BOR BLOK 2 UITVOERING

Download Report

Transcript BOR BLOK 2 UITVOERING

Welkom bij:
Bouwkunde - Duurzaam bouwen
week 5
Balklagen en platte daken in hout
Hellende daken
LevensCyclusAnalyse (LCA)


Eco-Quantum Woningbouw bevat de
volgende milieueffecten:
1. grondstofuitputting (1.14)
2. brandstofuitputting (1.14)
3. broeikaseffect (1.12)
4. ozonlaagaantasting (8.33)
5. zomersmog (2.5)
6. humane toxiciteit (3.33)
7. ecotoxiciteit water (7.69)
8. verzuring (2.04)
9. vermesting (3.45)
10. energie niet vernieuwbaar (1)
11. afval (1)
12. gevaarlijk afval (1)
DUBO - Daken
2
LevensCyclusAnalyse (LCA)

Voorbeeld output rekenmodel:
DUBO - Daken
3
Ketenbeheer
Ketenbeheer:
Vermindering van
het gebruik van
primaire
grondstoffen




DUBO - Daken
Voorkom afval
(preventie)
Hergebruik afval
Verwerk (overig)
afval verstandig.
4
Ketenbeheer





gips en cellenbeton
bitumineus dakafval,
teermastiek en
dakgrond
houtafval
asbest en
asbesthoudend
materiaal
vlakglas
DUBO - Daken
5
Ketenbeheer

Steenachtig B&S-afval (Bouw & Sloop): puin
menggranulaat, of een beton- of
metselwerkgranulaat in diverse
korrelgrootten
toegepast in beton als vervanger van
de (primaire) grondstof grind
DUBO - Daken
6
Ketenbeheer


Betongranulaat bestaat uit minimaal
90% beton en maximaal 10%
metselwerkpuin.
Menggranulaat bestaat uit minimaal
50% beton en maximaal 50%
metselwerkpuin.
Let op:
Prestatievermindering (lagere massa!)
DUBO - Daken
7
Materialen (gevel)
Voorbeeld 1:

MBI-steen

Grind is vervangen
(gerecycled puin en
geëxpandeerde
kleikorrels)
Ongebakken product
(spaart energie)

DUBO - Daken
8
Materialen (gevel)
Voorbeeld 2:

verblendsteen
(Roben-gevelsteen)

Geperforeerd
(kleibesparend)
DUBO - Daken
9
Ontwerpen van balklagen
Berekenen volgens TGB 1990 en
tabellen 5.3 en 5.4 in Jellema 3
• Wat is beste h.o.h.-afstand?
• Waar zijn ravelingen nodig? *
• Probeer houtzwaarte uniform te maken
DUBO - Daken
10
Samengestelde balklagen
Wanneer gebruik je dit, hoe maak je het?
• Moerbalken *
•Kinderbintjes
•Kramplaten en ringdeuvels
• Staalprofielen
DUBO - Daken
11
Platte daken
Verschil warm dak - omgekeerd dak? *
Afschot:
Welke 3 manieren zijn er, hoe maak je een
keuze, hoe voer je het uit? *
Verankeringen:
• Storm-anker, opwaaianker *
• Haak-anker
DUBO - Daken
12
Platte daken
DUBO - Daken
13
Detaillering van platte daken
Welke eisen stel je aan een goed detail? *
Denk aan eisen van het Bouwbesluit, maar
ook uitvoerbaarheid, kosten, esthetische
eisen...
Hieruit volgt:
• Wind-, water-, tochtdicht, geen
koudebruggen etc. etc.
• Duurzame materialen, gecertificeerd
DUBO - Daken
14
Dakrand
Let op:
Ankersparing in isolatie
anders valse spouw!
Evetueel houten
balklaag
DUBO - Daken
15
Toegepaste materialen
Let op specificatie van de fabrikant (NBD)
Vroeger: teerhoudende vloeibare asfalt
Tegenwoordig:
Gemodificeerd bitumen
APP , SBS , kunststof
DUBO - Daken
16
Dakrand en doorvoeringen
Let op:
• waterdicht, mag niet opwaaien
• Verschillende materialen werken verschillend
• Geen koudebruggen
• Uitvoerbaarheid, niet te veel
verschillende materialen
DUBO - Daken
17
Platte daken - Details
DUBO - Daken
18
Platte daken - Details
DUBO - Daken
19
DUBO - Daken
20
DUBO - Daken
21
projecten








80 koopwoningen Helmond
gescheiden riolering met
overstorten
dicht dakvlak op het noorden
dakelementen
warmteweerstand (Rc-waarde)
van 4,6 m²K/W
zonneboiler
Vloer: geëxpandeerde
kleikorrels
aardgasstopcontact
toegepaste houtsoorten zijn
duurzaam geproduceerd: vuren,
oregon pine en lariks
DUBO - Daken
22
projecten





14 huurwoningen en
36 koopwoningen
houtskeletbouw
Binnenschilderwerk:
natuurverf op basis van
lijnolie
Zonneboiler
Warmtewanden:
afwerklaag van
leemstuc
(aanvoertemperatuur
van het water lager )
DUBO - Daken
23
projecten






54 koopwoningen
hoogrendements
zonneboilercombi
Serregevel:
fotovoltaïsche cellen
Regenwatersysteem: per
woning een
ondergrondse opslagtank
met een inhoud van
ongeveer 2m³
Daken: sedum
straatlantaarns werken
op zonne-energie
DUBO - Daken
24
projecten
DUBO - Daken
25