Penyelewengan Ajaran Sesat - e-Masjid

download report

Transcript Penyelewengan Ajaran Sesat - e-Masjid

Pengenalan
Definisi
Kategori Ajaran Sesat
Senarai Ajaran Sesat Di
Malaysia
Jadual Dan Statistik
Ciri-Ciri Ajaran Sesat
K
A
N
D
U
N
G
A
N
Faktor Ajaran Sesat
Mudah Berkembang
Faktor Ajaran Sesat
Tidak Aktif / Pupus
Implikasi Ajaran Sesat
Kepada Umat Islam
Langkah Mengatasi
Gambar Premis
Tindakan
PENGENALAN
• Ajaran sesat bukan perkara baru, telah berlaku sejak
zaman Rasulullah S.A.W.
• Menurut Abu al-Su’ud terdapat 11 kumpulan ajaran
sesat dikesan dan tercatat dalam lipatan sejarah Islam:
a. Zaman Nabi Muhammad S.A.W
1. al-Aswad al-’Unsi dari Bani Madlaj.
2. Musailamah al-Kadzab dari Bani Hanifah.
3. Tulaihah bin Khuwailid dari Bani Asad.
b. Zaman Abu Bakar Al-Siddiq
1. ‘Uyainah bin Hasan dari Kabilah Fazarah.
2. Qurrah bin Salamah al-Qusyairi dari kabilah
Ghatafan.
3. al-Fuja’ah bin ‘Abdul Yalil dari Bani Sulaym.
4. Malik bin Nuwairah dari Bani Yarbu’.
5. Sajah binti al-Mundhir dari Bani Tamim.
6. al-Asy’ath bin Qais dari kabilah Kindah.
7. al-Hatam bin Zaid dari Bani Bakar bin Wa’il.
c. Zaman Khalifah Umar al-Khattab
1. Jabalah bin al-Ayham dari kabilah Ghasan.
• Di Malaysia, ajaran sesat dipercayai dari pengaruh
kebudayaan, adat, mencari kemasyhuran, kekayaan,
bermotifkan seks serta kepercayaan lama yang
mengandungi unsur animisme, dinamisme serta
campuraduk doktrin-doktrin lain spt Kristianisme,
Hindunisme, Buddhaisme yang meresap dalam
ajaran Islam.
• Ajaran sesat di Malaysia, mula muncul sekitar abad
ke-19 di Kg. Seronok Seberang Perai, Pulau Pinang,
dikenali sebagai Ajaran Taslim yang diasaskan oleh
Hj. Mohammad bin Shafie atau lebih dikenali sebgai
Hj. Ahmad Matahari.
• Di Selangor, ajaran sesat mula bertapak Ajaran
Ahmadiah Qadiani di Jeram, Kuala Selangor
tahun 1930-an.
• Ajaran Qadiani telah difatwakan oleh ulama’
seluruh dunia sebagai terkeluar dari ajaran
Islam.
TASLIM 1870-an
Kg. Seronok,
Bayan Lepas
QADIANI 1930-an
Jeram,
Kuala Selangor
DEFINISI
Sebarang ajaran atau amalan yang dibawa oleh
orang Islam atau bukan Islam yang mendakwa
ajaran atau amalan yang dibawanya itu adalah
ajaran Islam sedangkan ianya bertentangan
dengan al-Quran dan As-Sunnah serta akidah Ahli
Sunnah Wal Jamaah.
KATEGORI AJARAN SESAT
• Secara umum, ajaran sesat dapat dibahagikan
kepada tiga kategori utama
a. Ajaran baru.
b. Ajaran tarekat.
c. Ajaran, kepercayaan, amalan tradisi yang
berhubung dengan perkara-perkara mistik dan
budaya hidup.
a. Bentuk ajaran baru.
Menurut Muhammad Uthman el-Muhammady:
1. Fahaman dan kepercayaan berbentuk
tradisi.
• Fahaman Zindik menyembunyikan
kekufuran menzahirkan keislaman
• Fahaman Jabariah - Mengajar manusia
tidak perlu berusaha apa-apa
• Fahaman
Muktazilah
mendukung
pegangan manusia berkuasa sepenuhnya
bagi segala perbuatan
• Fahaman Wahdah al-Wujud - menyalahi
konsep keesaan Allah.
2. Ancaman fahaman
berbentuk moden.
•
•
•
•
•
•
•
•
Sekularisme.
Materialisme.
Saintisme.
Komunisme.
Sosialisme.
Kapitalisme.
Liberalisme.
Pluralisme.
dan
kepercayaan
b. Bentuk ajaran Tarekat.
Berselindung sebaik ajaran tarekat dan
tasawuf dengan menyalahgunakan nama
tarekat terkenal seperti Tarekat Ahmadiah,
Naqsyabandiah,
Syadhiliah,
Qadiriah,
Samaniah dan sebagainya dengan cara yang
bertentangan dengan hukum syarak.
c. Bentuk ajaran
amalan tradisi.
melalui
1. Khurafat
2. Kepercayaan Karut
3. Bidaah & Syirik.
kepercayaan
dan
1. Khurafat
Rekaan, khayalan, ajaran, pantang larang,
adat istiadat, ramalan, pemujaan atau
kepercayaan
yang
belum
diketahui
kesahihannya dan menyimpang daripada
ajaran Islam.
• Ilmu kebal dalam silat serta meditasi dan
pemujaan roh.
• Jampi serapah memanggil orang halus
2. Kepercayaan Karut
Kepercayaan yang diamalkan dalam masyarakat Islam
yang menjejaskan akidah:
• Adat tolak bala semasa mendirikan rumah.
• Berubat orang sakit dengan cara memuja hantu
dan membuang ancak.
• Percaya kepada semangat-semangat seperti
semangat padi.
• Mempercayai berkat nasi kunyit.
• Adat melenggang perut dan beberapa acara
dalam adat mencukur kepala bayi.
• Menjadikan kubur orang yang dianggap keramat
atau wali sebagai tempat memohon hajat atau
membayar niat.
3. Bidaah dan Syirik
• Membatalkan rukun Iman.
• Mendewakan sesuatu selain Allah.
• Mengubah maksud al-Quran dan menolak
hadis.
• Mengubah ibadat-ibadat yang ditetapkan
syarak.
• Menyelewengkan perkara ghaib dan
sebagainya.
SENARAI AJARAN SESAT DI MALAYSIA
BIL.
NAMA AJARAN
TAHUN
NEGERI
1
Ajaran Anti Hadis @ ajaran Al-Quran
1985
Semua Negeri
2
Ajaran Hj. Ghazali Bin Othman
1994
Selangor
3
Ajaran Haji Kahar Bin Ahmad
1991
Selangor
4
Ajaran Ilmu Tajalli Ahmad
[email protected] Insan
1985
Kelantan & Selangor
1991
Selangor
N.Sembilan
Perak
5
Ajaran Martabat Tujuh/Wahdatul
Wujud (Hamzah Embi)
6
Ajaran Qadiani Ahmadiah
7
Ajaran Al-Mas/Tarikat Islam /
Kumpulan Ikwan
1974
Selangor
Melaka
N.Sembilan
8
Ajaran Taslim
1970
Selangor & Sabah
9
Ajaran Aurad Ismailiah
1979
Kedah
Selangor
Johor
Pahang
10
Ajaran Tarikat Naqsyabandiah
Kadirun Yahya
Aktif
1960an
1960an
Tidak Aktif
Selangor & Sabah
Selangor
Kelantan
Pupus
BIL.
NAMA AJARAN
TAHUN
NEGERI
11
Tarikat Samaniah Ibrahim Bonjol
1971
Selangor
N.Sembilan
Pahang
12
Ajaran Ratib Kuat Ayah [email protected]
Muhamad
1982
Terengganu
Kelantan
Perak
Pahang
13
Ajaran Rahim
1994
K.L & Selangor
14
Ajaran Islam Jamaah
1977
Selangor & Sabah
15
Kumpulan Al-Arqam
1968
Seluruh Malaysia
16
Ajaran Hasan Anak Harimau
1971
Seluruh Malaysia
17
Ajaran Wahdatul Wujud
(umi Khatijah bt Ali)
18
Ajaran Abdul Razak Bin Mohamad
(ajaran Ilmu Makrifat)
19
Ajaran Muffaridiah
20
Selangor
1994
1970an
Ajaran syiah
Aktif
1979
Tidak Aktif
Kuala Lumpur
Selangor
Johor
Perak
Kelantan
Kuala Lumpur
Melaka
Pupus
BIL.
NAMA AJARAN
TAHUN
21
Ajaran Thubud / Subud
22
Ajaran Syed Abdullah
1979
Kuala Lumpur
23
Ajaran Pak Uyut
1982
Sabah
24
Ajaran Haji Kamaruddin
1978
Selangor
25
Ajaran Abu Bakar Bappo
1978
Johor
26
Ajaran Ab. Mutalib(Nabi Isa Akhir zaman) @Ajaran
empat Sahabat
1974
Kelantan
27
Tarikat [email protected] Allah
1983
Johor
28
Ajaran Cerang Meliling
1976
Terengganu
29
Ajaran Ilmu Mentauhidkan Allah
1987
Kuala Lumpur
30
Ajaran Husin Bin Ali
1976
Kuala Lumpur
31
Ajaran Wali Sembilan
1988
Johor
32
Ajaran Crypto (Mokhtar Hassan)
1978
Selangor & Pulau Pinang
33
Ajaran Abu Darsan
1988
Pahang
34
Ajaran llmu Putus Dunia Akhirat (Abdullah Sani)
Sg.Siput
1994
Perak
35
Ajaran Wali Hambali
1974
Johor
36
Ajaran Mohd Nasir Bin Ismail
1980
Johor
37
Ajaran Nordin Bin Puteh
1988
Selangor
38
Ajaran Badariah
39
Ajaran Hakikat Jahar Dumin
1995
Selangor
40
Ajaran Maidin Mamat
1990
Kelantan
Aktif
1950an
NEGERI
1970an
Tidak Aktif
Kelantan
Perak
Pupus
BIL.
NAMA AJARAN
TAHUN
NEGERI
41
Ajaran Mohd Yamin Bin Abdul Rahman
1990
Kelantan
42
Ajaran Pak The [email protected] Ayah Selamat
1989
kelantan
43
Ajaran Tok Ayah Bidor
1982
Perak
44
Ajaran Rohaniah M.Z Affendi
1976
Selangor
45
Ajaran Pendawo Lima
1988
Johor
46
Ajaran Salleh Bin Salim
1988
Johor
47
Ajaran Ishak Saad
1990
Perak
48
Ajaran Daud Majid
1990
Kelantan
49
Ajaran Wan Omar
1990
Kelantan
50
Ajaran Mohd Nor Seman
1986
Kelantan
51
Ajaran Sufi Lembek
1990
Kelantan
52
Ajaran Wan Ismail Bin Hassan
1990
Kelantan
53
Ajaran Melayu Baru
1999
Pahang & Kuala Lumpur
54
Ajaran Juruzon
1996
Kuala Lumpur
55
Tarikat [email protected] Hijau
1979
Perak
56
Ilmu Laduni (Khalidah Khalid Bin Arshad)
57
Pertubuhan Nasrul Haq
58
Ajaran Kiyai Agoes
59
Ajaran Tabrani
60
Tarikat Nurul Zaman
Aktif
1980an
1978
Seluruh Malaysia
1980an
Selangor
1996
Pahang
1980an
Tidak Aktif
Selangor
Negeri Sembilan
Pupus
BIL.
NAMA AJARAN
TAHUN
NEGERI
61
Tarikat Roket
1970an
Johor
62
Ajaran Cik Maimun (zulfakar)
1976
Kelantan
63
Ajaran Pak The Mat Noor (Bomoh)
1998
Pahang
64
Ajaran Bomoh Gua Cermin
1996
Pahang
65
Ajaran Zikir Dalam Gua (Kota Gelangi)
1999
Pahang
66
Ajaran Zikir Pak Nik
1999
Pahang
67
Ajaran Zikir Pak Hassan (Gebeng,kuantan)
1999
Pahang
68
Ajaran Tafsir Jaya Gading
1999
Pahang
69
Ajaran Zikir Luk Al-Luk
1970an
Pahang
70
Bomoh Pak Su (cucu Tok Uban)
1999
Pahang
71
Ajaran Sembabhyang Pakai Niat
1999
Pahang
72
Bomoh Kak Bi
1999
Pahang
73
Ajaran Pak Mat Kedah
1999
Pahang
74
Ajaran Nabi Khidir
1999
Pahang
75
Kumpulan Bomoh Peramu jaya3
1999
Pahang
76
Perbomohan Syamsuddin
1999
Pahang
77
Kumpulan Pengajian Kitab Muntahi
1999
Pahang
78
Ajaran Sembahyang Jumaat seorang
1999
Pahang
79
Ajaran Tuan Embong Nenasi
1999
Pahang
80
Silat Abjad Jabat 14
1999
Pahang
Aktif
Tidak Aktif
Pupus
BIL.
NAMA AJARAN
TAHUN
NEGERI
81
Perbomohan Jengka 10
1999
Pahang
82
Dakwaan Sebagai Puteri / Pahlawan Ghaib
1999
Pahang
83
Sembahyang Minta Nombor
1999
Pahang
84
Ajaran RM250.00
1999
Pahang
85
Ajaran Kerajaan Tabaraka Lazhi
1999
Pahang
86
Ajaran Ustaz/ Kak Jah
1999
Kuala Lumpur
87
Tarikat Qadiriah
1999
Perak
88
Ajaran Zikir Para Wali
1999
Perak
89
Ajaran Harakah
1999
Perak
90
Ajaran Ilmu Usul Batiniah
1999
Perak
91
Ajaran A.G Monong
1999
Perak
92
Ajaran Abdul Aziz Bin Latif
1999
Perak
93
Ajaran Dampingan Jin
1999
Perak
94
Ajaran Sembahyang Sujud Dua Sejadah
1999
Pahang
95
Ajaran Ilmu Gerak Ilham
96
Ajaran Panji Langit
1970an
2013
Kuala Lumpur
Melaka
Sumber : Jabatan Kemajuan Islam Malaysia
Aktif
Tidak Aktif
Pupus
STATISTIK AJARAN SESAT
(AKTIF / TIDAK AKTIF )
STATUS
BILANGAN
Aktif
15
Tidak aktif
34
Pupus
47
JUMLAH
96
Sumber: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia
CIRI-CIRI AJARAN SESAT





Guru ataupun individu-individu yang mengaku menerima
wahyu
Mempercayai wahyu masih turun
Mengaku dirinya ataupun gurunya sebagai nabi ataupun
Nabi Isa
Mempercayai ada lagi nabi dan rasul lain selepas Nabi
Muhammad
Mengubah ayat dan maksud al-Quran dengan sengaja




Memansuhkan kewajipan-kewajipan tertentu syariat Islam
seperti sembahyang, puasa, zakat, haji dan lain-lain serta
mencipta kewajipan baru.
Mengaku Allah menjelma dalam dirinya.
Mempercayai guru mereka dapt menebus dosa dengan
wang.
Mengaku mendapat kasyaf atau ilmu laduni




Menyerahkan rohani dan jasmani kepada guru melalui
nikah batin.
Mempercayai roh orang mati, wali ataupun keramat dapat
menjelma ke dalam jasad orang hidup.
Mendakwa dirinya wakil nabi yang dapat memberi syafaat
kepada muridnya.
Meminta tolong daripada orang yang sudah mati.




Mempercayai orang tertentu tidak mati dan lahir semula
sebagai Imam Mahdi.
Mempercayai orang mati dapat memberi bantuan apabila
diseru namanya.
Dapat memanggil roh orang mati dalam amalan menurun
oleh tukang sihir.
Meninggalkan sembahyang Jumaat kerana amalan suluk.




Mempercayai bacaan guru ke atas benda seperti batu,
gunung dan lain-lain dapat memberi kesan baik ataupun
buruk.
Mengaku mengetahui perkara-perkara ghaib dan menilik
nasib individu.
Mengaku dirinya ataupun gurunya maksum.
Mematuhi secara membuta tuli ajaran gurunya walaupun
gurunya itu melakukan kesalahan dan dosa.





Guru mendakwa tugas rasul-rasul diamanahkan
kepadanya.
Gurunya mendakwa mempunyai mukjizat.
Pengikutnya dapat menerima kekuatan luar biasa daripada
gurunya.
Dapat meramalkan kedatangan Imam Mahdi dan Hari
Kiamat.
Pengikut-pengikut sama ada lelaki ataupun wanita
dikehendaki diuji di dalam bilik khas dan bersumpah tidak
menceritakan kepada sesiapa perkara yang terjadi dengan
gurunya tadi.




Pengikut diwajibkan merahsiakan ajaran. Jika tidak, dia
akan ditimpa bala.
Sembahyang tidak perlu berjemaaah dn tidak perlu
menghadap kiblat.
Nikah menurut syariah adalah adat. Oleh sebab itu,
dikehendaki dinikahkan sekali lagi dengan nikah batin.
Percaya makhluk-makhluk seperti kayu dan batu ada
kuasa yang mutlak.





Perbuatan zina, judi minum arak dan segala bentuk dosa
boleh dilakukan oleh guru ataupun khalifah tarekat.
Mereka pula dijamin mendapat keampunan Allah bagi
dosanya dan pengikutnya.
Ibadat sembahyang memadai dengan niat sahaja.
Menghalalkan perkara yang diharamkan Allah.
Al-Quran mempunyai makna batin yabg berbeza dengan
makna zahir.
FAKTOR AJARAN SESAT MUDAH
BERKEMBANG / AKTIF
1. Kurang pengetahuan agama Islam.
2. Terlanjur dengan kesalahan yang dilakukan, ingin
bertaubat secara jalan ringkas (shortcut & recover).
3. Malu berlajar agama dengan guru muktabar kerana
pangkat, umur, kekayaan dan sebagainya.
4. Terikut-ikut dan percaya dengan ajakan kawan.
FAKTOR AJARAN SESAT
TIDAK AKTIF / PUPUS
• Guru dan pengikut ajaran telah dihukum oleh
Mahkamah Syariah.
• Ajaran tersebut telah difatwa dan warta
sebagai sesat dan bukan dari ajaran Islam
sebenar.
• Terbongkar kepalsuan ajaran tersebut.
• Berlaku kemerosotan pengikut.
• Timbul kesedaran orang ramai dan
pengikut.
• Berlaku kematian guru.
• Para pengikut ajaran berkenaan telah
menjalani proses pemurnian akidah.
IMPLIKASI AJARAN SESAT KEPADA UMAT ISLAM
• Boleh membawa seseorang itu menjadi
murtad kerana syirik atau menyalahi prinsipprinsip utama ajaran Islam.
• Ibadah dan amalan seseorang itu tidak
diterima dan menjadi sia-sia.
• Menimbulkan perpecahan dan pemusuhan
sesama umat Islam. ( NII, IJ )
• Mengalakkan
masyarakat.
amalan
seks
bebas
• Menimbulkan ancaman keselamatan
keharmonian masyarakat.
dalam
dan
• Banyak masa, tenaga dan peruntukan
digunakan untuk membasmi ajaran sesat.
• Menghambat kemajuan dan usaha dakwah.
• Mencemarkan imej Islam dan umatnya
terhadap saudara baru, dan orang bukan
Islam.
LANGKAH MENGATASI
PERKEMBANGAN AJARAN SESAT
1. Peranan Kerajaan
Peringkat Persekutuan
• J/Kuasa Pemandu Ajaran Sesat Peringkat
Kebangsaan (JAPAS).
• J/Kuasa Penyelarasan Penyelidikan Islam
Kebangsaan (JAPPIS).
• J/Kuasa Penyelarasan Kawalan Media.
• Panel Kajian Akidah / Syariah.
• J/Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan.
• Kawalan Akidah Peringkat Serantau MABIMS.
Peringkat Negeri
• J/Kuasa Pengawalan Akidah.
• Mengadakan Majlis Muzakarah /
Dialog.
• J/Kuasa Fatwa Negeri.
• Penguatkuasaan Undang-undang.
• Pusat Pemurnian Akidah.
2. Peranan Pemimpin
• Memahami kedudukan ajaran sesat dan lokasinya.
• Menyalurkan maklumat mengenai ajaran sesat yang
diketahui telah tersebar kepada pihak berkuasa.
• Membantu pihak berkuasa mengenal pasti guru-guru
atau ketua-ketua pembawa ajaran sesat untuk
tindakan selanjutnya.
• Mengawasi anak, keluarga serta masyarakat daripada
terpengaruh dengan ajaran sesat.
3. Peranan Masyarakat
• Sentiasa berpegang kepada ajaran Al-Quran, As- Sunnah,
Ijmak dan Qias.
• Sentiasa mempelajari agama dan merujuk kepada guruguru yang muktabar.
• Menghindari ajaran yang disampaikan secara sulit,
berahsia dan di kawasan terpencil.
• Memberi maklumat sekiranya berlaku sesuatu ajaran,
amalan, perubatan dan seumpamanya yang meragukan
kepada pihak berkuasa yang berkaitan.
JABATAN MUFTI NEGERI MELAKA
06-2818182