in chaos

Shopt IT 2012

DIGIPOLIS

Datastandaardisatie: Stepstones in het IT-moeras

Shopt IT 2012

DIGIPOLIS

Datastandaardisatie: Akkoordenschema bij IT-improvisaties

Shopt IT 2012

DIGIPOLIS

Centrale referentiesystemen

Gegevenskwaliteit 1-Malige invoer Authentieke bronnen Hergebruik Shopt IT 2012

DIGIPOLIS

Landelijke authentieke bronnen (BE)

Shopt IT 2012

DIGIPOLIS

Stelsel van basisregistraties (NL)

• GBA • NHR • BAG - Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens - Handelsregister - Basisregistratie Adressen en Gebouwen • • BRT • BRK BRV - Basisregistratie Topografie - Basisregistratie Kadaster - Basisregistratie Voertuigen (kentekenregistratie) • BLAU • BRI - Basisregistratie lonen, arbeids en uitkeringsverhoudingen - Basisregistratie Inkomens • WOZ • RNI - Basisregistratie Onroerende Zaken - Registratie Niet Ingezetenen • BGT - Basisregistratie Grootschalige Topografie (voorheen GBKN) • BRO - Basisregistratie Ondergrond (voorheen ook wel DINO) Alle overheden moeten voor de uitvoering van hun publieke taken gebruik maken van gegevens uit het Stelsel van Basisregistraties. Dat betekent dat alle gemeenten, alle provincies, alle waterschappen, alle zelfstandige bestuursorganen en overige organisaties met een publieke taak gebruik maken van de basisregistraties.

Shopt IT 2012

DIGIPOLIS

Centrale referentiesystemen in Antwerpen

Personen Ondernemingen Adressen Gebouwen Percelen Medewerkers Producten Processen Doelstellingen Projecten Organisatie Shopt IT 2012

DIGIPOLIS

Interconnectiviteit

Shopt IT 2012

DIGIPOLIS

XML community voor HR

De XML Community voor HR data is een vereniging zonder winstoogmerk die tot doel heeft een efficiëntere gegevensuitwisseling tot stand te brengen tussen human resources gerelateerde pakketten en diensten in de Benelux.

Shopt IT 2012

DIGIPOLIS

StUF (NL)

StUF is een open berichtenstandaard voor het uitwisselen van gegevens tussen applicaties in het gemeentelijke veld. De StUF-standaard wordt toegepast binnen gemeenten, tussen gemeenten onderling, en tussen gemeenten en externe partijen zoals de landelijke basisregistraties (BAG, WKPB, GBA, etc.) en andere (keten)partners (Belastingdienst, Waterschappen, Zorginstellingen, etc.).

Shopt IT 2012

DIGIPOLIS

MidOffice

Shopt IT 2012

DIGIPOLIS

Datastandaarden voor open data

Shopt IT 2012

DIGIPOLIS

Datastandaarden voor open data

Shopt IT 2012

DIGIPOLIS

IDM en ACM

Architect ?

Digitale Bouwaanvraag Vlaamse Bouw aanvragen Ambtenaar ?

Van welke gemeente ?

Shopt IT 2012

DIGIPOLIS

(Combinatie van) strategieën

• • • • • • •

Consortium (XML voor HR) Reglementering (CRAB-decreet, Wet Rijksregister) Inhoud ter beschikking stellen ((V)KBO, GRB) Inhoud verzamelen (Stadsmonitor, BBC) Interbestuurlijke samenwerking (IPDC) Subsidiëring (IDA) “De facto” (Beeldbank)

Subsidiëring: The IDA (Interchange of Data between Administrations) programme aims to promote the development and operation of trans-European telematic networks for data interchange between Member State administrations and/or the Community institutions.

“De facto”: Het productiehuis Videohouse en het bedrijf Comsof zullen instaan voor het aanleveren en installeren van een beeldbank voor de stad Kortrijk. Kortrijk startte hiervoor in het voorjaar samen met Gent, Mechelen, Brugge een samenwerkingsproject op. Een 100 tal andere besturen schreven op het initiatief in.

Shopt IT 2012

DIGIPOLIS

OSLO

     Initiatief V-ICT-OR Geïnspireerd op samenwerkingsmodel IPDC   Consortium van leveranciers Sponsoring van analyseteam    Sturing en vanuit V-ICT-OR Uitwerken van concept (datastandaarden, datastromen, dataprocessen, …) Grote betrokkenheid ‘hogere’ overheid (i.c. CORVE) OSLO = Open Standaarden voor Lokale Overheden Projectgroep  V-ICT-OR ( Leden & Medewerkers)     Leveranciers van IT-oplossingen (Fusebox, CIPAL, Infront, Remmicom, Schaubroeck) CORVE IBBT-UGent-MMLab ECG, Kortom, FedICT, Team Digitale Bouwaanvraag Kick off 17 april 2012; termijn ca. 1 jaar

Shopt IT 2012

DIGIPOLIS

OSLO

 Scope: long list         Intrabestuurlijke data-uitwisseling Interbestuurlijke data-uitwisseling Lokale verrijking van centrale bronnen Dossierkenmerken Rapporteringsstandaarden Authenticatie & toegangscontrole Open data Linked open data

Shopt IT 2012

DIGIPOLIS

Commercial Standaardisatienoden voor Erfgoedontsluiting

Archeologen, historici, genealogen, (landschaps)architecten, monumentenzorgers, toerismediensten en nog tal van andere erfgoed-, educatie- en cultuurtoeristische diensten, instellingen en verenigingen zoeken elk op hun eigen manier naar nieuwe digitale ontsluitingstechnieken. Op basis van diverse programma’s en opties (“apps”) proberen zij te registreren, te analyseren en te ontsluiten. Elkeen vertrekt vanuit zijn eigen ad hoc doelstelling op korte termijn.

Iedereen laat iets ontwikkelen en met al dat fraais ontstaat een oerwoud waarin de bomen niet meer te onderscheiden zijn. Iedereen is trots op zijn eigen creatie, maar samenwerking tussen de verschillende speeltjes wordt steeds moeilijker. Daarom is de nood aan een goede standaardisatie steeds belangrijker aan het worden. Less is more, een goede basis kan een veelheid aan betere ontsluitingsmogelijkheden genereren. Spreekt die (groeiende) problematiek u aan, dan is de

studiedag “erfgoedontsluiting 2020”

op

22 juni 2012

een must! Schrijf deze datum alvast in uw agenda. Deze studiedag wordt georganiseerd door de Stad

Sint-Niklaas

, in samenwerking met o.a.

V-ICT-OR v

zw.

Shopt IT 2012

DIGIPOLIS

Chinese Uitsmijter

Shing Do Peking city Shopt IT 2012

DIGIPOLIS