Bildspel Viltolycka NVR

download report

Transcript Bildspel Viltolycka NVR

Viltolycksorganisation
• Bygger på att det finns en så väl fungerande
organisation att ev. skadat vilts lidande, kan
göras så kort som möjligt.
• Att organisationen är lika över alla områden.
• Att organisationen har fungerande kontakt
med närliggande områden.
• Att alla i organisationen har kunskap hur den
skall fungera.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
SOS personal
LKC personal
Jourhavande Polis LKC / Lokalpolis
Samordnade länsjägare
Samordnande Polis
Kretssamordnare
Biträdande kretssamordnare
AO Kontaktperson
AO Kontaktperson och Eftersöksjägare Älg-Hjort
AO Kontaktperson och Eftersöksjägare Rådjur
AO Kontaktperson och Eftersöksjägare Vildsvin
AO Eftersöksjägare Älg-Hjort
AO Eftersöksjägare Rådjur
Kommun Eftersöksjägare Vildsvin
AO Eftersöksjägare /Jakträttshavare
Läns Eftersöksjägare Rovdjur
Väghållare / Spårhållare
Ansvarsområden FJVKGJVK
Samordnare
Krets Daniel
Alvarsson
KP W87 (3 st)
Johan Silvemark
Torsten Nordin
Per Gunnarsson
EJ (4 st) Torsten
Nordin Johan
Silvemark Per
Gunnarsson
Oskar Backlund
EJ Vildsvin
Johan Silvemark
KP Kontaktpersoner FJVK
EJ Eftersöksjägare FJVK
KP W88 (2 st)
Jimmy Morelius
Fredrik Berglund
EJ 2 st)
Dick Göthberg
Bo Suschinski
KP W89 (3 st)
Torsten Nordin
Johan Silvemark
Per Gunnarsson
EJ (4 st) Torsten
Nordin Johan
Silvemark Per
Gunnarsson
Sven Engdahl
Samordnare
Biträdande Åke
Berglund
KP W90 (2 st)
Anders
Flodström
KP W91 (2 st)
Sven Gustavsson
Per Gunnarsson
EJ (3 st) Sven
Gustavsson
Tomas Eriksson
Ove Norman
Jan Erik
Svedlund
EJ (4 st) Jan
Erik Svedlund
Per Gunnarsson
Per Bergqvist
Sören Eriksson
EJ Vildsvin
Anders Kjersel
Ansvarsområde
BJVK
By Jaktvårdskrets
Samordnare ser till att det finns Kontaktpersoner
och Eftersöksjägare. Och håller Jakträttshavare listade.
Kontaktpersoner håller kontakt med Polisen ser till att
Eftersöksjägare kallas.
Samt att Jakträttshavare / väghållare tar
hand om djuren och att rapport skrivs i
NVR systemet
Samordnare By
Roger Gravemo
Kontaktperson 1
W92
Roger Gravemo
Eftersöksjägare
Älg W92 Sören
Eriksson
Eftersöksjägare
Älg W92 Robert
Andersson
Kontaktperson 2
W92 Ulf Berg
Eftersöksjägare
Rådjur W92
Sören Eriksson
Kontaktperson 3
W92 Ulf
Kronander
Eftersöksjägare
Älg W92 Nicklas
Tejne
Eftersöksjägare k allas endast av Kontaktperson eller Polisen , eftersöker och avlivar vid behov skadat djur, rapporterar till
Kontaktperson och kontaktar, efter samråd med kontaktperson , jakträttshavare / markägare där djuret ligger.
Olycksplats
Anmälan 112 SOS
Ambulans
Räddningskår
Länscentralen
Lokalpolis
Väghållare
Eftersöksjägare
Återrapport
Kontaktperson
Eftersöksjägare
Jakträttshavare
Avlivning
Platsbesök
Markering
NVR Systemet
Omhändertagande
Normalflöde
• Olycka sker, ring alltid 112 SOS som kontaktar Polisens Länscentral LKC
• LKC ringer ansvarsområdets kontaktperson [KP]som ges Händelse nr
• [KP] Begär som regel tillstånd att göra eftersök vid behov, begär alltid
polisens namn.
• Den [KP]kontaktperson som skriver händelserapport erhåller ersättning.
• [KP] skriver fältrapport och kontaktar eftersöksjägare[EJ] för påkörd art
• [EJ] återrapporterar alltid resultatet till [KP]
• Endast [EJ] registrerad i NVR systemet får användas och får ersättning.
• [EJ] rapporterar till Jaktområdets jaktledare för omhändertagande av
dött/avlivat djur.
• [KP] fullbordar Händelserapport i NVR systemet
• [EJ] med dator kan ändra egna personuppgifter i NVR systemet
• [KP] avslutar händelsen när alla uppgifter förts in, genom att skicka
händelserapporten via NVR systemet i datorn.
Personer i de olika ansvarsområdena som kontaktas för omhändertagande av djur vid viltolycka
Ansvars
omr.
W0091
W0091
W91
W91
W91
W91
W91
W88
W88
W88
W88
W88
W88
W88
W88
W89
W89
W89
W89
W89
W90
W90
W90
W90
W90
W90
W87
Jaktlag /Jakträttshavare
By Folkärna Södra VVO D1
By Folkärna Södra VVO D2
By Folkärna Södra VVO D3
By Folkärna Södra VVO D4
Utsund Sörebäck
Utsund Hirscher
Utsund Kvarnberget
Isaksbo
Alsbo Grubbo Karlbo
Sonnbo Brovallen
Svensbo
Vanssjö
Wåhlin
Järnverkets JK
Bjurfors
Veddarsbo
Öhn
Folkärna Östra
Folkärna Västra
Östanfors
Hälleberget
Stigvägen
Östanfors
Västanberg
Folkärna Norra
Fors Tätort
Avesta/Skogsbo Tätort
Företrädare
Per Olov Magnusson
Jan Erik Svedlund
Jonny Nilsson
Jörgen Larsson
Patrik Sörebo
Johan Hirscher
Harry Bergström
Anders Yngvesson
Dick Götberg
Ulf Berglund
Alf Larsson
Michael Sundin
Michael Sundin
Ralf Haals
Hans-Göran Hallin
Erik Leijonhufvud
Per Ullén
Jan Lennartsson
Bernt Wahlgren
Jerker Anderses
Christina Röing
Anders Flodström
Jerker Anderses
Kennet Gabrielsson
Kennet Carlsson
Anders Flodström
Jourhavande
Tel
070-544 95 28
070-239 11 22
070-533 72 18
070-627 16 28
073-777 99 72
070-304 48 36
070-656 52 64
070-590 48 80
070-314 62 30
073-445 15 55
070-226 49 25
070-618 80 63
070-618 80 63
070-623 36 93
070-697 53 90
070-232 63 67
070-349 58 35
070-343 87 11
070-593 04 95
070-534 01 32
070-304 21 43
070-496 85 01
070-534 01 32
070-340 00 75
070-664 99 73
070-496 85 01
0226- 806 01
Funktion
Ansvarsområde
Jaktled/Företrädare
Mobil
Jakträttshavare
W92
Västmossa
Thomas Andersson
070-3472125
Jakträttshavare
Jakträttshavare
W92
By Kyrkby
Bo Jarlgård
070-3976181
W92
Rossberga
Rolf Risberg
070-7162300
Jakträttshavare
W92
Västanhede
Per Erik Israelsson
073-9892417
Jakträttshavare
W92
Tommesbo
Mats Grandin
073-0677754
Jakträttshavare
W92
Morshyttan
Rolf Risberg
070-7162300
Jakträttshavare
W92
Buska
Rune Berg
076-2112638
Jakträttshavare
W92
Forsgren
Jan Forsgren
070-6693432
Jakträttshavare
W92
N Strandmora
Gunnar Nilsson
070-7465047
Jakträttshavare
W92
Leknäs
Lars Johan Johansson
070-5479118
Jakträttshavare
W92
Storbyn
Ulf Berg
070-2504340
Jakträttshavare
W92
Horndals by
Göte Norstedt
070-6003732
Jakträttshavare
W92
Vatebo
Sven Högberg
010-6624235
Jakträttshavare
W92
Fornby
Lars Åke Djupenström
073-9643210
Jakträttshavare
W92
Stora Enso
Kenth Åkesson
070-5363278
Jakträttshavare
W92
Rosse Fullsta
Bengt Davidsson
070-6343211
Jakträttshavare
W92
Hede
Göran Andersson
073-0432818
Jakträttshavare
W92
Hovnäs
Olle Olsson
070-3275765
Jakträttshavare
W92
Sibirien
Ulf Emanuelsson
0226-12830
Jakträttshavare
W92
Horndal JVF
Lars Erik Bergdahl
073-8005236
Jakträttshavare
W92
Ros
Alf Ros
070-3672740
Jakträttshavare
W92
Ernfors
Johan Johansson
08-58357380
Jakträttshavare
W92
Hessling
Thommy Hessling
0226-40005
Jakträttshavare
W92
Fornlöf
Lars Fornlöf
073-2462044
Jakträttshavare
W92
Mattson
Anders Mattson
070-2094459
Jakträttshavare
W92
Månsson
Per Månsson
0226-42094
Jakträttshavare
W92
Storöns
Conny Markström
0223-55045
Jakträttshavare
W92
Spisbo
Erik Eleasis
070-9489336
Jakträttshavare
W92
Walla
Robert Andersson
070-6833987
Kommun Väg/mark
W92 Tätort
Avesta Kommun
Securitas
0226-618 80 63
Åter ringning LKC
Dalarna
Hjälp lokalpolis
Jourhavande
010-569 17 80
Samordnande Polis
Dalarna
Org. frågor
Kent Lind
072-728 24 80
Bitr. Samord. Polis
Dalarna
Org. frågor
Roger Svensson
073-092 13 70
Samordnade Jägare
Dalarna
Org. frågor
Anders Andersols
070-587 33 67
Viktiga adresser Internet
• https://www.viltolycka.se/sitefactory/default.
aspx
• https:// www.viltolycka.se
• https:// www.fjvk.org/Trafik.htm
• https:// www.fjvk.org/kontaktpersoner.htm
• https:// www.fjvk.org/eftersoksjagare.htm
Särskilda saker att ta hänsyn till
• Skott får ej, utan att Polis gett tillstånd för eftersök, avlossas
inom tätbebyggt område, vid tillstånd skall polisens namn
noteras i rapporten. Säkerhet skall alltid vara tillgodosedd.
• Även utanför tätbebyggt område skall nödvändiga
säkerhetsåtgärder, med omtanke om de närboende, iakttas.
• Fältrapport/Händelse nr skall vid anmodan uppvisas för lokal
Polisman. Säkerhetsvästar kommer förses med ID-Nr
framledes.
• Eftersök som går in på annat ansvarsområde, eller ej ingående
mark fullföljs enligt § 28 (1 jan 2010).
• Problem vid eftersök, kontakta kretssamordnare eller bitr.
kretssamordnare.
Nyhet Eftersöksjägare
• Eftersöksjägare måste få Jaktledaren, i det
jaktlag han normalt jagar, att intyga, på
särskild blankett, att Eftersöksjägare och hund
också fungerar som sådan i jaktlaget där
jaktledaren och eftersöksjägaren jagar.
• Intyg om godkänd eftersöksutbildning kan
också uppvisas för samordnare
• Ersättningar kommer att uppdateras
• Ny säkerhetsutrustning kommer inköpas.
• [EJ] utan jägarexamen lämnar skyttekort