PK-yrittäjän eloonjäämisoppi kevät 2014

Download Report

Transcript PK-yrittäjän eloonjäämisoppi kevät 2014

PK-yrittäjän eloonjäämisopas
6.5. klo 16.45-20-45
Suomen Yrittäjät,
Mannerheimintie 76A
Lisätietoja: www. yrittajauralle.fi
16.45 Kahvitarjoilu
17.00 Ensimmäinen osio
- Tervetuloa: Mika Haavisto, Suomen yrittäjät
- PK-yrityksen verotus: Kari Alhola, Profiducia Oy
- Yrittäjien työttömyysturva: Pirjo Vapola, AYT
- PK-yrittäjänä 10 vuotta, vielä hengissä: Esa Blomberg, Blomberg
Consulting Oy
18.30 Tauko, kahvia ja suolaista purtavaa. Mahdollisuus
verkostoitumiseen.
19.00 Toinen osio
- (jatkuu) PK-yrittäjänä 10 vuotta, vielä hengissä
- Pk-yrityksen sopimukset: Pirjo Valtanen, Fondia Oy
- Mitä olet aina halunut kysyä pk-yrittäjyydestä: Esa Blomberg,
moderaattori
20.30 Luento päättyy, mahdollisuus jäädä keskustelemaan
asiantuntijoiden tai muiden osallistujien kanssa.
20.45 Tilaisuus päättyy
Maksuton
Yrittäjäuralle
–valmennus
Yksilöohjausta ja räätälöityä ryhmävalmennusta
yrittämistä suunnitteleville yli 50-vuotiaille
Uudellamaalla ja Itä-Uudellamaalla.
Liikekumppanin löytämistä ilman ikärajaa
kanssayrittäjää kaipaaville, jatkajaa yritykselleen hakeville ja
sijoituskohteita etsiville
Yrittäjäuralle –valmennuksen palvelupolut
Kohderyhmät:
Yli 50-vuotiaat
yrittämisestä
kiinnostuneet
Yhteistyötahot:
SEFE, TEK, OTTY
INFOT
Kanssayrittäjää
tai jatkajaa
hakevat yrittäjät
HAKU
Suomen yrittäjät
Rastor
YKSILÖOHJAUS
koulutuspalvelut
RYHMÄVALMENNUS
s
KUMPPANOINTI
FiBAN
Yksityissijoittajat
Lisätietoja: www. yrittajauralle.fi
YritysHelsinki
yritysneuvonta
Ryhmävalmennukset klo 16.45-20.45
Ti 6.5. PK-yrittäjän eloonjäämisoppi
Suomen Yrittäjät, Mannerheimintie 76A
Ti 13.5. Omistajanvaihdos ja eläkeläisyrittäjyys
Suomen Yrittäjät, Mannerheimintie 76A
To 22.5. Yrittäjyyden pyöreä pöytä –interaktiivinen
verkostoitumistilaisuus
Insinöörit-Ekonomit –talo, Ratavartijankatu 2A
Ti 27.5. Yritysideasta kohti toimivaa liiketoimintaa
Paikka varmistuu myöhemmin!
Ti 3.6. Yksityinen ja julkinen rahoitus
Paikka varmistuu myöhemmin!
21.3.2013
Esa Blomberg
Pk-yrityksen määrittely
EU:n komissio suosituksessaan 1.1.2005 määrittelee pkyritykset seuraavasti:
Pienet ja keskisuuret yritykset ovat yrityksiä:
 palveluksessa on vähemmän kuin 250 työntekijää
 joko vuosiliikevaihto on enintään 40 miljoonaa euroa
 tai taseen loppusumma on enintään 27 miljoonaa euroa
 on riippumaton: mikään suuryritys tai niiden joukko
(konserni) ei omista sen pääomasta tai äänivaltaisista
osakkeista 25:ttä prosenttia tai enemmän.
Asiantuntijakeskeisten ja luovien alojen pkyritysten erityishaasteita
• Motiivi yritystoiminnalle usein itsensä toteuttaminen ja
kehittäminen. Erityisesti markkinaehtoinen asiakaslähtöinen
tuote- ja palvelukehitys tästä johtuen haasteellista.
• Myös tuotteiden ja palvelujen skaalautumisessa haasteena
laadun säilyminen, jos osaaminen vahvasti sidoksissa vain
yhteen yksilöön.
• Yrittäjillä riittävästi substanssiosaamista, mutta puuttuu
liiketoimintaosaamista, jopa tarvittavaa asennetta
liiketoimintaan.
• tuotteet ja palvelut kulttuurisidonnaisia, jolloin eivät usein
sovellu erilaisille kulttuureille.
• Yrittäjän tavoitteena ei edes usein skaalautuva,
innovaatiolähtöinen kasvu globaaleilla markkinoilla, vaan ns.
elämäntapayritys.
http://leancanvas.com/canvases/16966
MIKSI?
TUOTE- JA PALVELUMARKKINAT
KENELLE?
MARKKINAT
(ASIAKKAAT,
SIDOSRYHMÄT)
1) TOIMINTA-ALUE
TEHTÄVÄ
MITÄ?
TUOTTEET
PALVELUT
RAHOITUSMARKKINAT
2) RAHOITTAJAT
TYÖVOIMAMARKKINAT
MIKSI
MEIDÄN?
3) TOTEUTTAJAT
IMAGO
MITEN?
TOIMINTATAVAT
Kokemuksiani ja näkemyksiäni pk-yrittäjyydestä
• Akselin pyörittävä nopeammin kuin vekselin
• Elämäntapayrityksiäkin tarvitaan vs. internet startup
hype
• kestävään, kannattavaan kasvuun tarvitaan kysyntää
ja kilpailukykyä – rahoitus vain yksi väline
• pärjätäkseen kovassa kilpailussa pitää pystyä
luomaan lisäarvoa asiakkailleen - ja siten myös
rahoittajilleen
• Jos kiinnostaa vain rahan teko, yrittäjyys ei paras
siihen – yrittäjää motivoi saada jotain aikaan,
enemmän kuin vain rahaa
• Yrittäjän pitää käyttää aikansa asiakkaisiin ja
tarjontansa kehittämiseen, välttää tuhlaamista
tukien ja rahoituksen hakuun
Yrityksen rahankierto
Omaa ja vierasta pääomaa: OMISTAJAT= Oma pääoma:
vaihtovelkakirjalaina, PERUSTAJAT alkupääoma, tulos =
optiolaina
voittovarat, osakeanti
+SIJOITTAJAT
liiketoimintojen tai osakkeiden tai
omaisuuden myynti, osakeanti
osingot, palkat, osakkeiden myyntituotot
omistajien sijoitus, pääomalaina
TUKIJAT
YRITYS
starttiraha, hautomotuki,
T&K-tuet
ASIAKKAAT
velat rahoiksi: käteisalennus, factoring
osingot, osakkeiden myyntituotot
pääomasijoittaminen
(Venture Capital tai VC)
rahoittajat omistavat
TULORAHOITUS ELI ASIAKASRAHOITUS
lainaa: pankkilaina, tililuotot, osamaksu,
ostovelka, joukkovelkakirjalaina
Vieras pääoma: ostovelka, tililuotot,
RAHOITTAJAT pankkilainat, joukkovelkakirjalaina
rahoittajat eivät omista
Kokemuksiani ja näkemyksiäni rahoituksesta
• Mitä myöhemmin omistusta myy, sen paremmat
ehdot saa
• Rahoituksen paradoksi: kun kipeimmin kaipaa, ei saa
– kun ei tarvitse, tyrkytetään
• Varo ”wanna be enkeleitä” ja muita amatöörejä,
käytä ammattilaisia
• Etsi viisasta rahaa: toimialaosaaminen, kontaktit…
• sijoittajatkin ihmisiä: valitsevat tunteella järjellä
listaamistaan vaihtoehdoista
• Tiimi tärkein: renesanssinerot harvassa, eivätkä
pärjää soolourallaan
• Kun pelinsäännöt on sovittu, bändi pysyy kasassa
Yrityksen pitäisi aina olla myyntikunnossa
• Rakenna yritys niin, että pääset siitä eroon, kun et enää
jaksa tai halua jatkaa
• Myynti usein pitkä, jopa vuosien prosessi
• Kiire myydä laskee hintaa
• Yrityksen pitäisi olla mahdollisimman helppo ostaa
• Arvon määrittely voidaan tehdä historian perusteella,
mutta tulevaisuus on ratkaiseva
• Yritykset myydään markkinahintaan: kysynnän ja
tarjonnan perusteella neuvotellen
• Yrityksen todellinen arvo selviää vasta, kun se on myyty
• Rahoitus on osa hintaa
• Ostajan ei ole pakko ostaa: vaihtoehtona perustaa
kilpailija, jollei ostaminen vaikuta kannattavalta
Yritys myyntikuntoon
• Kiinnostava: brändi, ansaittu maine, lupaavat tulevaisuuden
näkymät, uskollinen asiakaskunta, tuotteet, palvelut,
liikepaikka…
• Huom. Ostajaa kiinnostaa usein eri asiat kuin myyjää.
Suositellaan käyttämään osaavaa ja kokenutta välittäjää.
• Kannattava: liikevaihtoa, tulosta, luvassa tuottoa sijoitukselle
• Turvallinen: dokumentit kunnossa: sopimukset, sitoumukset…
• Huom. Myyjä jonkin aikaa mukana, entä avainhenkilöt?
Myyntihinta sidotaan siirtymäajan tuottoon.
• Huom. Usein halutaan ostaa vain liiketoiminta, ei yritystä
• Helppo jatkaa: ei liian sidottu nykyiseen omistajaan/johtajaan,
• Rahoitus järjestettävissä: rahoituspoolissa Finnvera +
liikepankki + vakuutusyhtiö + myyjä osallistuu rahoitukseen