presentatie

download report

Transcript presentatie

Geestelijke verzorging (binn)en de WMO Naar een gezamenlijke visie binnen een gedecentraliseerde zorgcontext

GV (binn)en de WMO: Visie gevraagd

‘De koppen’

Bijna alle gemeenten halen deadline WMO Telegraaf

Angst voor puinhoop bij decentralisaties terecht VK

Teveel gepamperd… Trouw

Wie wil zich nu laten douchen door de buurman Trouw

Ook mensen die het druk hebben willen best wat doen Trouw

Vrouwen de dupe van nieuwe taken gemeenten Telegraaf e.a.

Ruimte voor zorgvernieuwing

WMO-advies van belangenclubs werkt niet NLDagblad GV (binn)en de WMO: Visie gevraagd

Randvoorwaarden nieuwe zorg

1.

Lokaal aanbieden van zorg Eigen kracht > professionele zorg < 2. Budget < 3.

Eigen bijdrage > Vernieuwing structuur (transitie) en inhoud (transformatie) Bestaand aanbod: te duur 4.

Eenzaamheid en meedoen Participatiesamenleving GV (binn)en de WMO: Visie gevraagd

Transitie/Transformatie

Kansen en zorgen binnen GV-land:

Hoe toegevoegde waarde in- en aanpassen ‘binnen’ en ‘buiten’?

GV (binn)en de WMO: Visie gevraagd

Transitie/Transformatie

‘Binnen’: grote bezuinigingen ‘Buiten’: GV niet vanzelfsprekend Context: – veranderend zingevinglandschap – (neo) liberale ‘marktwaarden’ & zingeving – leefstijlpolitiek GV (binn)en de WMO: Visie gevraagd

Stekelig intermezzo

De Wolf of Wall Street over ‘eenden en adelaars’: ‘Kwaak-kwaak-kwaak’ t.o. ‘duidelijk zijn over je doel’ GV (binn)en de WMO: Visie gevraagd

Doel

Inzichtelijk maken

‘Zingeving(problematiek)’, ‘eenzaamheid’ en ‘meedoen’ verbonden

Adequate vertaalslag

expertise; samenwerking  visie & bouwstenen GV (binn)en de WMO: Visie gevraagd

Geïnterviewd/geraadpleegd

Stichting Ouderen Levensvragen Cuijk (Marie Jantien Kreeft) Centrum Levensvragen Rijnmond (Cisca Peters; Maja Nieuwenhuis) Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen/ActiZ/PRIL (Gerdienke Ubels) ZIN Utrecht (Andreas van der Velde) COIL Nijmegen (Nicolette Hijweege) GV i.r.t. Sociale wijkteams Zwolle/Camus (Etje Verhagen) Tynaarlo (Janita Hulzinga) Reliëf (Thijs Tromp) VGVZ o.a. Ralf Smeets; Joleen Kieneker; input Werkveld 1 e Aukje Veninga (WMO consulent gemeente Opsterland) lijn MOTTO Rotterdam (Elly Prinse) WIJZ/levensvragen en sociaal isolement Zwolle ( Ellen Overesch) Werkverband Vrijgevestigd Geestelijk Verzorgers SING-leden (via Mirjam Maas) Voorbij de onteigening (Monique van Dijk/Willem Putman) Gemeente De Wolden (Bernard Jansen, Henk Wind) Coalitie Erbij UvH Vilans/ Netwerk voor levensvragen; groeiboek (Marielle Cuijpers) Diverse sites; beleidsstukken; relevante literatuur GV (binn)en de WMO: Visie gevraagd

Conceptvisie

Zingeving gaat in de kern over hoe mensen met elkaar verbonden zijn en beïnvloedt zo welzijn en functioneren. ‘Eenzaamheidsbestrijding’ en ‘meedoen in de maatschappij’ kunnen daar niet los van worden gezien. Bij de operationalisering van WMO speerpunten komt dit domein in beeld wanneer praktische zorg onvoldoende aansluit . Met aandacht(ige begeleiding) voor de niet-maakbare ‘vraag achter de vraag’ levert de geestelijk verzorger haar bijdrage aan goede zorg doet zij op alle niveaus door de gemeente. Dit (directe zorg, ondersteuning professionals en beleidsmatig) en kostenbesparend . GV (binn)en de WMO: Visie gevraagd

Vertaalslag naar praktijk

We constateren: - grote inzet van velen!!!!!!!!!!!

- slagingspercentage laag - verschillende financiële structuren - betrouwbaarheid gevraagd - verantwoordelijkheden professie/vrijwillig GV (binn)en de WMO: Visie gevraagd

Best practices

Bouwstenen

1. Netwerken en inbedding 2. vertaling kunde en kennis naar WMO-context 3. Financiën GV (binn)en de WMO: Visie gevraagd

Van best practices naar bouwstenen

Netwerken en Inbedding

- Netwerken bij wat er al is en leeft - Visie overbrengen - Bruggen slaan (naar speerpunten WMO) - Concreet en verbindend werken - Lokaal passende organisatorische inbedding - Aansluiten bij GV in de regio?!

- Adequate verwijzing - Sociale wijkteams/ROS - Kwaliteitsborging GV (binn)en de WMO: Visie gevraagd

Van best practices naar bouwstenen

Vertaalslag kunde en kennis

- Randvoorwaarden WMO (lokaal; eigen kracht; budget < etc.) kader voor visievertaalslag - Welk aanbod is passend?

- Expertise en verantwoordelijkheid delen, expliciet en proactief - Samenwerken (met vrijwilligers etc.) GV (binn)en de WMO: Visie gevraagd

Van best practices naar bouwstenen

Financiën

Financiën goed regelen - Ondernemerschap - Inzicht bieden in spanningsveld ondernemerschap versus specifieke kunde GV (binn)en de WMO: Visie gevraagd

Bouwstenen starterpakket

1. Visie Input ochtend 2. Samenwerken en inbedding Input workshop 1 3. Aanbod: wat werkt hoe?

Input workshop 2 4. Samenwerken met vrijwilligers: (in) hoe(verre)? Input workshop 3 5. Van visie naar praktijk: Eenzaamheid en GV Input workshop 4

6. Best practices

Input ochtend 7. De financiële uitdaging Input workshop 5 GV (binn)en de WMO: Visie gevraagd

Beeld: Yucel blokkenmethode

GV (binn)en de WMO: Visie gevraagd

Drempelmuur Valkuilen onderweg

???

Een beeldende visie graag!

GV (binn)en de WMO: Visie gevraagd

Conceptvisie

Zingeving gaat in de kern over hoe mensen met elkaar verbonden zijn en beïnvloedt zo welzijn en functioneren. ‘Eenzaamheidsbestrijding’ en ‘meedoen in de maatschappij’ kunnen daar niet los van worden gezien. Bij de operationalisering van WMO speerpunten komt dit domein in beeld wanneer praktische zorg onvoldoende aansluit . Met aandacht(ige begeleiding) voor de niet-maakbare ‘vraag achter de vraag’ levert de geestelijk verzorger haar bijdrage aan goede zorg doet zij op alle niveaus door de gemeente. Dit (directe zorg, ondersteuning professionals en beleidsmatig) en kostenbesparend . GV (binn)en de WMO: Visie gevraagd

Aanscherpen van de visie

Ad R1 Want, …..

Ad R3 Want, … 10 minuten!

Ad 2 …………..

???

Welk beeld past volgens jou het best?

GV (binn)en de WMO: Visie gevraagd 10 minuten

13.30 uur Middag programma

• • • • Vijf workshops met plenaire terugkoppeling – Samenwerken en organisatorische inbedding – – – – Hoe vertaal je de visie naar de praktijk?

Werken met vrijwilligers; hoe doe je dat?

Wat bied je aan? Waar vind ik financiering?

Terugkoppeling van de bouwstenen De vruchten van de dag Afsluiting 16.00 uur napraten en ontmoeten.