- Anitabuurs.nl

download report

Transcript - Anitabuurs.nl

Een kwestie van leven of dood
Reanimeren
is het kunstmatig
overnemen van de ademhaling en
de bloedsomloop,

indien er sprake is van een
circulatiestilstand
 Om
te kunnen leven, is de constante aanvoer
van zuurstofrijk bloed van levensbelang.
 Onze
organen kunnen niet functioneren
zonder zuurstof.
 De hersenen zijn het kwetsbaarst:

na vier tot zes minuten zonder zuurstof
raakt al een (groot) gedeelte zo beschadigd,
dat normaal functioneren misschien niet
meer mogelijk is
 Het
transport van zuurstof via ons bloed kan
op twee manieren worden verstoord:
 Bloed wordt niet meer rondgepompt omdat
het hart niet (goed) functioneert. Het hart
kan wel bewegen (fibrilleren) maar heeft
geen effectieve pompwerking. We spreken
dan van een circulatiestilstand.
 Bij een hartstilstand is er geen of nihil
beweging.
 Er wordt geen zuurstof meer in het bloed
opgenomen. Dit wordt een
ademhalingsstilstand genoemd.
 Als
er sprake is van een ademhalings-, en
circulatiestilstand wordt dit de kllinische
dood genoemd.

Echter, door zo snel mogelijk te starten met
de reanimatie kan de definitieve dood
mogelijk worden voorkomen.
 De
actuele richtlijnen zijn als volgt:
 Aanspreken / aanschudden slachtoffer
 Een
bewusteloos slachtoffer controleren op
ademhaling (door middel van kinlift)
 Inspecteer
de mondholte en daarna
gedurende 10 seconden kijken, luisteren en
voelen of er een ademhaling aanwezig is.)


alarmeren (112), eerste hulp verlenen en slachtoffer
in stabiele zijligging leggen





Bij aanwezige ademhaling :
Bij afwezige ademhaling :
(laten) alarmeren (112), een AED (Automatische
Externe Defibrillator) (laten) halen.
Start met 30 borstcompressies (ca 18 seconden ofwel
100 per minuut) achtereen op de borstkas en beadem
2 keer
Sluit de AED zo snel mogelijk aan en volg altijd de
gesproken aanwijzingen die het apparaat voorstelt.
Ga door met de cyclus van 30 borstcompressies en 2
beademingen totdat professionele hulp
(ambulancemedewerkers) de medische zorg heeft
overgenomen.
 De
overlevingskansen van het slachtoffer
hangen sterk af van de snelheid waarmee de
ambulance ter plaatse is. Alvorens te
beademen instrueert men dus liefst een
omstander om hulp te halen of 112 te bellen.
 In
principe gaat men door met de reanimatie
totdat professionele hulp het overneemt, het
slachtoffer bijkomt, of het slachtoffer door
een arts is doodverklaard
een Zweeds onderzoek uit 2005 werd bij maar
liefst 29.700 patiënten bekeken hoeveel mensen
na 1 maand nog in leven waren (dus nog zonder
te vragen of dit b.v. in coma aan de beademing
was of gezond buiten het ziekenhuis).
 Na 1 maand was 2,2% van de niet door
omstanders gereanimeerden nog in leven; 4,9%
van degenen die door niet-professionals waren
gereanimeerd, en 9,2% van de mensen die door
(toevallig als omstander aanwezige)
professionele hulpverleners waren
gereanimeerd.
 Volgens dit onderzoek is het aantal mensen dat
zonder aanmerkelijke neurologische schade
overleeft, nog aanzienlijk kleiner

Uit een Japans onderzoek (2006) blijkt echter
dat in geval van hartstilstand na een hartaanval
de overlevingskansen verdubbelen indien enkel
en alleen hartmassage toegepast wordt.
Beademing zou tijdverspilling zijn.
 Bij hartstilstand door hartaanval krijgt de
persoon automatisch extra zuurstof door de
hyperventilatie waarmee de aanval begon, maar
door de stilgevallen bloedcirculatie bereikt deze
zuurstof de hersenen niet meer.
 Indien snel ingegrepen wordt en enkel
hartmassage toegepast wordt, zou de
ademhaling vanzelf weer op gang moeten komen

 Plotselinge
hartstilstand buiten het
 ziekenhuis overkomt 1 op de 1000 inwoners.

Voor Nederland betekent dit:
 15.000 à 16.000 slachtoffers per jaar
 300 slachtoffers per week
 43 slachtoffers per dag
De meeste slachtoffers krijgen thuis een
hartstilstand (70 tot 80%). De overige
hartstilstanden vinden plaats in openbare
ruimten, op het werk (maximaal 10%),
sportaccommodaties en dergelijke.
 Leeftijd
De gemiddelde leeftijd van een slachtoffer van
een hartstilstand ligt rond de 66 jaar. Het risico
neemt toe met de leeftijd.

Verschil mannen en vrouwen
Er worden 3 keer zoveel mannen als vrouwen
getroffen door een hartstilstand.

Verschillen mannen en vrouwen
Veel mensen denken dat hart- en vaatziekten
vooral voorkomen bij mannen. De cijfers
bewijzen het tegendeel.
Wist u bijvoorbeeld dat...
hart- en vaatziekten niet alleen een
mannenziekte zijn
 bij vrouwen hart- en vaatziekten doodsoorzaak
nummer 1 zijn
 vrouwen vaker overlijden aan een beroerte en
hartfalen dan mannen
 31 op de 100 vrouwen en 29 op de 100 mannen
overlijdt aan een hart- of vaatziekte

Bij ongeveer 75% van de slachtoffers van een
hartstilstand is een omstander aanwezig. Dit
is:
 in
35% van de gevallen de levenspartner van
het slachtoffer
 in
58% van de gevallen (ook) een toevallige
omstander of naaste
Bij een hartstilstand staat het hart stil. Dat is
een logische gedachte. Toch is dit niet helemaal
waar. Eigenlijk is een circulatiestilstand een
betere naam.
 Waarom?
Het hart zelf staat meestal niet stil. De kamers
van het hart fibrilleren: het hart trilt door een
overmaat aan elektrische prikkels. Het hart stopt
hierdoor wel met pompen en de bloedsomloop
staat stil.
 Hiermee stopt ook de toevoer van
voedingsstoffen en zuurstof naar alle delen van
het lichaam.

U
raakt binnen enige seconden bewusteloos.
Uw ademhaling valt uit en de normale
huidskleur verdwijnt. Na 4 tot 6 minuten
raken hersencellen onherstelbaar
beschadigd.
 Daarna lopen ook andere organen schade op.
Er is acuut levensgevaar. De enige kans op
overleven is een snelle actie met reanimatie
en defibrillatie.
Hoe herkent u een hartstilstand?
 Een slachtoffer van een hartstilstand is
bewusteloos en reageert niet wanneer u hem
aanspreekt of voorzichtig de schouders schudt.
Ook ademt het slachtoffer niet of niet normaal.

De ademhaling is te controleren door het hoofd
van het slachtoffer naar achteren te bewegen en
een kinlift uit te voeren: voel met je wang of het
slachtoffer ademt, luister en kijk 10 seconden of
er ademhaling is.
 Is dit niet het geval? Start dan direct met
reanimeren.
 De
meest voorkomende oorzaken van een
hartstilstand zijn:
 Hartinfarct
waarbij ernstige
hartritmestoornissen ontstaan
 hartspierziekte(cardiomyopathie)
 Ontsteking
van het hart (myocarditis)
 hartfalen
 erfelijke
afwijkingen in het hartritme
 Een
AED is een apparaat dat een schok
toedient. Dat klinkt best eng. Hoe reageert
bijvoorbeeld het apparaat als ik geen
hartstilstand heb?
 De AED is een belangrijk apparaat, maar
vervangt niet de reanimatie.
 Hartmassage en mond-op-mondbeademing
blijft altijd de eerste stap bij de
hulpverlening.
 Een
AED werkt via 2 plakelektroden die op de
ontblote borstkas geplakt moeten worden.
Hiermee registreert een AED de hartactie van
een slachtoffer.
 Het apparaat vertelt u precies wat u moet
doen.
 U krijgt bijvoorbeeld de opdracht om:
 te reanimeren
 een schok toe te dienen
 De
AED is veilig en betrouwbaar. Het
apparaat dient alleen een schok toe, als de
analyse van het hartritme uitwijst dat dit
noodzakelijk is.
 Bij een hartstilstand is er vaak sprake van
ventrikelfibrilleren.
 Dit is een zeer snelle en chaotische
prikkeling van de kamers, waardoor deze
niet meer samentrekken. De bloedsomloop
ligt stil en het lichaam krijgt geen zuurstof
meer.
 Het
fibrilleren moet gestopt worden. Dit
heet defibrilleren.
 Een AED herkent als er sprake is van
ventrikelfibrillatie en geeft een
schokopdracht als defibrillatie nodig is. Het
geeft geen schokopdracht als:
 er geen hartactie meer is en het hart
helemaal stilstaat
 u buiten bewustzijn bent, maar uw hart goed
functioneert
 Een schok toedienen aan iemand die geen
hartstilstand heeft, is dan ook niet mogelijk.
 Iedereen
mag een AED gebruiken. Ook als u
nog nooit een cursus heeft gevolgd.
 In ons land zijn geen wettelijke bezwaren.
Uit onderzoek blijkt dat ook ongetrainde
mensen een AED succesvol in kunnen zetten.
 Maar een training verhoogt de kans op
succes aanzienlijk.
 Verschillende
AED’s
Er zijn in Nederland verschillende typen en
merken AED's verkrijgbaar. De prijzen liggen
tussen de € 1.000,- en € 3.000,-.
 Alle in Nederland verkrijgbare AED’s zijn
veilig en betrouwbaar.
 Ze voldoen aan nationale en internationale
wettelijk gestelde eisen en bezitten tevens
een CE-keurmerk
Nee, een AED helpt niet altijd. Een AED
helpt alleen als er nog electrische
activiteit in het hart is. Maar soms staat
het hart écht helemaal stil.
Dit noemen we een asystolie. Dan helpt
een AED niet.
Het apparaat geeft dan geen schok af,
maar geeft als boodschap "ga door met
reanimeren".
 http://www.youtube.com/watch?v=5dOM3gI
9Iko(AED)
 http://www.youtube.com/watch?v=_BDaInE6FE
 http://www.youtube.com/watch?v=OHM915e
UXUU(AED)
 http://www.youtube.com/watch?v=pyMDOET
FD9w&feature=fvst(voor kinderen)
 http://www.youtube.com/watch?v=kjdUMrlq
EPE(baywatch gasping)
 http://www.youtube.com/watch?v=veb8woN
CU6o&feature=fvsr(reanimatie kind)