Informatieavond Voortgezet Onderwijs 2014

download report

Transcript Informatieavond Voortgezet Onderwijs 2014

van basisschool naar voortgezet onderwijs
het VMBO
verwijzingen vorig schooljaar
de verwijzing: wie doet wat en hoe
uitleg verschillende toetsen
alles bij elkaar
de scholen
tijdpad
projecten naar en op het vo
VMBO
Theoretisch
e leerweg
Gemengde
leerweg
TL
GL
Kaderberoeps
-gerichte
leerweg
Basisberoepsgerichte
leerweg
KBL
BBL
Basisvorming klas 1 en 2
De verwijzing
1. Oriënteren op scholen (ouders)
2. Advies (Laurentius SBO)
3. Aanmelden en inschrijven
op school voor VO (ouders)
De verwijzing
1. Oriënteren op scholen
nov/dec/jan/febr. 2014/2015

Ouders bezoeken (verschillende)
scholen op de daarvoor
aangegeven ‘open dagen’

Voorlichtingsavond
ma. 3 november 2014 (Laurentiusschool)
De verwijzing
2. Advies


Intelligentie (IQ) gemeten met de NDT/NIO
5 november 20134
Leervorderingen, gemeten met het Cito en
Drempelonderzoek
vanaf maandag 12 januari 2015

Sociaal-emotioneel functioneren
observatie (lijsten): faalangst, concentratie,
weerbaarheid enz.) Onderwijskundig rapport (OKR)
gedurende schooljaar
Adviesgesprekken:
do12 februari 2015: Lucht B = Ster
(Leerkracht en directie) vrij 13 februari 2015: Lucht A = Zon
De verwijzing
3. Aanmelden en inschrijven op
school voor VO
Inschrijven voor 15 maart 2015!
1. Het aanmeldformulier
2. Het schooladviesformulier
3. Een uittreksel uit het persoonsregister of een kopie van de
identiteitskaart of van het paspoort.
Let op: dit kan per school verschillen!
De verwijzing (opbouw)

Intelligentie (IQ)
gemeten met de NDT/NIO

Leervorderingen,
gemeten met het Drempelonderzoek

Sociaal-emotioneel functioneren
observatie (lijsten): faalangst, concentratie,
weerbaarheid enz.
Onderwijskundig rapport (OKR)
Nederlandse Differentiatie Test (NDT)
Nederlandse Intelligentietest voor
Onderwijsniveau (NIO)
Doel: onderzoek naar capaciteiten
1.
ZMLK
= IQ onder 55
2.
Praktijk
= IQ tussen 55 en 80
3.
VMBO l.w.o.o.
= IQ tussen 75 en 90
4.
VMBO
= IQ tussen 91 en 105
5.
HAVO/VWO
= IQ 100 +
NDT

Netjes eten doe je met je voeten.
Je ziet dat het hokje onder “voeten” is aangestreept, want eten
doe je natuurlijk niet met je voeten.

Oefening
Probeer het nu zelf eens.
Streep in elke zin maar één woord aan.
Vader snijdt soep met zijn lepel.
NDT
Straks moet je opschrijven welke plaatjes
je hebt onthouden. Bekijk nu deze zes plaatjes
één voor één en onthoud ze goed.
NDT
Dit waren de plaatjes, wisten we ze nog?
NDT

Oefening
Streep telkens maar één hokje in rij 2 aan.
Rij 1
Rij 2
NIO
 Voorbeeld taalonderdeel Synoniemen
Welk woord betekent hetzelfde als het dik gedrukte woord?
Dapper 1 licht 2 koud 3 vrees 4 moedig 5 nieuw
 Voorbeeld taalonderdeel Analogieën
Bedenk hoe het eerste woord bij het tweede past.
Zoek daarna het woord dat op dezelfde manier bij het derde woord past.
huizen – stad bomen 1 takken 2 gras 3 bos 4 weg 5 stam
 Voorbeeld rekenonderdeel Getallen
Welk getal moet volgen op het laatste getal in de rij?
2 4 6 8 10 12 – 10 11 12 13 14
 Voorbeeld rekenonderdeel Rekenen
Welk teken x of : of + of – moet in deze som staan?
8 ... 2 = 10
x : + -
 Voorbeeld ruimtelijk-inzicht onderdeel Uitslagen
Van welke figuren (1, 2, 3, 4 of 5) kan het figuur vóór de lijn worden gemaakt?
De verwijzing

Intelligentie (IQ) gemeten met de NDT/NIO

Leervorderingen, gemeten met het
Drempelonderzoek

Sociaal-emotioneel functioneren
(observatie (lijsten): faalangst, concentratie,
weerbaarheid enz.) Onderwijskundig rapport (OKR)
Drempelonderzoek





Begrijpend lezen
Rekenen
Spelling
Woordenschat
Technisch lezen
Drempelonderzoek
Doel: onderzoek naar leervorderingen
Alle toetsresultaten worden omgezet in DLE-score






DL groep 3
DL groep 4
DL groep 5
DL groep 6
DL groep 7
DL groep 8
10 maanden onderwijs
20 maanden onderwijs
30 maanden onderwijs
40 maanden onderwijs
50 maanden onderwijs
60 maanden onderwijs
Voorbeeld: kind eind groep 4 = 20 maanden
dle = 8 maanden
achterstand = 12 maanden
Drempelonderzoek
Overzicht IQ en leervorderingen
Praktijkschool:
IQ tussen de 60 en 80 DLE minder dan 30 voor tenminste 2 vakken
VMBO (l.w.o.o.)
IQ tussen de 75 en 90 DLE tussen de 30 en 40 voor tenminste 2 vakken
Wanneer IQ hoger dan 90 en tot 120, dan sociaal emotionele
problematiek (invullen gedragsvragenlijsten verplicht)
VMBO GT en hoger
IQ vanaf 90, zonder sociaal emotionele problematiek, DLE hoger
dan 40 voor tenminste twee vakken
* (begrijpend lezen, rekenen, technisch lezen, spelling)
Praktijkschool
4 of 5 leerjaren
 Veel praktijk
 Stage
 Wel een diploma
 Wel vaak een baan
 Doorstroom MBO
 Tussentijds VMBO

VMBO
4 leerjaren
 Combinatie praktijk en theorie
(afhankelijk van niveau)
 Diploma
 Klas 1 en 2, is basis, daarna kiezen

V.O. scholen in Delft





Laurentius praktijkschool
(praktijkonderwijs)
Stanislas College (VMBO/LWOO)
CLD (VMBO)
Grotius College (praktijkonderwijs)
Delflandcollege = Grotius+CLD:
(vmbo/lwoo)
Tijdpad
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Afname NDT (nov. 2014)
Oriënteren op scholen
Afname drempelonderzoek (januari 2015)
Adviesgesprekken ouders (feb. 2015)
Aanmelding bij V.O. door ouders
Commissie (RVC) bekijkt rapporten (regelt school)
(bij lwoo en praktijkonderwijs)
Wel of geen plaatsing op V.O.-school
Ouders krijgen bericht thuis
Projecten

scool=cool

de juiste keuze
begeleiding van ouders naar
het VO

OA project dyslexie op het VO.
VRAGEN