Trender - Lillehammer

download report

Transcript Trender - Lillehammer

Trender
SNOWBALL KONFERANSEN
31 januar 2013 - Hafjell
Arvid Flagestad PhD
Associate Professor
Oslo School of Management/
Markedshøyskolen
Noen utvalgte trender
•
•
•
•
•
Demografi
Klima/global oppvarming
Innovasjon: “Den dårligste og beste I klassen”
Helse/sunnhet
Konkurrentene og Nye markeder /
Russland/Kina?
• Et nordisk scenario
TREND
Demografi 1999 - - 2050
2050
1999
Kilde: SSB Økonomisk analyser 1/2000
Vi blir relativt flere 60 – åringer og
færre 20 - åringer
Arvid Flagetad, Oslo School of Management
Arvid Flagetad, Oslo School of Management
Klima
en trussel og mulighet?
Endring årstemperatur fremover mot 2080
+3
+4
Endring antall dager med snødekke fremover mot 2080
?
%-vis endring I snødekke fremover mot 2080
20%
30%
?
40%
Klimaendring prognose
Perioden 1980/2000 - 2030/2050
• Østlandet
•
•
•
•
Temperatur vinter
+ 1,3 C
Nedbør
vinter
+ 13 %
Lokale forskjeller - usikre tall
I alle landsdeler er temperaturøkningen
størst om vinteren, minst om sommeren
• Sannsynlig konklusjon:
Kortere og mildere vintre
Arvid Flagetad, Oslo School of Management
.
Snøen I Les Arcs
• Les Arcs: Reduksjon I naturlig snøfall på 60%
siden slutten på 1980
Innovasjon: jevne løyper på hardt alpegress
istedenfor ujevnt sten/jord underlag krever
bare 5 cm snø.
Arvid Flagetad, Oslo School of Management
Arvid Flagetad, Oslo School of Management
.
Alpesnø
Alpene oppvarmes
3x mere enn det
globale gjennomsnitt
Slutt på 2/3 av alle
skiområder I Alpene,
alt under 1500 moh
vil bli borte
Climatic change –
Global warming in the Alpine mountains
No more snow
Critical size investment
Langental Tirol
.
•.
k
GOOD BYE!
Helseturisme
dreier seg om
forebyggende helse + velvære
TRENDER
Health Tourism is merging
Medical Tourism vs Wellness Tourism
Helseturisme – noen tall (1)
• Vekst: Mellom 5% og 15% årlig – økende
• Fordobling av helseturisme segmentet
’Wellness’ 2004 – 2010
• I Østerrike har antall hoteller som tilbyr
profesjonelle velværeopphold blitt 10doblet de siste ti år.
Hvorfor er helseturisme interessant?
• Kunnskapsbasert turisme
viktig for et høykostland
–
• God kunde – 60% høyere forbruk en gj.sn. gjest
• Stor ledig hotelkapasistet – mer enn 20 000 norske
hotelrom er ledig hver dag. Noen kan gå inn i
helsemarkedet deler av året. 100 000 sykmeldte hver dag!
Litt av et marked?
• Helårs marked
Helseturisme
Antatte suksess faktorer ligger innenfor:
•Tilgjengelighet
•Helsefokus/fysisk velvære
•Relevante natur og kultur ressurser
•Kunnskap; utdannelse og opplæring for ’kjerneproduktet’
•Infrastruktur, anlegg for fysisk aktivitet, medisinsk
behandling og kontroll. Sosial infrastruktur (institusjoner)
•’Seamless service’
•Nært samarbeid i markedsføring og tjenestelevering
•Kvalitetskontroll
•Merkebyggingsaspektet – Legitimering av ’Nordic’
Targetsegments 50+ for wellness tourism (Wiesner 2007)
1
Upper
level
Demanding
enjoyers
”Seniors”
2
Midlevel
3
Lower
level
Conservativese
50+
Vital
intellektuals
Wellness
orienterted
people
ende
orientering
”Old
Kids”
Resigned
elderly
Consumption
materialists
B
A
Modernity
Traditionnell
Grunnlegg Conservativ Status, selfrealisation, individualism
Social
group
Avant
garde
C
New
orientation
Den 6. Kondratieff konkunktursyklus drevet av markedsbehov
”Sunnhet, Vitalitet og Wellness” skaper
basisinnovasjonen ”Psykososial sunnhet” og
Vil påvirke den økonomiske utvikling de nærmeste 40 -60 år
1780-1800
1830 - 50
1870 - 80
1920 - 35
1
2
3
4
Basis
Innovasjon
Sektor
Damp
maskinTekstilind
Jernbane
Stål
Elektroteknikk
Kjemi
Bil
Petrokjemi
Markeds
behov
Klær
Tran
sport
Massekonsum
Individuell
mobilitet
1950 - 80
5
2000 - 50
6
IKT
Globalisering
Kommunikasjon
Etter Kondratieff og Nefiodow (1997)
Psykososiale
sunnhet
Sunnhet
Vitalitet
Wellness
Prognose 2020 Bransjer (Tyskland)
– sunnhetstjenester vokser sterkt
2.0% pa
IKT
Sysselsetting
Sunnhetstjenester
Sosialtjenester
Reiseliv
Logistikk
Cafe
Servering
0.0
Bank
Maskin
Forsikring
industri
Kjemisk
Metall-bearbeiding
Bygg
Detaljhandel
Ernæring
Energiforsyning
Landbruk
- 2.0%pa
0.0
1.5
4.0%pa
Verdiskaping
Trender:
Innovasjon i ski-business
Den dårligste i klassen – og
Den beste i klassen
Turskiløping
Dårligst i klassen?
Hvor er nyskapingen?
Turskiløping er
et helseprodukt?
Helseturisme
”NORDIC
FITNESS”
=
THE NEW
NORDIC
SKI
BRAND
??
Helseturisme
Helseturisme
Fjellopplevelse
Nordisk Helseturisme?
German population:
Winter activities
(very often/often)
in holidays 2008 – 2010:
33
Alpine skiing
7.5% of the population
5.3 mill
Cross country skiing
2.8% of the population
2.0 mill
Helseturisme:
Turskiløping er mere enn
løyper
Professor
Per Tesch:
Karolinska Institutet
University of Iowa
Svensk/amerikansk
forskningsprosjekt
«Skiløping er en
overlegen
mosjonsform»
Norgesmester i
Reiselivs Innovasjon?
Norgesmester i Innovasjon?
Telemark - Great Innovations in a global ski brand name
Vierli Telemark –
Great Innovations in a global ski brand name
Vierli Telemark – SKATEHOTEL
Great Innovations in a global ski brand name
Vierli Telemark –
Great Innovations in a global ski brand name
Trender I Skidestinasjoner
Det internasjonale bildet
Det globale bildet for alpinnæringen
• Stabil etterspørsel
• Synkende interesse?
• Nye markeder og tilbydere: Russland og Kina
Rather stable demand for winter holiday in the snow in the
German market. At the same time slightly declining interest
Basis: German population 14+ years
Skier visits 2002 – 2011 World wide
Arvid Flagetad, Oslo School of Management
Arvid Flagetad, Oslo School of Management
Arvid Flagetad, Oslo School of Management
Arvid Flagetad, Oslo School of Management
Arvid Flagetad, Oslo School of Management
Austria
Switzerland
Canada
USA
China
Japan
Finland
Sweden
Norway
Et Nordisk Scenario
Skiheisomsetning
2000 – 2009 Toppår
2010 : - 2%
2009
Trysil 170
2011: - 7%
2012: - 3%
Hemsedal 115
110
80
Hafjell 65
Geilo 45
Oppdal 30
Hovden/
Beitostølen
Skeikampen
En sterk TREND: CONVENIENCE
Legendariske Thorvald Sverdrup:
“Det skal være lett å være gjest I Sälen”
Sälen
Sälen/
Trysil/
Dalerna/
Jämtland/
LTD
Nordens
fremtidige
dominante
alpinområde
?
? ?
Nordens
dominerende
vinterturistområde i
fremtiden?
Sälen/Dalerna/Jämtland
Trysil LTD
- Convenience
- Kompetanse
- Tilgjengelighet
- (veier, dagsreise,++)
- Pris
- Klima
- Kapital
THE END