BOJ ZA ENAKOPRAVNOST ŽENSK

download report

Transcript BOJ ZA ENAKOPRAVNOST ŽENSK

BOJ ZA
ENAKOPRAVNOST
ŽENSK
Manja Delašjava, Sabina Rošer, 9. a
ZAČETEK
• Pred 200 leti ženske niso imele
veliko pravic,
• Niso smele voliti,
• Bile so last svojih očetov oz.
soprogov
• Enakopravnost so zahtevale že
v 19. stoletju
KATERE PRAVICE SO
ZAHTEVALE ŽENSKE
•
•
•
•
•
Volilna pravica,
Enake možnosti za delo, izobraževanje,
Pravica do lastnine,
Ločitve,
Skrbništvo nad otroki po ločitvi…
PRVI BOJ
• Boje so poimenovali tudi
feminizem,
• Prve organizirane zahteve so se
pojavile v ZDA leta 1848,
• Do leta 1920 so dosegle nekaj
zmag,
• V 60. letih se je obnovil
BOJ ZA OSVOBODITEV
ŽENSK
• Potekal je v 60. in 70. letih
• Demonstriranje za enako
plačilo,
• Boljše zdravstveno varstvo,
• Proti pornografiji,
• Proti nasilju
SUFRAŽETKE
• Leta 1905 jo uporabi britanski časopis,
• Z njo želi osmešiti ženske, ki se borijo
za pravice,
• Sufražetke so navdušene, ime se
“prime”,
• Kršijo zakone, zaradi svojega
prepričanja morajo v zapor,
• Tiste, ki pridobivajo pravice na miren
način postanejo sufražistke
SUSAN B. ANTHONY
• Ena izmed voditeljic boja za
žensko enakopravnost v
ZDA,
• Pomaga ustanoviti prvi
feministični časopis
Revolution
KAKO SO OPOZARJALE
NASE?
• Z verigo se priklenejo na ograje
pomembnih zgradb,
• Leta 1909 v zaporih nočejo jesti,
pazniki jih hranijo prisilno (skozi
nos potisnejo cev v želodec,
neznosne bolečine), nasilno
hranjenje ukinejo leta 1913
ŽENSKE PRAVICE
• 1792 – objava zagovora pravic žensk
• 1848 – prva konferenca za ženske
pravice
• 1893 – Nova Zelandija prva zagotovi
volilno pravico žensk
• 1903 – ustanovitev Ženske socialne
politične zveze v VB
• 1920 – ZDA zagotovi volilno pravico
ženskam starim nad 30 let
• 1960 – na Šrilanki prva ministrska
predsednica na svetu
• 1970 – prva konferenca za žensko
osvoboditev v Oxfordu v Angliji
• 1970 – zakon o enakih plačilih v VB
• 1979 – OZN sprejme konvencijo o
odpravi vseh oblik diskriminacije žensk
ŽENSKE NA PRAVICE NA
SLOVENSKEM
• 1871 – ustanovitev državnega ženskega
učiteljišča v Ljubljani
• 1896 – ustanovitev višje dekliške šole
• 1897- prvi slovenski ženski list Slovenka,
možnost vpisa žensk na univerzo
• 1898 – ustanovitev Društva slovenskih
učiteljic
• 1901 – ustanovitev Splošnega ženskega
društva v Ljubljani
• 1906 – doktorira prva Slovenka
• 1911 – prvi Mednarodni dan žensk na
Slovenskem
• 1924 – ustanovljena Zveza delavskih
žena in deklet
• 1936 – velika tekstilna stavka za
kolektivno pogodbo tekstilne stroke
• 1943 – ustanovitev antifašistične
ženske zveze v Dobrniču
• 1946 – ustava določa popolno enakopravnost
žensk in moških na vseh področjih
• 1974 – ustavno določena pravica o
svobodnem odločanju rojstva otrok
• 1977 – pravica o umetni prekinitvi
nosečnosti, kontracepcija, umetna oploditev
• 1986 – porodniški dopust se podaljša na 1
leto
• 1989 – prvi SOS telefon
• 1992 – delovanje Urada za žensko
politiko
• 1997/98 – možnost vpisa deklet v
policijsko šolo
• 2008 – sprejet zakon o preprečevanju
nasilja v družini
SODOBNI FEMINIZEM
• Še danes v nekaterih državah potekajo
diskriminacije žensk
• Ženska enakopravnost je še zmeraj
pogost pojav
• Najbolj so na udaru ženske v državah v
zaostanku
• Ženskam sta dandanes posvečena dva
mednarodna praznika – dan žena (8.
marec) in materinski dan (25. marec)
VIRI
• https://www.google.si/search?q=sufra%
C5%BEetke&hl=sl&source=lnms&tbm=i
sch&sa=X&ei=mMotU5fcFqqg7AaWtYC
gBg&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=
1366&bih=567
• VELIKA ilustrirana otroška
enciklopedija, Matjaž Kmecelj… - 4
prenovljena in dopolnjena izdajaLjubljana: Mladinska knjiga, 2012