Transcript hérna

Lánatryggingasjóður var starfandi 1998-2003
Ákveðið að endurreisa hann 8.mars 2011
Er í eigu velferðarráðuneytis, atvinnu- og
nýsköpunarráðuneytisins og
Reykjavíkurborgar
 Stjórn sjóðsins skipa Jóhanna Hreiðarsdóttir,
formaður, Sigþrúður Ármann og Barði
Jóhannsson
 Verkefnið vistað hjá Vinnumálastofnun,
verkefnisstjóri Ásdís Guðmundsdóttir



Fyrirtæki í eigu konu/kvenna amk 50%
 Nýsköpun/nýnæmi
 Atvinnusköpun
 Samkeppnissjónarmið
 Sjóður ábyrgist helming lána og
Landsbankinn helming
 70 milljónir til ráðstöfunar í tryggingar
 Lágmarkslán 2.000.000 (50% trygging) –
hámarkslán 20.000.000
Stofnkostnaðar
 Markaðskostnaðar
 Vöruþróunar
 Nýrra leiða í framleiðslu eða
framsetningu vöru/þjónustu







Umsóknir rafrænar á www.svanni.is
Upplýsingar um umsækjanda
Greinargóð lýsing á verkefni
Viðskiptaáætlun
Lýsing á fjármögnun
Mikilvægt að vandað sé til umsóknarvinnu
og öll gögn fylgi með
› Sérstaklega mikilvægt að hafa greinargóða
fjárhags- og kostnaðaráætlun








Lýsing á viðskiptahugmynd
Nýnæmi/nýsköpun
Atvinnusköpun
Verðmætasköpun
Samkeppni
Viðskiptaáætlun
Fjármögnun
Áhættumat og fjárhagsstaða





Opið er fyrir umsóknir allt árið, úthlutað að vori
og hausti
Stjórn Svanna leggur mat á umsóknir út frá
nýnæmi, samkeppni og viðskiptahugmynd
Samþykktar umsóknir stjórnar eru sendar til
Landsbankans
Bankinn metur lánshæfi út frá áhættumati og
fjárhagsstöðu viðkomandi
Sameiginleg niðurstaða Svanna og Landsbanka
Lántaki skuldbindur sig til að gera samning
um ráðgjöf og handleiðslu vegna verkefnis
síns
 Hægt að fá þjónustu hjá NMÍ,
atvinnuþróunarfélögum og öðrum er veita
þjónustu af þessu tagi
 Lántaki skilar ársskýrslum/stöðuskýrslum á
hverju ári
 Heimilt að kalla eftir gögnum um framvindu
og stöðu verkefnis á hverjum tíma


Fjárhæð 2 til 20 m.kr.

Lánstími að jafnaði ekki lengri en 5 ár.

Val milli verðtryggra og óverðtryggðra lána.

Kjör skv. kjörvaxtafl. 2, nú 6,15% vtr./9,10% óvtr.

Lántökugjald 0,3% per lánsár þó max 1,50%.
Lánsfjárhæð er 2,0 m.kr. til 5 ára. Vextir
óverðtryggðir og breytilegir eru nú 9,10%
samkvæmt vaxtatöflu bankans.
 Lántökugjald er 1,5% eða 30 þ.kr.
 Skjalagerð skuldabréfs 2.800 kr.
 Greiðslubyrði m.v. jafnar afborganir er 48 þ.kr. á
mánuði.
 Greiðslubyrði m.v. jafnar greiðslur er 42 þ.kr. á
mánuði.

Lánsfjárhæð er 2,0 m.kr. til 5 ára. Vextir verðtryggðir
og breytilegir eru nú 6,15% samkvæmt vaxtatöflu
bankans.
 Lántökugjald er 1,5% eða 30 þ.kr.
 Skjalagerð skuldabréfs 2.800 kr.
 Greiðslubyrði m.v. jafnar afborganir er 44 þ.kr. á
mánuði.
 Greiðslubyrði m.v. jafnar greiðslur er 39 þ.kr. á
mánuði.







Öll lán eru veitt í gegnum Fyrirtækjamiðstöð Landsbankans í
Borgartúni 33, 2. hæð.
Fyrirtækjamiðstöðin er vel í stakk búin að veita öfluga
fyrirtækjaþjónustu og ráðgjöf.
Landsbankinn hefur verið í samstarfi við sjóðinn síðastliðin 4 ár
og einnig á árunum 1998-2003.
Umsóknir eru metnar af viðskiptastjórum og svæðisstjóra.
Félög geta fengið ráðgjöf frá viðskiptastjórum og einnig frá
fyrirtækjaþjónustufulltrúum eftir úthlutun.
Landsbankinn býður félög sem fá úthlutun velkomin í
veltuviðskipti við bankann en það er engin krafa um viðskipti.

Úthlutanir
› 2011 – 5 lánatryggingar
› 2012 – 4 lánatryggingar
› 2013 – 3 lánatryggingar
› 2014 – 5 lánatryggingar
› Umsóknarfrestur til 9.október 2014 og
úthlutað í lok nóvember, síðasta úthlutun.
› Verkefni í endurskoðun.
www.svanni.is
 www.landsbankinn.is
 Netfang - [email protected]

Verkefnisstjóri er Ásdís Guðmundsdóttir, sími 515 4860.
 Tengiliðir Landsbankans eru:
› Arnheiður K. Gísladóttir sími: 410 4631, svæðisstjóri. Netfang
[email protected]
› Sigríður Anna Árnadóttir, sími 410 4633, viðskiptastjóri. Netfang
[email protected]
 Upplýsingar í útibúum bankans um land allt.
