INFOAVOND_JEUGD_20142015

download report

Transcript INFOAVOND_JEUGD_20142015

INFO-AVOND 2014-2015
JEUGD
VLIMMEREN SPORT
CIJFERS
 +/- 220 aangesloten spelers waarvan 120 jeugdspeler
-> best veel voor een klein dorpje als Vlimmeren
 +/- 60 vrijwilligers (bestuur, trainers, onderhoud terrein, materiaal en
accommodaties, onderhoud kledij, medewerkers kantine en clubke,
ploegafgevaardigden, dokter en kinesiste, up-date website, … )

17 ploegen waaronder 12 jeugdploegen
ACCOMMODATIE
 Voor in de nabije toekomst
 100 000 euro subsidie van de gemeente voor vernieuwen kantine,
gedeelte toiletten-clubke-secretariaat-kleedkamers in 2015
• bedoeling is om dit in eigen beheer te doen zonder aanbesteding (= nog in
beraad)
• als de werken starten hopen mij op vele helpers om de handen mee uit de
mouwen te steken
 100 000 euro subsidie van de gemeente voor uitbreiding C-veld en extra
ruimte voor velden duiveltjes en/of U10-11-12-13 in 2016
• hopelijk komt dit eindelijk in orde want sleept al lang aan en plannen zijn
nog vaag
LIDGELDEN
 Waarom lidgeld
 Dekken van vaste kosten:
- lidgeld bond
- verzekering
- facturen nutsvoorzieningen
- onderhouden van velden en accommodatie
- aankopen trainingsmateriaal (ballen, kegels,
doeltjes,…)
- bonnetje spelers bij uit- en thuiswedstrijden
- onkostenvergoeding trainers +
opleidingscursussen
- huur zaal tijdens de winter
 Verhoging omwille van oplopende facturen nutsvoorzieningen + extra kosten
door uitbreiding trainingsmateriaal en het onderhouden van de velden (
laatste = belangrijk ter ondersteuning en bevorderen van trainingen)
Inbegrepen:
Trainingspak van de club
Begeleiding tijdens trainingen (ook tijdens de winterstop) , wedstrijden en
tornooien
Douchen
Consumptie na de wedstrijd
Weinig :
• als we berekenen wat de kostprijs is per activiteit
Bijvoorbeeld: -> lidgeld duiveltje = 110 euro
-> aantal trainingen per jaar = +/- 35
-> aantal wedstrijden per seizoen = +/- 30
-> 110 euro : 65 = 1,7 euro per activiteit
=> conclusie: +/- 1u30 opvang en opleiding van uw kind per activiteit voor
de prijs van 1 pintje
• als we de lidgelden van de omliggende clubs bekijken
 Betalingen:
 Omdat wij aantal spelers en ploegen begin mei moeten laten weten aan
voetbalbond, zouden wij graag betaling ontvangen zo snel mogelijk na ontvangst
van factuur
 Niet betaald = niet gerechtigd om wedstrijden te spelen
= trainen op eigen risico wegens niet verzekerd
= mogelijkheid om naast de boot te vallen bij indeling van de
ploegen (vol = vol)
 Schorsing door voetbalbond als betaling niet is gedaan voor 1 oktober
• als men na schorsing toch wil inschrijven betaal je lidgeld + 25 euro
administratiekosten + btw
 Korting:


•
•
•
10 euro korting voor elke extra speler binnen één zelfde gezin
Hoe, wanneer en waar :
via Anja
op de voetbal : elke woensdag in september vanaf 17u30
thuis : elke dag vanaf 16u
-> BELANGRIJK: THUIS IS NIET DE WINKEL
VERANDERINGEN IN HET
JEUGDVOETBAL
U 6 (debutantjes):
• Geen minimum leeftijd meer om spelers in te schrijven
• Kleiner veld, 18 op 12 meter
• 2 <> 2 ipv 5 <>5 met doorschuifsysteem om de x-aantal minuten waardoor
je tegenover verschillende tegenstanders komt te staan
• Balspelletjes tussen de wedstrijdjes door
• Geen hoekschop, doeltrap, inworp en aftrap meer. Deze worden
vervangen door het indribbelen vanaf zijlijn of doellijn
• Geen scheidsrechter, enkel begeleider (trainer/afgevaardigde van 2 de
ploegen)
• Duur : 4 tot 6 wedstrijdjes van 2 x 3 minuten met een drankpauze om de 2
wedstrijdjes
U 7-8-9:
• Speeltijd: Invoeren van TIME-OUT : 2 x 2 minuten
tussen 1ste en 2de kwart en tussen 3de en 4de kwart.
Tussen 2de en 3de kwart = rust van 10 minuten
• Vliegende vervangingen blijven behouden
• Reeks van 8 ploegen waardoor ze 2 x uit en 2 x thuis
tegen zelfde ploeg spelen
U 10-11:
• Blijven 8 <> 8 spelen
• Kleiner veld, 50 op 35 meter ipv 60 op 45 meter
• Speeltijd: invoeren van TIME-OUT = 4 x 12 min met 2 timeouts van 2 minuten en 1 rust van 10 min
• Vliegende vervangingen blijven
• Reeks van 8 ploegen waardoor ze 2 x uit en 2 x thuis tegen
zelfde ploeg spelen
• Mogelijkheid tot vormen van ploegen die 5 tegen 5 spelen
Bv: U11 heeft in totaal een 16-tal spelers
- 1 ploeg 8 tegen 8 met 9 of 10 spelers
- 1 ploeg 5 tegen 5 met 6 of 7 spelers
U 12-13:
• Spelen vanaf volgend jaar 8 <> 8 ipv 11 <> 11
• Kleiner veld, 60 op 45 meter ipv volledig veld
• Speeltijd: invoeren van TIME-OUT = 4 x 12 min met 2 time-outs van 2
minuten en 1 rust van 10 min
• Vliegende vervangingen blijven
• Geen buitenspel
• Zelfde spelregels als bij U10-11
• Reeks van 8 ploegen waardoor ze 2 x uit en 2 x thuis tegen zelfde ploeg
spelen
• Mogelijkheid tot vormen van ploegen die 5 tegen 5 spelen
Bv: U11 heeft in totaal een 16-tal spelers
- 1 ploeg 8 tegen 8 met 9 of 10 spelers
- 1 ploeg 5 tegen 5 met 6 of 7 spelers
U 14-15-16-17:
• Invoeren van TIME-OUT: speeltijd 4 x 20 min = 2 x 2
minuten tussen 1ste en 2de kwart en tussen 3de en 4de
kwart. Tussen 2de en 3de kwart = rust van 10 minuten
• Geen vliegende vervangingen meer. Verplicht wisselen van
bankzitters tijdens time-outs en rust.
• Geblesseerde speler kan wel worden vervangen maar kan
in die periode niet meer opkomen
• Reeks van 8 ploegen waardoor ze 2 x uit en 2 x thuis tegen
zelfde ploeg spelen
• Mogelijkheid tot vormen van ploegen die 5 tegen 5 of 8
tegen 8 spelen
WAAROM:
 Afmetingen
•
•
Kleinere pass-afstanden
Meer 1 <> 1 en bevorderen van kunnen voetballen op kleine ruimte
(techniek en inzicht)
• Kortere afstand naar doel = meer doelkansen
• Bevorderen van kort combinatiespel
• Fysieke capaciteiten en gestalte van spelers moeten in verhouding staan met
de afmetingen van het veld. De afstanden (loop en pass-afstand) die een
spelertje van 5 jaar moet overbruggen kunnen niet hetzelfde zijn als voor een
speler van 7, 10, 13 of 17 jaar.
Voorbeeld:
Als we spelertjes van 11jaar zouden laten voetballen op een groot veld en we
passen dit veld verhoudingsgewijs aan voor een speler van 25 jaar, dan zou deze
laatste moeten spelen op onderstaand veld
 Aantal spelers
•
Meer balcontacten waarbij we vooral bij de kleinste de nadruk leggen op het dribbelen, zodat ze zo
eerst balbeheersing aanleren -> zonder balbeheersing geen passing
 Time out
•
•
•
Garanderen van 50 % speelperiode voor elke speler door de verplichte wissel. Scheidsrechter zal hier
op toezien -> niemand leert voetballen op de bank
Kinderen raken snel vermoeid maar recupereren ook snel
Coachingsmomenten voor trainer ipv constant roepen langs de zijlijn
 Mogelijkheid tot spelen met kleinere aantallen
•
Vlimmeren Sport is hier geen voorstander van, enkel als het echt niet anders mogelijk is zullen wij dit
toepassen. Reden hiervoor is:
- waarschijnlijk verre verplaatsingen omdat weinig clubs dit zullen toepassen
- doorschuiven van spelers meestal een meerwaarde geeft aan ontwikkeling van spelers
 Reeksen van 8 ploegen zodat over het algemeen de verplaatsingen minder ver
zullen zijn
•
Uren in de wagen zijn tijdverlies
 Reeksindeling zal gebeuren volgens opgegeven niveau van elke ploeg
•
•
•
1 = onder het gemiddeld niveau
2 = gemiddeld niveau
3 = beter dan gemiddeld niveau
Indelen van de ploegen
 Belangrijkste doelstelling =
=> alle ploegen invullen met het aantal spelers dat nodig is om een
seizoen vol te maken
•
•
•
U 7-8-9 = 8 spelers maximum/ploeg
U 10-11-12-13 = 12 spelers maximum/ploeg
U 15-17 = 16 spelers maximum/ploeg
 Dit zijn ook het maximum aantal spelers die we op een wedstrijdblad mogen
zetten
 Welke criteria spelen mee tot indelen van de ploegen
•
Leeftijd
Bv: leeftijd U7 is dit jaar 2008
-> alle spelers die geboren zijn in 2008 of later (in dit geval 2009) mogen wel bij U7
spelen
-> spelers die ouder zijn (in dit geval 2007) mogen niet met U7 spelen
=> uitzondering op de regel: meisjes mogen 1 jaar onder hun leeftijd voetballen
(speelster van 2003 = U 12 en mag bij U 11 spelen)
•
Voetbalkwaliteiten van de speler
Bv: speler x bij U 10 is op dat moment beter dan zijn leeftijdsgenoten en zal
doorgeschoven worden als dit mogelijk is, rekening houdend met aantallen bij U
10 en U 11
•
Aantal beschikbare spelers per leeftijd
Bv: U 17 zijn maar met een 10-tal spelers -> een aantal spelers die op dat moment
de stap kunnen maken van U 15 naar U 17 zullen worden doorgeschoven,
rekening houdend met aantal spelers bij beide elftallen
•
Tijdig inschrijven en betalen van lidgeld
 Waar kunnen/willen wij geen rekening mee houden:
•
•
Persoonlijke eisen van eender welke aard van zowel spelers als ouders
Reden = iedereen gelijk voor de wet
=> wat is het gevolg als we rekening zouden houden met wensen betreffende
vriendjes,
ouders onderling, ik wil die trainer, mijn kind is den beste en moet hoger spelen, ……
- andere spelers/ouders die ontevreden worden -> als die dat mag dan wij ook
- ploegen die niet aan hun aantallen komen en dus niet kunnen spelen waardoor er
spelers moeten stoppen
- ontevreden trainers die stoppen waardoor de club te weinig begeleiders zal hebben
- club krijgt slechte naam waardoor er geen jeugdspelers meer komen en er zo geen
opvolging meer zal zijn
- geen volk in de kantine = geen geld
- geen geld = geen club
- geen voetbal in eigen dorp = rondrijden met uw kind naar omliggende dorpen of verder
om hem toch maar te laten voetballen
- bovenvermelde cyclus begint hier opnieuw
 Praktisch (gaat in vanaf volgend seizoen):
•
Eind april doen wij 1ste indeling
-> begin mei moeten wij aan de bond doorgeven hoeveel ploegen wij willen inschrijven
•
Begin juli kijken we na wie wel/niet zijn betaling heeft gedaan en maken we terug een
indeling. Deze gebruiken we om iedereen te verwittigen wanneer trainingen starten.
•
Eind augustus maken we een definitieve indeling omdat we er dan pas echt zicht op hebben
met hoeveel jeugdspelers we gaan zijn o.w.v. :
late betalers
late afhakers
nieuwe spelers
-
 Conclusie:
•
Hoe sneller jullie beslissen om te blijven voetballen en lidgeld betalen, hoe sneller
wij tot een juiste indeling kunnen overgaan.
 gevolgen: - spelers weten sneller in welke ploeg ze terecht komen
- juist opgeven van aantal ploegen in elke leeftijd naar voetbalbond
- wij weten sneller waar er ruimte is om nieuwe spelers toe te laten
- snellere aanpassing van spelers bij eventuele doorschuiving
- minder verwarring voor spelers en ouders
Blijf er rekening mee houden dat er tot eind augustus verschuivingen kunnen plaats
vinden. Alle ploegen met het nodige aantal spelers indelen blijft ons hoofddoel.
Iedereen moet kunnen spelen.
ETHIEK IN HET VOETBAL
Waarom ethiek en respect
 Vlimmeren Sport heeft met een paar trainers deelgenomen aan een
jeugdforum over dit thema. Dit was een samenwerking van het
gemeentebestuur en verschillende verenigingen. Dat het vooral in het voetbal
erg gesteld was met respect, beleefdheid,… sprong bij alle deelnemers in het
oog. Daar wil Vlimmeren Sport dringend iets aan gaan doen want dit heeft
toch een bepaald gevolg die op lange termijn nefast kan zijn voor een club, nl:
•
Door het gebrek aan ethiek en respect krijgen we de laatste jaren meer en
meer te maken met een tekort aan:
- vrijwilligers
- trainers en begeleiders
- mensen in bestuursorganen
- scheidsrechters
 Resultaat:
• slechte opleiding tot volwaardige voetballers door slechte organisatie en
opvolging
• slechte opvoeding voor onze jeugd die deze manieren overnemen
• slecht imago van de sport
• minder leden door afkeer van gebrek aan respect en het geroep/getier
naast de lijn
 Oplossingen:
-> Heb respect voor iedereen die zich inzet voor een vereniging, ook als er fouten worden
gemaakt. Denk eraan, zij nemen hun verantwoordelijkheid.
-> Heb respect voor tegenpartij en ga niet in op verbale of nog erger, non-verbale agressie
-> Lok bovenstaande ook niet uit
-> Heb respect voor bezit van anderen en omgeving, breek niets af, laat geen afval slingeren
-> Heb respect voor de scheidsrechter, kritiek is heel gemakkelijk maar denk eraan dat je
het hoogstwaarschijnlijk niet beter zal doen. Beste stuurlui staan meestal aan wal.
Laatste 10 jaar is het aantal scheidsrechters met bijna de helft afgenomen. De reden van
deze daling moeten we allemaal bij onszelf gaan zoeken.
Wees positief tegen alle jonge scheidsrechters (jeugdspelers) die de meeste clubs gebruiken
om de wedstrijden van U6 tot U13 in goede banen te leiden. Ja, ze zijn jong en timide maar
zij willen het tenminste nog doen.
-> Geef aanmoedigingen langs de lijn en sta niet al brullend aanwijzingen te geven. Dit is
niet leuk voor de spelers, 1 trainer is genoeg en lokt meestal ook reactie uit van tegenpartij.
-> Laat zien aan onze kinderen wie er volwassen is. Zij nemen ons slecht gedrag heel snel
over
-> Leer uw kinderen beleefd en positief te zijn. Onbeleefd gedrag zullen wij als club niet
tolereren en ook bestraffen
Wat is er te doen
2014-2015
Agenda
17/10/2014
: Kienavond
14 en 15/11/2014 : Mosselfeest
?
: Sinterklaas
24/01/2015
: Quiz
06/02/2015
: Teerfeest
21/02/2014
: Bal “ LIP LIP”
25/04/2014
: Vlimmeren Sportdag
Tombola 1ste elftal
 Elke ploeg is ook dit jaar weer verantwoordelijk om 1 x maal tombola aan
inkom te doen. De opbrengst van deze is integraal voor de jeugd. (trainer
brengt jullie ten gepaste tijde op de hoogte)
 Tijdens deze dag mogen er ook weer allerhande activiteiten gedaan
worden om geld in de ploegkas te krijgen. Let wel op volgende regels:
• vaste plaats (afdak voor de kleedkamers)
• geen acties meer rondom het veld
• er mag geen extra tombola meer gedaan worden (de enige echte staat aan
inkom)
• probeer leuke (voetbal) spelletjes te verzinnen die een uitdaging zijn voor
supporters
• bij verkoop van eten of drinken is de helft voor Vlimmeren Sport
• alles moet netjes opgekuist worden wanneer activiteit er op zit
 Extra mogelijkheid tot vullen ploegkas door het promoten van
Mosselfeest. Voor elk verkocht menu zal de club een bedrag sponsoren
(niet geldig voor de kindermenu)
AANDACHTSPUNTEN
 Douchen na wedstrijd is verplicht, kan per uitzondering toegestaan
worden om niet te douchen
 Verloren voorwerpen kunnen afgehaald worden bij materiaalverantwoordelijken (vraag eventueel aan trainer)
 Tijdig aanwezig zijn bij zowel wedstrijd als training
• Als je er niet kan geraken wegens ziekte, vakantie, …. zo snel mogelijk uw
trainer verwittigen
 Bij thuiswedstrijden lidkaart altijd bijhebben
 Paspoort altijd bijhebben. Alles gaat via computer en gegevens moten
voor aanvang wedstrijd zijn ingegeven. Geen paspoort = geen match
 Als je een vraag of probleem hebt, stel ze aan uw trainer. Kan hij u niet
helpen dan kan hij het bestuur raadplegen.