Förplanering av Nykarlebyprojektet

download report

Transcript Förplanering av Nykarlebyprojektet

Förnybar energi
Nästan all vår energi kommer
från solen
CO2 + H2O + energi
O2 + C6H12O6
2
Koldioxid är en växthusgas
ppm
360
Koncentration av koldioxid i atmosfären
340
320
300
280
260
1000
1200
1400
1600
1800
2000 År
Källa: IPCC
3
Jordens energikonsumtion
”Förnyelsebara”
Solkraft
Vindkraft
Vattenkraft
Kärnkraft
”Fossila”
Gas
Kol
Olja
2000
?
2050
4
Elektricitet och välstånd (BNP)
hänger ihop, eller?
BNP och elanvändningen i industrin i Sverige, Norge och Danmark. 1995=100
130
?
120
?
110
El
?
100
BNP
?
90
80
70
60
1980
1985
1990
1995
2000
Källa: Nordic Energy Perspectives
5
Elektricitet och välstånd hänger
ihop
Bild: NASA
6
Vad är framtiden värd? Två
olika synsätt.
Ekonomi
Ekologi
7
Vilken väg ska vi välja?
Leva med
el/energi
(som nu)
Byta livsstil
+ ny teknik
Leva utan
el/energi
8
Energilådan
Experiment/laborationer
Teorimaterial/fördjupning
 ”Vem ger, vem tar” –
 Aktivitetskort till
laborationerna
energiomvandlingar
 Fördjupningstexter till
 Solceller/solcellsbil
laborationerna
 Vindkraftverk
 Energipärmen (lärare)
 Vätgasbil
 Energihäfte (elev)
 Energispel
www.skolenergi.se
 ”Ego eller reko” Fler fördjupningstexter på
värderingsövning
www.renewcology.nu
 Energihuset (CD rom)
 Energisamhället (CD rom)
Annorlunda energilösningar
Information tagen från Illustrerad vetenskap nr 14/2008
 Går
det att ta vara på överskottsenergin
när man går eller motionerar?
 Blir det överskottsenergi på andra ställen i
kroppen, t.ex. vid hjärtslag?
 Var annars i vår vardag finns det
outnyttjad energi?
 Hur kan vi gå tillväga för att ta tillvara
överskottsenergi som annars bara går till
spillo, och vad kan vi använda den till?
Läs mer på www.illvet.se
Hur kan man t.ex. ta tillvara
överskottsenergi när man är
ute och går eller motionerar?
Läs mer på www.illvet.se
1 minuts gång
motsvarar en
halvtimmes
prat i
mobiltelefon.
Energin som finns lagrad i
fettdepåerna på en
normalstor människa
motsvarar energin i ett
batteri på 1000kg.
Läs mer på www.illvet.se
Hur kan vi utnyttja kroppens
rörelser i kläderna?
Med hjälp av
nanoteknik kan man
t.o.m. ta ut energi ur
vibrationerna från
den mänskliga
pulsen.
Mer om nanoteknik
http://www.nanoscience.gatech.edu/zlwang/
Läs mer på www.illvet.se
Stadstrafik och industriljud kan
leverera grön energi
Sensorer som drivs av vibrationer
Det brittiska bolaget Perpeetum har sensorer som skördar ström
ur vibrationer från bilar, tåg, flygplan och industrimaskiner.
Mikrogeneratorer driver trådlösa sensorer som övervakar bl.a.
temperatur och slitage.
Läs mer på www.illvet.se
Exempel på annan outnyttjad
mänsklig energi:

Styrketräning på gym
 Discodans
 Tangentbordstryckningar
Exempel på energi som kan används
på annorlunda sätt:

Bromsar på fordon som laddar upp en
kondensator.
 Åskväder
Läs mer på www.illvet.se
Vad kan du göra?
 Kanske
du själv har outnyttjad
överskottsenergi på många ställen i din
vardag?
 Tänk om du kommer på ett
revulotionerande sätt att ta vara på den?
Så bildas vätgas vid elektrolys
Så fungerar en bränslecell






1. Vid anoden leds vätgas (H2) in.
2. Vid katoden tillförs syrgas (O2) eller luft.
3. Vätet delar sig till vätejoner (H+) och elektroner (e-).
4. Elektronerna vandrar över till katoden via ledaren och bildar en
elektrisk ström.
5. Syremolekylen delar sig till syrejoner (O2-) när den kommer i
kontakt med de fria elektronerna.
6. Vätejonerna passerar genom elektrolyten och förenar sig med
syrejoner så att vatten (H2O) bildas.
www.vattenfall.se
Så fungerar en solcell

Länk till Energimyndigheten ( www.energimyndigheten.se)
www.vattenfall.se