Informatieavond groep 8

download report

Transcript Informatieavond groep 8

Katholiek Basis Onderwijs Hengelo-Zuid
Informatieavond groep 8
25 september 2012
Marja Mentink
Programma voor vanavond
 Structuur en opzet voortgezet onderwijs
–
–
–
–
–
4 grote scholengemeenschappen
Structuur Voortgezet Onderwijs
Toelating en toelatingscriteria
Het schooladvies
De CITO-eindtoets
 Tijdpad
 Vragenrondje
Structuur en opzet voortgezet
onderwijs
 Er zijn in Hengelo drie grote
scholengemeenschappen voor voortgezet
onderwijs:
 Twickel
 Grundel
 OSG Hengelo
Structuur en opzet voortgezet
onderwijs
 En in Haaksbergen kennen we een
scholengemeenschap voor voortgezet
onderwijs:
 Het Assink
Structuur en opzet voortgezet
onderwijs
 In Enschede kennen we het
AOC Oost
Opleiding voor groene
beroepen op vmbo niveau
Leerwegen Havo/VWO
 Havo/VWO
 Atheneum
 Gymnasium
De leerwegen VMBO
 Basisberoepsgerichte leerweg
 Kaderberoepsgerichte leerweg
 Theoretische leerweg
 (allen kunnen eventueel met lwoo)
LWOO
 Zorgstructuur (extra hulp)
 Orthodidactische of
orthopedagogische hulp
 Toelaatbaarheidsverklaring
regionale verwijzingscommissie
 De leerling krijgt een beschikking
Toelating en toelatingscriteria




Het advies van de basisschool
LOVS (leerling- en onderwijsvolgsysteem)
CITO entreetoets
CITO eindtoets
Het advies van de basisschool
door het VO adviesteam
 In goed overleg met ouders en kind
 In overleg met leerkracht groep 7
 In overleg met zorg
Het advies van de basisschool
door het VO adviesteam
 Het karakter van de leerling
–
–
–
–
Werkhouding
Werktempo
Zelfstandigheid
Doorzettingsvermogen
 Prestaties van de leerling
– CITO LOVS resultaten
– Toetsresultaten, schriftelijk werk
De cito-eindtoets
 Taal
 Rekenen
 Studievaardigheden
Het advies van de basisschool
Advies basisschool kan zijn:
VMBO
VMBO
VMBO
- BBL
- KBL
- TL
HAVO
VWO
- HAVO
- Atheneum/Gymnasium
evt. met LWOO
evt. met LWOO
evt. met LWOO
Doorstomen vanuit VO naar:
VMBO - BBL
VMBO - KBL
VMBO - TL
- ROC niveau 2
- ROC niveau 3 of 4
- ROC niveau 4 of Havo
HAVO – HBO (bv Saxion) of VWO
VWO – Universiteit
Mogelijkheden
VMBO – KBL advies
Combiklas: BBL – KBL
of
Combiklas: KBL - TL
Mogelijkheden
VMBO – TL advies
Combiklas: KBL - TL
of
Combiklas: TL - Havo
Twickel Hengelo:
• TL/HAVO
• HAVO/Atheneum
• Atheneum+
Twickel Borne / Delden:
• BBL/KBL
• KBL/TL
• TL/HAVO
(Delden/ Borne max 2 jaar)
• HAVO/Atheneum (Delden/Borne max 2 jaar)
Parkcollege:
• BBL/KBL
• KBL/TL
• TL/HAVO
Lyceum:
• HAVO/Atheneum (na 1 jaar splitsing)
• Gymnasium
De Arcade
Bataafs Lyceum:
• HAVO/Atheneum
• Atheneum
• Gymnasium
Gilde College:
• BBL
• KBL / TL
‘t Genseler:
• Praktijkonderwijs
Montessori College Twente:
• MAVO (gelijk aan TL) /HAVO
• HAVO/Atheneum
• HAVO/Atheneum tto
• Atheneum tto
Het Assink Haaksbergen:
• BBL
• KBL
• TL
• HAVO/VWO
• Gymnasium
Tijdpad voortgezet onderwijs
 Eind oktober: voorlopig advies
 November 2012: informatieavonden scholen voor
voortgezet onderwijs
 Januari 2013: open dagen
 5, 6 en 7 februari 2013: CITO-eindtoets
 Maart 2013: uitslag CITO-eindtoets
en aanmelding voortgezet onderwijs
Tijdpad voortgezet onderwijs
 Maart 2013 definitief advies
 April/mei gesprekken VO met leerkrachten
groepen 8
 Juni 2013: bericht van plaatsing
 Juni/juli 2013: kennismaking nieuwe school