Presentation Joakim Jakobsson 140603

Download Report

Transcript Presentation Joakim Jakobsson 140603

Joakim Jakobsson
CEO Communication Volvo Group
[email protected]
0765-536747
Volvo Group Headquarters
AMF-affären i backspegeln
• Vad hände?
• 100 miljoner till AMFs vd
• Wanjas 25 styrelseuppdrag
• Förtroendekris
• ”Svallvågor”
• Vår strategi
• Värden att skydda
• Åter till sakfrågan
• Våra misstag
• Vad vi gjorde rätt
• Fokus på detaljer
Volvo Group
Headquarters
• Inre
fronten
Lärdomar av AMF-affären
•
•
•
•
Glöm inte den inre fronten
Det går att slå medierna i uthållighet
Krisledningen ska vara en trygg zon
Skriv ditt eget eftermäle
Volvo Group Headquarters
Volvo Group Headquarters
Så når vi Volvokoncernens fulla potential
1999-2011
TILLVÄXT GENOM FÖRVÄRV
2016 
2012-2015
TRANSFORMATION
FÖRBÄTTRAD LÖNSAMHET
Omorganisation & strategi
Omfattande produktförnyelse
Driva organisk tillväxt och
genomföra effektiviseringsprogram
Leverera förbättrad lönsamhet
Volvo Group Headquarters
2012 – flera genomgripande förändringar
inledde transformationen
NY ORGANISATION
Ny organisation för att öka effektiviteten
inom produktion, utveckling och inköp
med tydligt ansvar och mandat som ledord
Volvo Group Headquarters
NY STRATEGI 2013-2015
Påverkan av den nya strategin
motsvarar 3 procentenheter på
rörelsemarginalen vid slutet av 2015
vilket motsvarar en förbättring
på 9 miljarder kronor om försäljningen
då uppgår till 300 miljarder kronor
NY VARUMÄRKESPOSITIONERING
Segmentering och positionering
som tar till vara varje varumärkes
unika styrka
2013 var hektiskt och kostsamt med
många framgångsrika lanseringar
Nytt program industrimotorer
EICHER
Volvo Group Headquarters
Volvo Group Headquarters
8
Joakim Jakobsson
CEO Communication Volvo Group
[email protected]
0765-536747
Volvo Group Headquarters