Vetőmag hamisítás AgroMash 2012 01 26

download report

Transcript Vetőmag hamisítás AgroMash 2012 01 26

A vetőmag hamisítással szembeni fellépés
lehetséges eszközei
Dr. Ruthner Szabolcs
VSZT ügyvezető igazgató
Budapest, 2012. január 26.
Hamisítás a világon
A hamisítás mértéke jelentős:
2008-ban 775 Mrd USD (OECD)
Növekvő tendenciát mutat:
2015-re megduplázódhat
Minden szektorban jelen van:
Software ipar – 45 Mrd USD
Autógyártás – 12 Mrd USD
Ruha és cipő – 12 Mrd USD
Cigaretta – 6-10% (BAT)
Gyógyszerek – 10% (WHO)
Hamisítások eltolódása a luxus cikkektől a használati cikkekig
Luxus cikkek: óra, gyógyszerek, ruházat cipők stb.
Elektronikai cikkek: alkatrészek, félvezetők,
mobil telefonok, nyomtató patron stb.
Háztartási cikkek: fogkrém, kozmetikai
cikkek, üdítők, alkoholok, élelmiszer stb. …
A fémzárolt vetőmag megéri az árát,
Ezért HAMISÍTJÁK!!!
Mindig keresse az igazit!
Fogjunk össze a vetőmaghamisítók ellen!
Magyarországon csak a jogszabályban lefektetett követelményeknek
megfelelő, hatóság által ellenőrzött vetőmagtételeket szabad
forgalomba hozni!
Faktorok, amelyek kedveznek a vetőmag hamisításnak
• Recesszió, alacsony termelői bevételek
• A tevékenység relatíve könnyen szervezhető (hamisítás + terjesztés)
• Alacsony kockázat, a bűnüldöző szervezeteknél alacsony prioritás:
- egészségre nem ártalmas (gyógyszerek, autóalkatrész stb.)
- az állam nem esik el hatalmas adóbevételektől (cigaretta, alkohol)
- nem a klasszikus szervezett bűnözői csoportok követik el
• Magas profit
A hamisított vetőmag ismérvei:
• A hamisított vetőmagot akár teherautóról nagy tételben is árusíthatják,
vagy kisebb vásárokon, piacokon „csomagtartóból” kínálják.
• A hamisított vetőmagot a vetőmag piaci áránál olcsóbban ajánlják,
esetleg akciós, vagy megmaradt tételként tüntetik fel.
• A cégjelzéssel ellátott zsákok megtévesztésig hasonlíthatnak az
eredetihez.
• A hamis címke könnyen téphető és a fémzárszám és/vagy a
címkesorszám is hibás, nem a címkén szereplő hibridet és vetőmagtételt
azonosítja.
A címke tartalma:
A címkék téphetetlen anyagból készülnek, egyedi nyilvántartásúak,
sorszámozottak, - az öntapadó típusok kivételével - vízjellel ellátottak,
kitöltésük számítógéppel történik. Minden egyes zsáknak, csomagolási
egységnek külön azonosító száma van.
A címkehamisítás okirat hamisításnak számít!!
Milyen kárt okozhat a hamis vetőmag használata?
Hibridnövények esetében a termény (F2 generáció) visszavetése jelentős
terméscsökkenést eredményez.
Hamis vetőmag esetén a zsákban gyakran töredezett, csíraképtelen mag
található, ez tovább növeli a veszteségeket.
A csávázás hiánya (általában csak színezett, nem csávázott) tovább rontja
annak az esélyét, hogy az elvetett mag kicsírázzon, illetve, hogy a kezdeti
fejlődése megfelelő legyen.
A genetikai, csírázóképesség és növényvédelmi problémák egyaránt
termésveszteséget okoznak, ami együttesen akár a 100%-ot is elérheti.
Hamis vetőmag használatával a gazda több kárt okoz magának,
mint amennyit megtakarít az „olcsóbb vetőmaggal”!
F2 generáció, azaz a terményből fejlődő növényállomány
Teendők, amennyiben gyanús vetőmaggal találkozik:
• Értesíteni az MgSzH megyei Vetőmagfelügyeleti Osztályát (06-1/3369000), vagy a Vetőmag Szövetséget (06-1/332-5755).
• Az MgSzH-nál telefonon, illetve a honlapon on-line módon* is lekérdezhető
a fémzárszám, és a címkesorszám, amely alapján ellenőrizhető a vetőmag
eredete.
• Hatósági Jegyzőkönyv felvétele elengedhetetlen a bizonyításhoz!
Ne feledje: A fémzárolt vetőmag megéri az árát!
*http://vigor.mgszh.gov.hu:8080/VigorServerUly/okmany.html
Figyelmeztetés! Az MgSzH oldalán elérhető adatbázis link a fémzárszám, címkesorszám, és a címke dátuma alapján megmutatja a
kérdéses tétel faj-fajta adatait és a Vigorral kiállított okmányait. A program az OMMI és MgSzH által címkézett tételeket tartalmazza
2004.07.01-től folyamatosan, a kiadott ISTA bizonyítványokat 2010.08.20-tól, belföldi okmányt még nem tartalmaz, feltöltése folyamatos.
Nem magyar tételek adatait a rendszer nem tárolja.
Csak megbízható kereskedőtől vásároljon
vetőmagot!
Vetőmagvásárláskor mindig kérjen számlát!
A VSZT vetőmaghamisítás elleni kampánya
• 2009 őszén indult kampány
• Két év alatt a hazai szaksajtóban 50 alkalommal jelent meg a
kampány anyaga, változó formában
• 70.000 db A5 tájékoztató füzetet és 400 db A3 plakátot
készítettünk
• A fajtatulajdonosokhoz és
az integrátorokhoz két év alatt
40.000 db szórólapot és
110 db plakátot juttattunk el.
• Felvettük a kapcsolatot az MgSzH Falugazdász Hálózatával. A
Hálózat megyénként 1000 db szórólap és 10 db plakát
szétosztására vállalkozott
• A kampány sikeres volt, a gazdálkodók figyelmét felhívta a hamis
vetőmag létezésére, használatának veszélyeire. Számos bejelentés
érkezett a VSZT-hez és az MgSzH-hoz egyaránt
• A bejelentések megoszlottak aszerint, hogy honnan értesült a
bejelentő a hamis vetőmag veszélyeiről: szaklap, Falugazdász
Hálózat, cégek képviselői.
Köszönöm a megtisztelő
figyelmet!