Šíření tepla 4

Download Report

Transcript Šíření tepla 4

Šíření tepla
Pavlína Králová, Jana
Neuhauserová, Vladislav Orna,
Jan Láska, Zdeněk Vrňák
Obsah
Co je šíření tepla
Druhy šíření tepla
Náš pokus
Co je šíření tepla?
Šíření tepla je jedním ze způsobů přenosu energie.
Teplo vždy předává těleso s vyšší teplotou tělesu s
nižší teplotou.
V každé látce se teplo šíří vedením. Vedením přichází
teplo i z jednoho tělesa na jiné, které se ho dotýká.
V kapalinách a plynech se teplo šíří prouděním.
Ve vzduchu nebo ve vzduchoprázdnu se teplo šíří
zářením.
Kovy vedou teplo dobře.
Sklo, dřevo a plastické látky vedou teplo špatně.
Vzduch a voda vedou teplo velmi špatně.
Druhy šíření tepla
Vedení tepla
Proudění tepla
Tepelné záření
Vedení tepla
Vedení tepla je jeden ze
způsobů šíření tepla v
tělesech, při kterém si část
své pohybové energie
předávají pomocí nárazů
sousední částice těles.
Vedení tepla je nejčastější
způsob šíření tepla v pevných
tělesech, podle rychlosti
vedení tepla se pevné látky
dělí na tepelné vodiče a
tepelné izolanty.
Porovnat látky podle jejich
tepelné vodivosti umožňuje
veličina součinitel tepelné
vodivosti.
Proudění tepla
Proudění tepla je jeden
ze způsobů šíření tepla v
kapalinách a plynech, při
kterém se přemísťují
přímo částice s větší
energií.
Ve srovnání s vedením
tepla může být proudění
tepla rychlejší.
Samovolné tepelné
proudění stoupá vzhůru,
protože teplejší části
kapalin a plynů mají
menší hustotu.
Tepelné záření
Tepelné záření (též infračervené záření) je jeden ze
způsobů šíření tepla, při kterém každé těleso s
teplotou vyšší než okolí vyzařuje teplo a každé těleso
s teplotou nižší než okolí pohlcuje teplo.
Množství vyzařovaného a přijímaného tepla závisí na
rozdílu teplot tělesa a okolí a na barvě povrchu tělesa
(tmavá a matná tělesa vyzařují a přijímají více tepla,
světlá a lesklá tělesa vyzařují a přijímají méně tepla).
Tepelné záření se nejlépe šíří ve vakuu, svou
podstatou to je jeden z druhů elektromagnetického
záření.
Náš pokus č.1
Dezert
Ze tří bílků ušleháme tuhý sníh, o něj zašleháme 7 dkg
cukru, vmícháme 3 žloutky, a pak 4 dkg pol. Mouky. Ve
vymaštěné a moukou vysypané formě upečeme malý vyšší
dort.
Až dort úplně vychladne, skrojíme z něj tenké víko a střed
asi 2/3 vydlabeme. Vydlabaný prostor vyplníme zmrzlinou a
přikryjeme oříznutým víkem. Celý dort pokryjeme sněhem
ze 3 bílků, o kterého přimícháme 6 dkg cukru a 6 dkg
jemné zavařeniny. Sníh musí pokrývat stěny i povrch dortu.
Ozdobně ho rozetřeme vidličkou.
Takto připravený dort dáme do horké trouby a necháme ho
tam jen do doby než na povrchu zrůžoví.
Tak a takhle se nám to povedlo.
Náš pokus č.2
Proč papír nehoří?
Vzali jsme si kovovou tyčku a těsně ji omotali papírem.
A ten na konci přichytili kouskem lepidla. Pak jsme ho
zkusili zapálit nad kahanem.
Co myslíte? Podařilo se nám to?
Aby se papír zapálil musí se zahřát na několika set
stupňů Celsia.
A co když dáme nad kahan jen papír bez kovové
tyčky? Tak se zahřeje a zapálí.
Když dáte nad kahan papír na kovové tyči. Kov všechno
teplo rychle odvede pryč takže papír zůstane jen
vlažný.
Náš pokus č.3
Půjčili jsme si od pana učitele dvě
kádinky, dva teploměry, a železnou tyč.
Do kádinek jsme nalili stejné množství
teplé vody. Dali do nich teploměry a do
jedné z nich jsme dali železnou tyč.
Co myslíte, která voda vychladne dřív?
No přece ta, ve které je železná tyč,
protože odvádí teplo z vody rychleji.
Náš pokus č.4
Uvařili jsme si vodu ve varné konvici, nad
vycházející páru jsme dali peří. A ono se
vznášelo.
Je to způsobeno tím, že ho stoupající
vzduch unáší s sebou.
Teplý vzduch tak proudí od hrnce ke
stropu a nese si s sebou své teplo.
Náš pokus č.5
To, že vodu ohříváme od spodu, není žádná novinka.
Víme, že odshora by se nám jí ohřát nepodařilo. Jak to
bude, ale s chlazením?
Máme kádinku teplé vody, který chceme ochladit.
Co se stane, když ho postavíme na led?
Jak bychom ho ochladili nejrychleji?
Když ho postavíme na led, tak se nám led bude pomalu
roztékat, protože teplo, které od vody převezme
kádinka, půjde i do ledu a tak nám bude tát.
Nejlepší je dát led okolo kádinky, protože ten ochladí
celou kádinku a tak se ochladí i voda.