Bekijk hier de powerpoint presentatie

download report

Transcript Bekijk hier de powerpoint presentatie

Divisie Zorg & Resocialisatie
Problematiek in de palliatieve / terminale
zorg binnen de GGz
Terminale zorg:
Zinloos of ook voor zinnelozen?
Divisie Zorg & Resocialisatie
Er was eens…….
Psychiatrisch ziekenhuis Reinier
van Arkel
De zes zinnelozen van Reinier van Arkel
palliatieve zorg & psychiatrie 29-05-2013
2
Divisie Zorg & Resocialisatie
Casus
Casus mevr. M
A. van Egmond,
Huisarts Reinier van Arkelgroep
palliatieve zorg & psychiatrie 29-05-2013
3
Divisie Zorg & Resocialisatie
Context Reinier van Arkel Groep
•
RvAgroep is oudste GGz van NL, ontstaan in 1442
•
In 1998 na fusie bestaande uit:
–
RIAGG
–
RIBW
–
Psychiatrisch ZH Reinier van Arkel
palliatieve zorg & psychiatrie 29-05-2013
4
Divisie Zorg & Resocialisatie
Reinier van Arkel groep
•
Divisie Kortdurende Behandeling
+
Divisie Intensieve Behandeling
Divisie Behandeling Volwassenen
•
Divisie Zorg & Resocialisatie
•
Centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (Herlaarhof)
palliatieve zorg & psychiatrie 29-05-2013
5
Divisie Zorg & Resocialisatie
Organisatie somatische zorg onder kantoortijd
Intramuraal somatische zorg:
–
1.4 FTE huisarts
–
1.3 FTE praktijkassistenten / lab afname
–
2.2 FTE FT
–
0.5 FTE diëtiste
–
Ergotherapie op afroep
Extramuraal: eerste lijn
palliatieve zorg & psychiatrie 29-05-2013
6
Divisie Zorg & Resocialisatie
Organisatie somatische zorg buiten kantoortijd
Voorwacht door arts-assistenten
–
Psychiatrie
–
Klinische geriatrie
Achterwacht somatiek via extern bureau, zien ptn niet zelf
palliatieve zorg & psychiatrie 29-05-2013
7
Divisie Zorg & Resocialisatie
Terminale zorg haalbaar?
Is dat door de vele locaties verspreid op het terrein en in de
regio te realiseren gedurende 24 uur per dag met voldoende
continuïteit en kwaliteit?
palliatieve zorg & psychiatrie 29-05-2013
8
Divisie Zorg & Resocialisatie
Terminale zorg in de GGz:
Inventarisatie Trimbosch Instituut
•
Onderzoek Trimbos instituut 2010:
–
Complexe problemen door somatiek & psychiatrie
–
“Thuis” & “Familie”
–
Niet welkom in reguliere zorg
–
Onvermogen aan te geven wat ze willen (laatste wensen
boekje)
–
Wilsbekwaamheid
palliatieve zorg & psychiatrie 29-05-2013
9
Divisie Zorg & Resocialisatie
Trimbos Onderzoek 2010
•
Palliatieve terminale zorg:
–
per organisatie en binnen organisaties zeer divers
geregeld
–
individuele acties
–
loslaten visie Cure naar Care
–
onduidelijkheid rond de financiering
–
gemis aan protocollen voor palliatieve/terminale zorg
–
geen gebruik van bestaande kennis/zorg
palliatieve zorg & psychiatrie 29-05-2013
10
Divisie Zorg & Resocialisatie
Agora
–
Handreiking Ontwikkeling & implementatie van een
handboek ‘Palliatieve zorg in de GGZ’
–
Groeiboek
palliatieve zorg & psychiatrie 29-05-2013
11
Divisie Zorg & Resocialisatie
Geconstateerde problemen
•
Ontbreken kennis en vaardigheden
•
Ontbreken continuïteit van de zorg
•
Kwaliteit van de zorg
•
Logistieke problemen
•
Sterk verschil in kennis en vaardigheden
•
Beperkte mogelijkheden voor familie
•
Herkennen van problemen rond het sterven
palliatieve zorg & psychiatrie 29-05-2013
12
Divisie Zorg & Resocialisatie
De schouders eronder
•
Start vanuit somatiek en behandelaren EO
•
Overleg management en later RvB
•
Start werkgroep
•
Het wiel uitvinden voor een zorgmodule?
palliatieve zorg & psychiatrie 29-05-2013
13
Divisie Zorg & Resocialisatie
Regio
•
Netwerk palliatief – terminale zorg regio Den Bosch –
Zaltbommel
•
Verpleeghuizen
•
Hospice 's-Hertogenbosch – Rosmalen
•
Palliatieve thuiszorg
•
PAT
palliatieve zorg & psychiatrie 29-05-2013
14
Divisie Zorg & Resocialisatie
Vragenrondje
•
Verpleeghuizen in de regio
•
Hospices Eindhoven – Waalwijk – Den Bosch / Rosmalen
palliatieve zorg & psychiatrie 29-05-2013
15
Divisie Zorg & Resocialisatie
www.oncoline.nl
www.pallialine.nl
•
Oncologie
•
Meest recente richtlijn zwakzinnigenzorg
•
Psychiatrie:
–
Somber – aanpassingsstoornis – depressie incl. DSM
–
Dementie met gedragsstoornissen
–
Delier
palliatieve zorg & psychiatrie 29-05-2013
16
Divisie Zorg & Resocialisatie
Best practice
•
Aanwezige kennis zit vooral in de Symforagroep, de GGzE en
De Gelderse Roos
•
Palliatieve bedden in de GGz
•
Laatste wensen boekje
•
Een tweetal visiedocumenten
•
Het groeiboek van Agora
palliatieve zorg & psychiatrie 29-05-2013
17
Divisie Zorg & Resocialisatie
Visiedocument = Zorgmodule?
•
Algemene zorgaspecten:
–
–
–
–
•
Pt regie
Zorginstelling: wie, wat, waar, hoe, grenzen
Communicatie
Bejegening
Specifieke zorgaspecten:
–
–
–
–
Somatische dimenie
Psychische dimensie
Sociale dimensie
Spirituele / existentiële en geestelijke dimensie
palliatieve zorg & psychiatrie 29-05-2013
18
Divisie Zorg & Resocialisatie
Werkwijze
palliatieve zorg & psychiatrie 29-05-2013
19
Divisie Zorg & Resocialisatie
Voor terminale fase
palliatieve zorg & psychiatrie 29-05-2013
20
Divisie Zorg & Resocialisatie
Start terminale zorg
palliatieve zorg & psychiatrie 29-05-2013
21
Divisie Zorg & Resocialisatie
Communicatie / afstemmen
palliatieve zorg & psychiatrie 29-05-2013
22
Divisie Zorg & Resocialisatie
Gesprek pt / vertegenwoordiger
palliatieve zorg & psychiatrie 29-05-2013
23
Divisie Zorg & Resocialisatie
Afstemmen waar zorg
plaatsvindt
palliatieve zorg & psychiatrie 29-05-2013
24
Divisie Zorg & Resocialisatie
Start terminale zorg
palliatieve zorg & psychiatrie 29-05-2013
25
Divisie Zorg & Resocialisatie
Aard problemen terminale zorg
in de GGz
•
Medisch - Somatisch
•
Organisatorisch
•
Ethisch
palliatieve zorg & psychiatrie 29-05-2013
26
Divisie Zorg & Resocialisatie
Casus
•
Welke problemen / dilemma’s spelen bij de casus van mevr.
M?
palliatieve zorg & psychiatrie 29-05-2013
27
Divisie Zorg & Resocialisatie
Medisch
Richtlijnen
Deskundigheid
Continuïteit zorg
Voorspelbaarheid effect medicatie + palliatieve sedatie
palliatieve zorg & psychiatrie 29-05-2013
28
Divisie Zorg & Resocialisatie
Organisatorisch
Financieel
Mantelzorgers / systeem rond pt
Logistiek
palliatieve zorg & psychiatrie 29-05-2013
29
Divisie Zorg & Resocialisatie
Ethische dilemma’s
Suïcides
Euthanasie en psychiatrie
Wilsbekwaamheid
Regie / aangeven wensen pt
Staken psychiatrische medicatie
palliatieve zorg & psychiatrie 29-05-2013
30
Divisie Zorg & Resocialisatie
Discussie in groepen, gevolgd door
terugkoppeling
palliatieve zorg & psychiatrie 29-05-2013
31