KUNNALLISTEKNIIKKA ja MAAPERÄ KRUUNUNMAA ja

Download Report

Transcript KUNNALLISTEKNIIKKA ja MAAPERÄ KRUUNUNMAA ja

LEHTIKORPI
KADUT JA VESIHUOLTO
SEKÄ
MAAPERÄTIEDOT
8.4.2015
Kunnallistekniikan suunnittelu
1
Katuverkko
8.4.2015
Kunnallistekniikan suunnittelu
2
Katuverkko
8.4.2015
Kunnallistekniikan suunnittelu
3
Vesihuolto
8.4.2015
Kunnallistekniikan suunnittelu
4
Vesihuollon liittymismaksut 2012
• Pientalokiinteistön liittymismaksu (1-2 asuntoa) ja
asennuskustannukset 1.1.2012 alkaen
–
–
–
–
Kerrosala enintään 100 k-m2, liittymismaksu 2 600 €
101 - 250 k-m2, liittymismaksu 3 700 €
251 - 500 k-m2, liittymismaksu 4 800 €
Lisäksi asennuskustannukset n. 1 800 €, kun esim.
vesijohto 32M ja viemärit 110M
– Yhteystiedot hakemusohjeiden liitteenä olevassa
Hyvinkään Veden esitteessä
8.4.2015
Kunnallistekniikan suunnittelu
5
Maaperä
8.4.2015
Kunnallistekniikan suunnittelu
6
Maaperä
• Maaperä
– yleisesti ottaen alueen maaperä koostuu moreenista
– isoja lohkareita esiintyy yleisesti, varauduttava kallioon
– alavimmilla kohdilla esiintyy kivisiä silttikerroksia
kivisen moreenin päällä
– pohjavedenpintaa ei olla mitattu
8.4.2015
Kunnallistekniikan suunnittelu
7
Alueen rakennettavuus
• Maaperäolosuhteet ja perustamistapa on selvitettävä ja
suunniteltava tontti- ja rakennuskohtaisesti (myös radon
huomioitava!)
• Perustamistapaa suunniteltaessa tulee aina huomioida, että
kokonaispainumat pysyvät sallituissa rajoissa, huomioitava
myös lopullisen maanpinnan nosto
8.4.2015
Kunnallistekniikan suunnittelu
8
Katukorkeusliite
• Tonttikartan liitteenä
annetaan katukorkeusliite
• Katukorkeudet ovat
valmiin kadun pinnan
korkeuksia
• Katukorkeudet
huomioitava rakennuksen
ja pihan korkeusaseman
suunnittelussa
• Ota projektikansioosi aina
liitteestä kopio, tulet
tarvitsemaan sitä
todennäköisesti vielä
myöhemmin
8.4.2015
Kunnallistekniikan suunnittelu
9
Tietoliikenne- ja energiaverkot
•
•
•
TeliaSonera rakentaa tietoliikennekaapelit (valokuitu)
Fortum Sähkönsiirto Oy rakentaa sähköverkon ja
muuntamot
kaukolämpö on tulossa Lehtikorven- ja Lehtirinteentielle
(Hyvinkään Lämpövoima Oy)
8.4.2015
Kunnallistekniikan suunnittelu
10
KIITOS!
8.4.2015
Kunnallistekniikan suunnittelu
11