Transcript Ecoferm

Ecoferm
J. van Liere Management B.V.
Kalsfokkerij Kroes Uddel
•
•
•
•
•
•
•
3652 rosé kalveren (stiertjes)
Aankomstleeftijd is 42 dagen
Doorlooptijd 223 dagen
Groei 1,3 kg per dag
Aankomstgewicht 110 kg, vertrekgewicht 400 kg
T-kalf is 39 C
Mest 6 m3 per kalverplaats per jaar
J. van Liere Management B.V.
Stal met 3652 kalveren
Stal met
3650 kalverplaatsen
Vochtig voer
9942 t/a
Drinkwater
27690 t/a
Mest
21709 t/a
Vlees
1661 t/a
J. van Liere Management B.V.
Stallen met transparante bovenbouw
J. van Liere Management B.V.
Bouw van de vergisters en turbines
J. van Liere Management B.V.
Stikstofvangst met natte houtsnippers
J. van Liere Management B.V.
Gasreiniging en digestaatopslag
J. van Liere Management B.V.
Eendenkroosvijvers op zolder
J. van Liere Management B.V.
Algenreactor onder het kasdek
J. van Liere Management B.V.
Kroes (1)
- Scheiding van vaste mest en urine, aangevuld met het afzuigen van
lucht nabij de stalvloer voor goede stalluchtkwaliteit
- Rubber matten op de grond zodat de kalveren kunnen liggen
- Lokale vergister met gasturbines voor de warmte en elektriciteit
- Uitstoting van de stallucht over een bed met houtsnippers
om de ammoniakuitstoot te verminderen
- Kweek van eendenkroos als voorloper voor de algengroei.
- Gebruik van eendenkroos en algen als brijvoer voor de kalveren
J. van Liere Management B.V.
Kroes (2)
- Het uitrijden van mest kost ca 15 Euro per ton. Door de urine af te
scheiden kan deze kostenloos worden afgezet. Er ontstaat ruim 5200
ton urine waarvan 200 ton gebruikt wordt voor de kroos- en algenteelt.
Besparing voor Kroes 5000 x 15= 75.000 Euro per jaar.
- door de verse mest meteen te vergisten wordt er ca 15% meer gas (en
dus elektriciteit) gemaakt. Daardoor kan er 150.000 kWh extra
elektriciteit worden gemaakt dat 34.000 Euro per jaar oplevert.
........ maar dit is onvoldoende om het een
duurzame boerderij te noemen.
J. van Liere Management B.V.
Kroes (2)
verbeteringspotentieel
- De kalveren produceren behalve vlees en mest vooral ook warmte,
vocht, CO2 en amoniak
- Ca 60% van het voer wordt voor deze functies gebruikt, slechts 20%
gaat naar het vlees en 20% naar de mest
- De kunst is om deze afvalstoffen te gebruiken ter vervanging van nietduurzame eiwitrijke producten zoals Soja uit Brazilie
J. van Liere Management B.V.
Soja uit Brazilië: niet duurzaam
J. van Liere Management B.V.
Hoe berekenen we nu Ecoferm?
- We vergelijken het met een kolencentrale of een biomassa centrale
- We stellen de kalveren centraal en berekenen de koeling en
verbrandingslucht voor de dieren
- We berekenen de ontstane luchtkwaliteit en de CO2-concentratie in de
stal
- We berekenen de vergisters en de gasturbines voor voldoende
elektriciteit en warmte
- Enz, enz, enz
J. van Liere Management B.V.
Warmteverlies van een kalf van 255 kg
J. van Liere Management B.V.
Beluchting van een stal
Beluchting van de stal
oppervlak per dier
totaal oppervlak stal
gem. vermogen
metabole warmte
ander vermogen
totale warmte
stallucht in
stallucht uit
luchtdebiet
ventilatie per plaats
Berekening Stallucht
3
10950
507
6657011
308246
6965257
15
22
777372
71
m2
m2
Watt/dier
kJ/uur
kJ/uur
kJ/uur
C
C
m3/uur
m3/uur
Cp lucht
delta-T
Q=
Q=
Mass lucht
s.g. Lucht
1
7
55918896
6965257
995037
1
luchtdebiet
stalopperv
luchtsnelh
luchtsnelh
777372
10950
71
0,02
kJ/kgK
K
MJ/a
kJ/hr
kg/uur
kg/m3
m3/hr
m2
m/hr
m/sec
J. van Liere Management B.V.
Werkelijke stromen rondom een kalf
7320330 t/a
Lucht
Stal met
Vochtig voer
9942 t/a
Drinkwater
27690 t/a
Verbrandingslucht
30826 t/a
3650 kalverplaatsen
CO2
6775 t/a
H2O
7057 t/a
CH4
38 t/a
NH3
25 t/a
21709 t/a
mest
Koellucht
7316740 t/a
warmte
Vlees
46523101 MJ/a
1661 t/a
J. van Liere Management B.V.
Kweekomstandigheden Kroos
Kroos uit de kroosvijver (nat)
oppervlak vijver
diepte
volume
hoeveelheid kroos per ha
hoeveelheid vijver
eiwit in droog kroos 35%
Hoeveelheid N in eiwit 16%
Toevoeging urine aanvulling kroos
Toevoeging urine verdampt water
Totaal urine toevoeging + 50%
Waterverdamping
Totaal jaarlijks volume water
totaal kroos opbrengst nat
124
3960
0,35
1386
25
9,90
3,47
0,54
109
28
207
1086
2472
124
ton/jaar
m2
m
m3
t/a per ha ds
t/a ds
t/a eiwit in kroos
t/a N
t/a urine
t/a urine
t/a urine
t/a
t/a
t/a
J. van Liere Management B.V.
Film en TV beelden
• InnovatieNetwerk Utrecht:
http://www.youtube.com/watch?v=4-uILyaDxec
• TV Gelderland:
http://www.youtube.com/watch?v=dJtHvgNC74Y
• De Kalverhouder:
http://www.youtube.com/watch?v=iyFzvsSQCaU
• VPRO Labyrinth
J. van Liere Management B.V.
V-reeks van Johan Sanders
Na het ‘Verzwijgen’ volgt het ‘Verbergen’. Als dat niet
helpt probeert men het te ‘Verdunnen’ of te ‘Verwerken’ en
pas uiteindelijk te ‘Verbeteren’
J. van Liere Management B.V.