Klimasikring og nedsivning af regnvand på egen grund

download report

Transcript Klimasikring og nedsivning af regnvand på egen grund

Klimasikring og nedsivning af
regnvand på egen grund
Jan Rubin
Ejerforeningen Nordre Munkegård
Dalstrøget 60-124 og 63-131
Ejerforeningen Nordre Munkegård
•
•
•
•
•
•
Bebyggelse fra cirka 1960
Grundareal: 36.240 m², tre matrikelnumre
Tagareal: 10.750 m²
Asfalteret areal: 10.420 m²
496 lejligheder, hvoraf cirka 20 % lejelejligheder
3 erhvervslejemål: Netto, vaskeri/solarium og
børnehave
• Forestående renovering, udskiftning af tage,
vinduer og delvis renovering af varmeanlæg
Overvejelser, projekt
• Arkitekt Karsten Frost vinter 2010/11
• Aktualiseret af 2. juli 2011
• Behov for klimasikring af kældre, vand i blok 1,
4, 9 og 11
• Kan klimasikringen finansieres ved nedsivning
af regnvand på egen grund?
• Regler for nedsivning
• Krav til nedsivning fra asfalterede områder, uafklaret
Overvejelser, beboere
• Terræn regulering nødvendig, vil ændre
udseende af grønne områder
• Tinglyst klausul om de grønne områders
karakter
• Inddragelse af alle beboerkategorier i
planlægning, ejere som lejere
• Tjekke behov for godkendelse om ændringen
af omgivelser hos kommunen
• Skal vedtages på generalforsamling
Projektering og finansiering
• Kan grunden tage vandet?
– Ingen vand på plæner efter regn
– Test for nedsivning af entreprenørfirmaet Viuff
• Klimasikring og nedsivning giver synergi
– Ændringer i kloakker
– Regulering af terræn
• Orbicon skitseprojekter
– God synergi
– Finansiering afhænger af regler
Tidsplan
• Afvente
– Renovering af ejendommen
– Afklaring om betingelser
• Projektering og ansøgning
– Start efterår 2013
– Udbud og forhandlinger med kommune og Nordvand
– Forelægges på generalforsamling maj 2013
• Anlægsstart forår 2014
Økonomi
Overslag
• Klimasikring 2,5 mio. kr.
• Nedsivning
4,8 mio. kr.
• Projektering, tilsyn, godkendelser
kr.
• Sum
8,0 mio. kr.
• Moms 2,0 mio. kr.
• Tilslutningsbidrag
-9,7 mio. kr.
• Netto omkostning
0,3 mio. kr.
1,7 mio.
Følg med
Ejerforeningen Nordre Munkegård
www.nordremunkegaard.dk