Liturgický rok

download report

Transcript Liturgický rok

Liturgický rok

Aké „roky“ poznáme ?

• Kalendárny rok • Školský rok • Liturgický rok

Liturgický rok

Liturgický rok

• Točí sa okolo Slnka (s veľkým S) • Okolo Pána Ježiša • Počas liturgického roka si

pripomíname jednotlivé udalosti z Ježišovho života

• Začína sa: 1. adventnou nedeľou • Končí sa: Slávnosťou Krista Kráľa

Liturgický rok

Adventné obdobie

Adventné obdobie

Adventné obdobie

• Je obdobím

očakávania príchodu

• Trvanie: 4 nedele • Lit. farba: fialová Pána Ježiša • Pripomíname si tu tiež

udalosti pred jeho narodením

.

• Začiatok: 1. adv. nedeľa • Koniec: 24.decembra

Adventné obdobie

Ako možno očakávať Advent ?

• modlenie sa pri adventnom venci • adventné predsavzatie • dobré skutky atď.

Vianočné obdobie

Vianočné obdobie

Vianočné obdobie

• Je oslavou

narodenia

Pána Ježiša • Začiatok: Narodenie Pána (25. decembra) • Koniec: Krst Krista Pána (nedeľa po Zjavení Pána) • Trvanie: 2-3 týždne • Lit. farba: biela (radosť)

Vianočné obdobie Hlavé sviatky:

• Narodenie Pána (25. decembra) • Panny Márie Bohorodičky (1. januára) • Nedeľa Najsvätejšej rodiny • Zjavenie Pána /Troch kráľov/ (6. januára) • Krst Pána

Obdobie cez rok - I. časť

Obdobie cez rok - I. časť

Obdobie cez rok - I. časť

• Viac si tu pripomíname

pôsobenie a kázanie

Ježiša.

Pána • V tomto období tiež oslavujeme najviac

svätých

, ktorí sú našimi vzormi.

• Prvá časť Obdobia cez rok zahŕňa niekoľko týždňov

medzi Vianočným a Pôstnym obdobím

(napr. 2. nedeľa v období cez rok... atď.).

• Celé obdobie cez rok (spolu trvá 33 alebo 34 týždňov).

Pôstne obdobie

Pôstne obdobie

Pôstne obdobie

• Je

prípravou

na Veľkú noc. Pripomíname si tu Kristovo utrpenie. • Cez modlitbu, dobré skutky a pôst sa približujeme k Pánu Ježišovi, ktorý za nás trpel a zomrel na kríži.

• Začiatok:

Popolcová streda

• Koniec:

Biela sobota

• Trvanie:

40 dní

(6,5 týždňov - nedele) • Lit. farba:

fialová

Pôstne obdobie Počas tohoto obdobia sa:

• Konajú pobožnosti krížovej cesty.

• Postíme sa. • V liturgii sa nepoužívajú ozdoby, na oltároch napríklad nie sú kvety.

• Organ nesmie preludovať, nespieva sa

Glória

ani

Aleluja.

• Piesne sú väčšinou o utrpení Pána Ježiša.

Vyvrcholením tohto obdobia je • • •

Veľkonočné trojdnie:

Zelený štvrtok Posledná večera Veľký piatok Umučenie Pána Ježiša Biela sobota Hrob a Zmŕtvychvstanie

Pôstne obdobie

Veľkonočné obdobie

Veľkonočné obdobie

Veľkonočné obdobie

• Je oslavou

zmŕtvychvstania

nášho Pána Ježiša. • V priebehu siedmich týždňov si pripomíname udalosti po jeho vzkriesení.

• Začiatok: Veľká noc • Koniec: Zoslanie Ducha Svätého • Trvanie: 7 týždňov • Lit. farba: biela (radosť)

Veľkonočné obdobie Hlavé sviatky v tomto období:

• Veľká noc • Nanebovstúpenie Pána (40. deň po zmŕtvychvstaní) • Zoslanie Ducha Svätého (50. deň po zmŕtvychvstaní)

Obdobie cez rok - II. časť

Obdobie cez rok - II. časť

Obdobie cez rok - II. časť

• Viac si tu pripomíname

pôsobenie a kázanie

Ježiša.

Pána • Obdobie cez rok II vypĺňa zostávajúci čas v liturgickom roku (po Veľkonočnom období až do Adventného obdobia) • Končí slávnosťou Krista Kráľa a nasleduje znova Adventné obdobie.

Pán Ježiš - Slnko nášho života

• Ako nám je ťažko, keď dlhšiu dobu nesvieti slnko.

• Podobne aj keď v našom živote nemáme Pána Ježiša, nastáva v ňom tma, je nám smutno a ťažko.

• Toto je najčastejšie spôsobené hriechom, ktorý nedovolí svietiť tomuto Slnku cez okná nášho srdca.

Čisté srdce

Srdce „zatvorené“ hriechom

Liturgické farby

Zelená Biela Zlatá Fialová Červená Ružová Biela s modrou Koniec

Liturgické farby Zelenú (farbu nádeje) používame:

• v nedele počas obdobia cez rok • vo všedné dni počas obdobia cez rok

Liturgické farby Bielu (farbu radosti) používame:

1. počas Vianočného obdobia 2. počas Veľkonočného obdobia 3. pri sviatkoch svätých, ktorí neboli mučeníci

Liturgické farby Zlatú používame tam, kde sa dá použiť biela:

1. počas Vianočného obdobia 2. počas Veľkonočného obdobia 3. pri sviatkoch svätých, ktorí neboli mučeníci

Fialovú používame :

1. počas Adventného obdobia 2. počas Pôstneho obdobia 3. pri pohrebných sv. omšiach

Liturgické farby

Liturgické farby Červenú (farbu krvi a DS) používame :

1. pri sviatkoch mučeníkov 2. pri sviatkoch Ducha Svätého 3. pri niektorých sviatkoch Pána Ježiša (napr. Veľký piatok)

Ružovú používame 2x do roka :

(biela a fialová – radosť a smútok) 1. na tretiu adventnú nedeľu 2. na štvrtú pôstnu nedeľu

Liturgické farby

Bielu s modrou používame:

pri sviatkoch Panny Márie

Liturgické farby

© Andrej Václav 2007 (podľa: Jozef Luscoň: Služba Bohu a ľuďom )