Презентація з екології 11 клас

download report

Transcript Презентація з екології 11 клас

Аналіз особливостей розвитку заповідної мережі України

Практична робота №6

Хід роботи

1. Використовуючи інформаційні джерела визначить, які об'єкти включає державний природно - заповідний фонд.

2.Використовуючи статичні дані , розгляньте співвідношення різних типів об'єктів заповідної мережі України, розташуйте їх у порядку зменшення загальної площі.

3.Проаналізувавши інформацію про біосферні та природні заповідники України, вкажіть найстарші та наймолодші, найбільші та найменші за територією.

4. Проаналізуйте мережу національних природних парків України за площею, яку вони займають.

5.Сучасні екологічні спостереження і оцінки показують, що збереження генофонду регіону можливе за умови 10-15% заповідності його площ. Загальна площа заповідного фонду України становить 3,04млн га,або 5,05 % від площі України. У скільки разів необхідно нарощувати кількість заповідних об'єктів? Як цілеспрямовано формувати екологічні мережі?

Висновок

Зробіть висновки, у яких зазначте, чому ідея систематичного підходу до охорони видового різноманіття організмів, яка закладена в концепції екомереж, має стати провідною у ХХІ столітті.

Аналіз особливостей розвитку заповідної мережі України • • Мета: використовуючи статистичні інформаційні джерела, провести аналіз особливостей заповідної мережі України,охарактеризуйте їхні особливості.

Обладнання: інформаційний матеріал, карта “ Заповідний фонд України”.

• • • • Державний природно-заповідний фонд біосферні заповідники, заповідники і пам'ятки природи; національні парки і пам'ятки садово паркового мистецтва; заказники природи; ботанічні сади, дендрологічні та зоологічні парки.

Співвідношення територій і об'єктів ПЗФ України

Біосферні та природні заповідники України

Біосферні та природні заповідники України

Національні природні парки та їх мережа в Україні

Національні природні парки та їх мережа в Україні

Збереження генофонду

Збереження генофонду регіону – 10-15% заповідності його площ.

Площа ПЗФ України -3,04млн га (5,05%).

У скільки разів необхідно збільшити площу заповідних територій ?