Skorpioner

download report

Transcript Skorpioner

Skorpioner
Auður Erna Pétursdóttir
Inledning
Jag ska skriva om skorpionrer. För att jag har alltid viljat
veta mer om skorpioner och jag är också i stjärntecknet
skorpionen.
Vad är skorpioner?
• Skorpioner har 8 ben.
• Dom är släkt med spindlar,
men skorpioner er oftast större
och har en giftbrodd som dom
andvänder för att försvara sig
och döda sitt byte.
• Det finnst 1300-1500 arter av
skorpioner.
• Flesta skorpioner är småa och
deras sticker är inte farliga
men i Afrika finnst det allt till 20
cm långa skorpioner, som är
lika faliga som dom ser ut för
att vara.
Skorpions egenskaper
•
Skorpioner har en lång kropp med
en svans som böjer sig upp åt.
•
På änden av svansen finnst en
giftbrodd soma innhåller starkt gift.
•
Skorpioner har klor som krabbor.
•
Skorpioner har kalt blod.
•
Dom har också fina hår som dom
andvända för att känna av små
rörelser och vibrationer.
•
Skorpioner som bor i öken är
oftast gulbruna på färgen. Medan
skorpioner som bor i skogar är
oftast gröna eller svarta.
Skorpionens storlek
• Skorpioners medal längd är 6 cm.
• Skorpion sorten Pandinus imperator är storsta sorten av
skorpioner. Dom finnst i Afrika och kan vara 20 cm långa
och väger 30 gr.
• För flera år sedan fannst det skorpioner som var mycket
större, kanske mer en 1 meter lång.
• Minnsta sorten av skorpioner är bara 12 mm långa og
tillhör sorten microtityus fundori som finnast på öar i
Karabien.
Var lever skorpioner?
• Skorpioner finnst i alla
kontinenter förutom i New
Zealand och Antarktis.
• Skorpioner finnast allt från
rengnskogar til snöiga fjäller, i
torrasta öken och i springor
under jorden.
• I USA lever 90 sorter av
skorpioner och flesta finnst i
Arizona och Texas.
Skorpionens liv
• Skorpioner kan leva i 3- 5 år.
• Vissa sorter kan leva i 25 år
• Vissa sorter av skorpioner kan leva i flera veckor vid
frostgrader och kan upnå kropps temperatur på några
timmar.
• Vissa sorter lever i torra öken vid 45-47°C.
• Flesta skorpioner tycker om mörker och reser runt på
natten.
Vad skorpioner äter
• Skorpioner äter andra djur. For
exemple lever dom på;
– Insäkter
– sniglar
– spindlar
– Ädlor
– Ormar
– Andra skorpioner
• Skorpioner skaffar sig mat med
att vänta helt stilla tills djuret
som dom ska fånga har
kommit så nära att skorpionen
kan sticka den med
giftbrodden.
Befruktning
• Manliga djuret dansar och
försöker få kvinnan att komma
till sig.
• Manliga djuret besprutar kvänn
djuret med spärmar.
• Ofta äter kvinnan manliga
djuret efer befrukting så han
måste försöka att slippa sanbbt
undan.
• Graviditeten kan vara mellan 6
veckor till 1½ år beroende av
sorter.
Familje livet
• Kvinnan föder oftast 2-62
ungar.
• Ungarna födst en och en i
taget så att det kan ta några
dagar för kvinnan att föda alla
• Sedan bär mamman dom på
ryggen i ca. 2 veckor eller tills
ungana kan skaffa föda själva
self i mat.
Skorpioners försvar
• Skorpioner har giftbrodd som
innehåller kraftigt nervgift som
kan leda flesta djur till döds.
• Vissa djur som lever på
skorpioner har utvecklat
motgift mot skorpion gift.
Är alla skorpioner livsfarliga?
• En sort av skorpioner i USA,
arizona bark scorpion, kan
vara livsfarlig för människor.
• Men annars finnst det 20 sorter
av skorpioner som är livsfarliga
för människor.
• Flesta sticker från skorpioner
är inte livsfarliga.Sticken leder
till smärta, sveda och svullnad.
Visste du att;
• Skorpioner fluoriserar i ett UVljus.
• Flesta dör av skorpion bett i
Mexíkó.
• Tyngste skorpionen kan bli
32 g.
• Längste skorpionen som har
hittast var 29.2 cm lång.
• Minnsta uphittade skorpionen
var 8.5 mm.
• Den mest giftiga skorpionen är
Leiurus austalis.
Stjärntecknet Skorpionen
23. okt. – 21. nov.
•
Element: vatten
•
Kvalitet: fast
•
Polaritet: negativ
•
Nyckelord:
–
–
–
–
–
–
–
–
•
Pluto
Koncentration
Intensitet
Sex
Födelse
Död
Hemlighetsfullhet
Jade
Människokroppen:
– Könsorgan
•
Positiva karaktärsdrag:
–
–
–
–
•
Beslutsam
Flitig
Charmig
Elegans
Negativa karaktärsdrag:
– Svartsjuk
– Inåtvänd
Avslutning
• Jag tyckte det var jätte kul att skirva om skorpioner och
jag tycker att dom är intressanta djur.
• Jag trodde att dom var mycket mer farligare än vad dom
är.
• Jag hoppas att ni har lärt er något nytt om skorpioner
och nu vet ni litet om egenskaper hos människor födda i
stjärntecknet skorpionen.