Meertaligheid in het hoger onderwijs

Download Report

Transcript Meertaligheid in het hoger onderwijs

Meertalig in het hoger onderwijs Bevindingen uit het aanmoedigingsfondsproject “TaalVaardig aan de STart ” (TaalVaST - KU Leuven ) Lieve De Wachter Jordi Heeren

Overzicht Inleiding Een taaltest academisch Nederlands Implicaties voor meertaligheid Begeleiding

Overzicht Inleiding Een taaltest academisch Nederlands Implicaties voor meertaligheid Begeleiding op maat

TaalVaardig aan de STart • • Massificatie van het hoger onderwijs (Groenez 2008 ) Meerjarenplan van de Associatie KU Leuven • Aanmoedigingsfondsproject “Hogescholen en universiteiten kunnen de middelen uit het Aanmoedigingsfonds gebruiken om

gelijke kansen en diversiteit

in het

hoger onderwijs

aan te moedigen en in het bijzonder om maatregelen te nemen die de

instroom en de doorstroom bevorderen

van studenten uit bevolkingsgroepen die ondervertegenwoordigd zijn in het hoger onderwijs.” http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/advies-over-de-evolutie-en-de-toekomst-van-het-aanmoedigingsfonds

TaalVaardig aan de STart Academische taalvaardigheid is noodzakelijk voor studiesucces (Weideman & van rensburg 2002, Gee 2008, van Dyk 2010, Anstrom et al. 2010, De Wachter, Heeren, Marx en Hughe 2013) Taaltest september/oktober | oktober/november | Examens januari Begeleiding Online leerplatform TaalVaST Taalworkshops ↓ > Behoefteanalyse

Overzicht Inleiding Een taaltest academisch Nederlands Implicaties voor meertaligheid Begeleiding op maat

TaalVaST: Taaltest - concept • Twee types items woordkennis lezen (& schrijven) • Doel kennis testen strategieën testen “authenticiteit” (Bachman & Palmer 1996) + moeilijkheid/frequentie

TaalVaST: Taaltest Synoniemen

TaalVaST: Taaltest 1 woord voor 3 contexten

TaalVaST: Taaltest Lezen op tekststructuur

TaalVaST: Taaltest • Lezen (en schrijven)

TaalVaST: Taaltest - resultaten • Sinds 2010  8585 studenten van de Associatie KU Leuven

TaalVaST: Taaltest - resultaten 35 30 25 20 15 10 5 0 0-10 11-20 21-30 31-40 Betrouwbaarheid ( α) o o o 2010 2011 2012 0,70 0,68 0,72 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 2010 2011 2012

TaalVaST: Taaltest - validiteit Academiejaar 2010-2011: R = 0.37; p < 0.0001

Academiejaar 2011-2012: R = 0.35; p < 0.0001

Duidelijk significant Niet erg zuiver gemiddeld beter op de taaltest = gemiddeld beter op de examens uitzonderingen Taaltest ≠ voorspeller = wel selectie doelgroep  signaalfunctie

TaalVaST: Taaltest data: 2010+2011 N = 2660

Overzicht Inleiding Een taaltest academisch Nederlands Implicaties voor meertaligheid Begeleiding op maat

TaalVaST: meertaligheid en de taaltest 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0

Taaltesten associatie KU Leuven (2010, 2011, 2012) n=8547

7410 87% Nederlandstalig 1137 13% Meertalig

TaalVaST: meertaligheid en de taaltest 31% 14% 55% Ik spreek thuis soms een andere taal Ik spreek thuis meestal een andere taal Ik spreek thuis nooit Nederlands

TaalVaST: meertaligheid en de taaltest

Oost-Europees (n=114)

Albanees Bulgaars Hongaars Ingush Kosovaars Litouws Macedonisch Oekraïens Pools Roemeens Russisch Servo-Kroatisch Tsjechisch Tsjetsjeens

Overig Europees (n=812)

Duits Engels Frans Fries Grieks Italiaans Noors Portugees Spaans

Turkije, Magreb en Arabische wereld (n=101)

Arabisch Berbers Marokkaans Turks

Overig (n=113)

Aramees Armeens Assyrisch Khmer Mandarijn Filippijns Georgisch Hebreeuws Hindi Kirundi Urdu Indonesisch Iraans Japans …

TaalVaST: meertaligheid en de taaltest 30 Scores op basis van thuistaal (2010, 2011, 2012) 25 20 15 10 5 0 0-10 11 20 21-30 31-40 41-50 Testscore in % 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 Gem.: 69% Nederlandstalig Meertalig Gem.: 61% p<0.000; d = 0,58

TaalVaST: meertaligheid en de taaltest • Zuid-Afrikaanse studie (Weideman & Rensburg 2002, van der Slik & Weideman 2008) o Moedertaal o Verschil onderwijs- & thuistaal • TaalVaST o Moedertaal o Verschil onderwijs- & thuistaal • Hypothese: enkel taal?

o Socio-economische status (Van der Slik et al., 2006) o Onderwijssysteem (Van den Branden 2005)

Overzicht Inleiding Een taaltest academisch Nederlands Implicaties voor meertaligheid Begeleiding

TaalVaST • Workshops TaalVaST o enkele richtingen o o vooral schrijven, ook lezen/studeren innoverende werkvormen: Observerend leren E-leren Collaboratief schrijven

TaalVaST: digitaal • Leerplatform TaalVaST o alle vaardigheden o interactief o o eigen tempo materiaal uit ≠ richtingen

Schrijfhulp

Andere opties • NT2 Niveau 6 o o o alle vaardigheden materiaal uit ≠ richtingen Taal @ hoger onderwijs • • Stoomcursus september 5 sessies van 4u o o alle vaardigheden materiaal uit ≠ richtingen

Toekomst: uitdagingen • Geïntegreerd taalbeleid • • Meertaligheid verder ondersteunen o > resultaten taaltest o > stijgende vraag begeleiding Bestaande begeleiding evalueren • Enkel taal?

o Dienst Studieadvies o Cel Diversiteit