Staaroperatie voorbereiding

download report

Transcript Staaroperatie voorbereiding

Een staaroperatie in het
Westfriesgasthuis
Hoe werkt dat?
1. Staar en de behandeling
Wat is staar?
– Bij staar (ook wel cataract) ziet u
minder scherp door een troebele
ooglens.
Wat zijn de klachten?
– Geen scherp zicht.
– Dubbel of schaduwen zien.
– Verblinding of schittering door fel
licht.
Voorbeeld staar
geen staar
staar
Het oog
De behandeling
– Staar is alleen met een operatie te
verhelpen.
De operatie
– Vervangen ooglens door kunstlens.
– Dezelfde dag weer naar huis.
Doel van de operatie?
– Beter zicht.
– Helderder beeld.
– Evt: aanpassen brilsterkte.
2. Voorbereiding thuis en in
het ziekenhuis
Voorbereiding in het
ziekenhuis
Zodra u weet dat u een staaroperatie krijgt
heeft u afspraken met:
– De oogarts
– De anesthesist
Zij bekijken welke lenssterkte u nodig
heeft en welke verdoving bij u past.
Bepalen sterkte kunstlens
– Van te voren wordt met speciale apparatuur
bepaald welke sterkte uw kunstlens krijgt.
– Dat gebeurt vóór de operatie op de polikliniek.
Drie soorten verdoving
Er zijn drie soorten verdoving bij een staaroperatie:
– Lokale verdoving met oogdruppels.
– Lokale verdoving door de anesthesist.
– Algehele narcose.
Bijna altijd wordt lokale verdoving toegepast.
Voorbereiding thuis
– Oogdruppelen.
– Vervoer naar huis regelen.
– Wel of niet nuchter bij de operatie.
Oogdruppelen
– Voor de operatie
– Na de operatie
Recept oogdruppels
De oogdruppels voor uw staaroperatie
haalt u met een recept bij uw apotheek.
Vóór de operatie
– U gebruikt de druppels thuis, ter
voorbereiding op de operatie.
– U hoeft de druppels niet mee te
nemen naar het ziekenhuis.
Wanneer oogdruppelen
Operatie in de ochtend
De avond vóór de operatie druppelen
Operatie in de middag
De ochtend van de operatie druppelen
Hoe oogdruppelen?
– 5 minuten tussen verschillende oogdruppels.
– Oogdruppels kunnen prikken.
– Als het u zelf niet lukt uw ogen te druppelen kunt u
iemand vragen u te helpen.
– Precieze instructies vindt u in de folder: een
staaroperatie in het Westfriesgasthuis.
Vervoer naar huis
Na de operatie kunt u niet zelfstandig
naar huis. Zorgt u voor vervoer naar huis?
3. De operatiedag in het
dagcentrum
Op de dag van de operatie meldt u zich bij de
balie in de centrale hal
Naar het dagcentrum
We brengen u naar het oogheelkundig
dagcentrum (odc), waar wij u klaarmaken
voor de operatie.
Wel of niet nuchter?
– PLAATSELIJKE VERDOVING met
oogdruppels of door anesthesist =
NIET NUCHTER (u mag eten en
drinken van tevoren)
– NARCOSE = NUCHTER (u mag niet
eten en drinken van tevoren)
Welke situatie voor u geldt, leest u
in de bevestigingsbrief voor de
operatie.
De operatie
– Duurt ongeveer 2 uur
– Verdoving door anesthesist
– Operatie door oogarts
– Oude lens verwijderen
– Nieuwe lens plaatsen
– Dezelfde dag naar huis
Verwijderen oude lens
Plaatsen kunstlens
Risico’s / complicaties
– Langer herstel:
• 1 op 100: vocht in hoornvlies.
• 1-2 op 100: lenskapsel breuk.
• 1 op 200: vocht onder netvlies.
– Ernstiger
• 1 op 1000 infectie in het oog.
• 1 op 2000 bloeding tijdens operatie.
• 1 op 3000 netvliesloslating.
4. Na de operatie
Leefregels na de staaroperatie
–
–
–
–
–
Niet wrijven in het oog
10 dagen ‘s nachts oogkapje gebruiken
Eerste paar dagen geen haren wassen
Zo min mogelijk bukken en tillen
Voorzichtig met sporten
Oogdruppels en controle
- Oogdruppelschema: precieze instructies
vindt u in de folder: een staaroperatie in
het Westfriesgasthuis.
- Controle bij de oogarts of optometrist:
kort na de operatie en 3 weken na de
operatie.
5. Wanneer trekt u aan de bel?
Neem contact op
–
–
–
Bij toenemende roodheid
Bij pijn
Bij plotseling slecht zicht
Op weekdagen tussen 8.30 – 17.00 met de
poli Oogheelkunde: 0229 25 72 32.
Na vijven of in het weekend – via receptie WFG
naar de Spoedeisende Hulp: 0229 25 72 57.
Vragen
- Hebt u nog vragen na het bekijken van
deze presentatie?
- Neem dan elke dinsdag en donderdag
tussen 13.00 en 14.00 met de polikliniek
Oogheelkunde op telefoonnummer
0229 25 72 32.
Tot binnenkort!
Oogartsen en Optometristen Westfriesgasthuis