- Heelmeester nl

Download Report

Transcript - Heelmeester nl

De behandeling van een
sigmoïdvolvulus
KIRY SCHENE
DECEMBER 2012
Patiënte K., 72 jaar
 Sinds 1 week:
 Misselijk
 Toenemende buikomvang
 Minder mictie/def
 LO abdomen:
 Bol
 Gootsteengeruizen
 Hypertympaan
 Niet geprikkeld
 Lab: geen afwijkingen
 Zeer uitgebreide VG:
 1999: CVA  hemiparese links
 PEG sonde i.v.m. slikstoornissen
X-BOZ 23 november
Behandeling + beloop
 Opname: maaghevel + ruim infuus + code 3
 24 nov:
 Def + veel flatulentie op klysma’s
 Voelt zich beter, nog wel buikpijn
 Vloeibaar dieet
 25 nov:
 Def moeizaam
 26 nov:
 Blijft misselijk
 Geen def ondanks klysma’s
 OK: laparoscopische sigmoïdresectie + anastomose
 27 nov:
 Zeer snel achteruit, verminderd aanspreekbaar
 Abstinerend beleid
Sigmoïd volvulus (SV)
 40-70% volvuli colon
 Westerse wereld:


±70 jaar, M>V
Prevalentie bij acute darmobstructie <10%
 Risicofactoren:





Dolichosigmoïd
Hogere leeftijd
Geïnstitutionaliseerd
Neurologische/psychiatrische conditie
Andere risicofactoren
Klachtenpatroon
 Buikpijn
 Opgeblazen gevoel
 Obstipatie
 Misselijk
 Braken
 Anorexie
Kwetsbare ouderen: geen typisch klachtenpatroon
Uiteindelijk peritonitis/sepsis o.b.v. gangreen
Diagnose
 60-75% diagnose o.b.v. X-BOZ
 Barium contrast
 CT /MRI
Behandeling
 Doel: voorkomen gangreen en vinden anatomische
abnormaliteit die tot volvulus heeft geleid


Sigmoïdoscopie
Chirurgie
Sigmoïdresectie + anastomose
 Hartmann’s procedure
 Nonresectie methoden: sigmoïd/mesenterium fixatie

PICO
P:
I:
C:
O:
Patiënt met een sigmoïdvolvulus
Chirurgie
Sigmoïdoscopie
Mortaliteit, morbiditeit, recidiefkans
Zoekstrategie
 Cochrane: oude resultaten (1991, 1993)
 NVVH: geen richtlijn
 NVV-MDL: geen richtlijn
 Pubmed:
 Mesh terms: Sigmoid AND intestinal volvulus AND disease
management
 Filter: 5 years
 87
1
artikelen
recente review (maart 2012):
The twisted colon: a review of sigmoid volvulus,
Osiro et al.
Sigmoïdoscopie
• Behandeling van eerste keuze
• ± 70-80% succes bij sporadische SV
• Recidief : maximaal 60%
X-BOZ:
bewijs detorsie + geen vrije intraperitoneale
lucht
Tijdens
zelfde opname: sigmoïdresectie + anastomose
 Mortaliteit <10%
 Kans recidief nihil
Direct chirurgie
• Decompressie niet mogelijk bij scopie
• Symptomen peritonitis/darmischemie:
– Gangreneuze mucosa bij scopie
– Hematochezia
– Koorts
– Leukocytose
– Geprikkelde buik
– Shock
 Terugdraaien en sigmoïdresectie + anastomose
 Gangreen: niet terugdraaien
 20-45%
mortaliteit
Geriatrische patiënten
 Hogere mortaliteit i.v.m. comorbiditeit
 1e keuze: sigmoïdoscopie
 Operatie omstreden
 Falen sigmoïdoscopie/peritonitis/ischemie:

Operatie omstreden
 Gangreen  Hartmann’s procedure
 Vitale darm  mesenterium/sigmoïd fixatie?
Conclusie
Behandeling + beloop patiënte K.
 Opname: maaghevel + ruim infuus + code 3
 geen tekenen ischemie/peritonitis
 24 nov:
Def + veel flatulentie op klysma’s
 Voelt zich beter, nog wel buikpijn
 Vloeibaar dieet
 25 nov:
 Def moeizaam

 26 nov:
 Blijft misselijk,
 Geen def ondanks klysma’s
 Leukocytose (14.3)
 OK: laparoscopische sigmoidresectie + anastomose
 27 nov:
 Zeer snel achteruit, verminderd aanspreekbaar
 Abstinerend beleid
Discussie
 Geen voorspellende factoren:
 Succes sigmoïdoscopie
 Recidief na sigmoïdoscopie
 Geen goede definitie van ‘high risk patient’
 Veel tegenstrijdige adviezen
Bronnen
 UpToDate: sigmoïd volvulus
 Osiro et al., The twisted colon: a review of sigmoid volvulus,
The American surgeon, 2012 March, 78(3): 271-9
 Raveenthiran et al., Volvulus of the sigmoid colon, Colorectal
disease, 2010 July
 Atamanalp et al., Sigmoid volvulus in the elderly: outcomes of a
43-year, 453-patient experience, Surgery today, 2011 April;
41(4):514-9
 Martin et al., Twists and turns: a practical approach
to volvulus and intussusception. Scandinavian journal of
surgery, 2010;99(2):93-102
Vragen?