Baltex - propozycja współpracy (M.Wdowiak)

Download Report

Transcript Baltex - propozycja współpracy (M.Wdowiak)

„MORSKA ELEKTROWNIA WIATROWA POŁUDNIOWA ŁAWICA ŚRODKOWA ETAP I, II”

INWESTOR BALTEX – POWER S.A. Gdynia ul. K. Pułaskiego 6

FIRMY WSPÓŁPRACUJĄCE PRZY TWORZENIU PROJEKTU

Przedsięwzięcie dotyczy budowy, uruchomienia i eksploatacji morskiej elektrowni wiatrowej o nazwie „Elektrownia Wiatrowa – Południowa Ławica Środkowa Etap I, II” o mocy 1560 MW oparte jest na wiedzy i opracowaniach: • • • • • • • • • • • • - Państwowego Instytutu Geologicznego Oddział Morza w Gdańsku, - Instytutu Morskiego w Gdańsku, - Biura Hydrografii Marynarki Wojennej w Gdyni, - Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni, - Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział Morza w Gdyni, - firmy DEME w Belgii , - firmy BEC w Niemczech, - firmy BALTEX – Energia Wiatrowa Sp. z o.o., - firmy Germanischer Lloyd w Polsce, - firmy ABB, - firmy BALTEX – Inżynieria i Górnictwo Morskie Sp. z o.o. - „Opinii dotyczącej możliwości lokalizacji elektrowni wiatrowej w granicach terenu górniczego złoża kruszywa naturalnego „Południowa Ławica Środkowa – Bałtyk Południowy”

CHARAKTERYSTYKA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ZAMIERZONEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA • • • • • •

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w obszarze morskim RP obejmuje budowę i eksploatację:

- 1 szt. morskiej platformy pomiarowo – badawczej, - 1 szt. morskiej stacji przesyłu energii/konwertera, - ok. 81 km morskiego kabla energetycznego wysokiego napięcia (przesyłowego) prądu stałego 300 kV/DC o mocy przesyłu 2000 MW składającego się z wiązki trzech kabli 3 x 1000 MW (jeden kabel rezerwowy), - ok. 600 km morskiego kabla energetycznego średniego napięcia (wewnętrznego) prądu przemiennego 36(30) kV/AC, - 260 szt. morskich turbin wiatrowych o mocy 6 MW każda o łącznej mocy 1560 MW. • • Głębokość dna morskiego przy realizacji Etapu I i II wynosi od 25 m do 35 m

ETAPY REALIZACJI MORSKIEJ ELEKTROWNI WIATROWEJ

• • • • • •

Wielkość obszaru morskiego parku elektrowni wiatrowej- Etap I,II wynosi: 152,53 km 2 ETAP I Wielkość obszaru morskiego parku elektrowni wiatrowej Etap I wynosi: 40,97 km 2 . Okres niezbędny do budowy parku elektrowni wiatrowej Etap I: od dnia uzyskania decyzji do 31 grudnia 2017 r.

ETAP II Wielkość obszaru morskiego parku elektrowni wiatrowej Etap II wynosi: 111,56 km 2 Okres niezbędny do budowy parku elektrowni wiatrowej Etap II: od 2 września 2013 r. do 31 grudnia 2025r.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

MASZT POMIAROWY

Maszt pomiarowy.

Ważną cechą wszystkich platform pomiarowych jest wysoki maszt pomiarów wiatrowych osiągający wysokość około 100 m n.p.m. co jest zbliżone do wysokości na jakiej umiejscowione będą osie wirników przyszłych turbin wiatrowych. Z reguły spawana struktura masztu przypominająca kratownicę jest wyposażona w odgięte na zewnątrz wysięgniki, do których mocowane są sensory meteorologiczne.

Pomiary i badania.

Szablonowa specyfikacja technicznych i biologicznych pomiarów i badań znajduje się poniżej. Typ, rodzaj oraz ilość sprzętu pomiarowego zostanie określona w szczegółowej specyfikacji projektu w późniejszej fazie gdy zakres pomiarów zostanie uzgodniony z konstruktorami projektu technicznego.

Pomiary techniczne:

Kierunek i prędkość wiatru, Temperatura powietrza, gęstość i wilgotność, Promieniowanie słoneczne, UV- i ozon, Ziemskie pole magnetyczne (zmiany i intensywność), Przypływy, Prądy morskie na dwóch różnych głębokościach, Wysokość fal, okres i kierunek, Temperatura wody, gęstość i zasolenie, Dryf lodu, Erozja, Obciążenia fundamentów, Występowanie wyładowań atmosferycznych, ilość opadów, Hałas (tło), Rozchodzenie się dźwięku w wodzie (i w gruncie).

Pomiary biologiczne:

Klick- detectors do badań nad morświnami, Wstępne badania biologiczne na poziomie gleby (dna), Badania podczas wbijania pali nośnych (nie dotyczy z uwagi wyboru innego rodzaju fundamentu), Pomiary migracji ptaków (radar, dźwiękowe, wizualne), Wykrywacz nietoperzy, Przyrost roślin morskich na podstrukturze, Mętność wody.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

TURBINA WIATROWA 5 MW

Zestawienie danych podstawowych elementów turbiny wiatrowej przewidzianej w projekcie.

MASZT Wysokość: ok. 77 m Rodzaj budowy: maszt rurowy Powierzchnia: ocynkowana z powłokami Ciężar: ok. 1500 ton GONDOLA Turbina 5MW (6 MW) Przekładnia: obiegowa Prądnica: wmontowana na wspólny wał Liczba obrotów: ok. 100-120 U/min Obciążenie ciepła odlotowego: ok. 170 kW Odprowadzenie ciepła: wymiennik ciepła przez wodę morską Regulacja prędkości obrotowej: zmienna przez mikroprocesor Naprowadzenie wiatru: poprzez elektryczny silnik przekładni Ciężar: ok. 280 ton ŚMIGŁA Materiał: konstrukcja hybrydowa pasy włókna węglowego, szklanego Dane techniczne wirnika: Ilość łopatek śmigła 3 Długość łopatki ok.62 m Średnica śmigła ok. 126 m Prędkość śmigła ok. 6,9-12,1 obr/min (+15,0%) Powierzchnia śmigła ok. 12 469 m2 UWAGI:

Turbina wiatrowa 6 MW, która jest przewidziana w projekcie jest w trakcie badań i uzyskiwania odpowiednich atestów morskich. Parametry techniczne turbiny wiatrowej 5 MW porównywalne są z turbiną wiatrową 6MW.

PRZESYŁANIE PRODUKTU NA LĄD

Elektrownie wiatrowe 1560 MW Morska Stacja HVDC Light Przesył kablem prądu stałego Lądowa stacja HVDC Light Główna sieć energetyczna prądu przemiennego

Układanie kabla energetycznego morskiego ze specjalistycznej jednostki metodą orania. W rejonie brzegu kable będą przeprowadzone na ląd przy pomocy przewiertu w rurze osłonowej. Technologia polega na wykonanie przewiertu sterowanego i ominięcie strefy brzegowej narażonej na falowanie i erozję.

• Kable lądowe mogą być również instalowane w mniej kosztowny sposób techniką orania. Jest to możliwe w „otwartych terenach”. W terenach zabudowanych oraz przy układaniu wzdłuż istniejących instalacji lub torów kolejowych wykonywane będą wykopy mechaniczne a najbardziej „trudnych” miejscach wykopy ręczne.

KONSTRUKCJA KABLA PRĄDU STAŁEGO

Kabel morski prądu stałego.

Przewód miedziany o przekroju 1200 mm bipolarne kable są

2

ołowiowego, osłona , izolacja polimerowa, powłoka ze stopu wewnętrzna z PE, rozciągliwe opancerzenie z drutu stalowego steel oraz and zewnętrzna osłona z przędzy polipropylenowej. Trzy zaprojektowane tak aby układać je w niedużej odległości, zakopane na głębokości około 1 metra.

POSADOWIENIE TURBIN WIATROWYCH – MOŻLIWE ROZWIĄZANIA

Typ fundamentu Zalety Wady Stalowa stopa JACKET Stalowa konstrukcja, pojedynczy pal MONOPILE Stalowa konstrukcja TRIPOD Żelbetowa stopa grawitacyjna

Może być zmontowana lub usunięta w całości i w elementach Wszystkie części podlegają inspekcji Łatwy transport Prosta Wysoki poziom automatyzacji produkcji Nie trzeba przygotowywać dna morskiego Dobra opinia w środowisku Wind Energy Dobra do większych głębokości Wymaga mało przygotowań w miejscu lokalizacji przed zamontowaniem Może być zmontowana w całości i przeniesiona Wszystkie części podlegają inspekcji Wymaga przygotowania dna morskiego Czasochłonne szczegóły przy spawaniu Wymaga dużo przestrzeni w miejscu produkcji Wymaga ciężkiego sprzętu do wbijania Nie nadaje się do kombinacji duża turbina wiatrowa + głęboka woda Nieodpowiednia dla lokalizacji z dużymi głazami Wymaga przygotowania dna morskiego Skomplikowana metoda produkcji Nieodpowiednia do lokalizacji z dużymi głazami Wymaga przygotowania dna morskiego Wymaga dużo przestrzeni w miejscu produkcji Duży ciężar Skomplikowany transport

PRZEWIDYWANA ORGANIZACJA STRUKTURY PROJEKTU

Internal organisation Baltex Energia Wiatrowa Sp. Z o.o. During Project Execution Wewnetrzny schemat organizacyjny Baltex Energia Wiatrowa podczas fazy wykonawczej Infrastruktura lądowa i morska

Engineering Department Biuro konstrukcyjne

Civil Manager Civil & marine infrastructure Kierownik Owners Engineer Inżynier Projektu Certification Body / Technical Control Firma certyfikująca GL Nadzór techniczny Marine Warranty Surveyor Morskie pomiary gwarancyjne GL Społeczeństwo Marine Marynarka Manager Electrical infrastructure Infrastruktura elektryczna Steel Kierownik Konstrukcje stalowe Board of directors Zarząd General Project Director Główny Dyrektor Projektu Technical Disciplines Strona techniczna Manager Electro-mechanical infrastructure (Wind Turbine Generator) Kierownik Infrastruktura Elektromechaniczna i generatorów turbin wiatrowych

QHSE Support

Jakość, Bezpieczeństwo, Zdrowie & Środowisko Health & Safety Coordinator Koordynator BHP Quality Assurance Zapewnienie jakości Environmental Assistance Ochrona środowiska Cable onshore Kable Morskie Cable offshore Kable lądowe

Interface Management & Coordination by Owners Engineer Sprzężone Zarządzanie i Koordynacja przez Inżyniera Projektu

Legal & Consenting Disciplines Strona Prawna i zezwolenia

Office Support Wsparcie biurowe

Administration Administracja Document Control Kontrola dokumentów Accounting Księgowość Site Engineers for every discipline - Inżynierowie właściwi dla każdej dziedziny Electrical / Energetyka Convert Station Stacje Konwerterów Wind Turbine Turbiny wiatrowe

Expert Support Wsparcie specjalistów

Insurance Ubezpieczenia Legal / Contracting Prawne / Kontrakty Financial Finanse Authority & Permit Władze / Zezwolenia Heavy lifting Ciężkie dźwigi Sub-sctructure Fundamenty Execution Phase / Faza wykonawcza