Transcript Sv. spoveď

Sv. spoveď
1. MODLITBA k Duchu Svätému
Sv. spoveď
1. MODLITBA k Duchu Svätému
2. SPYTOVANIE SVEDOMIA podľa
spovedného zrkadla
Sv. spoveď
1. MODLITBA k Duchu Svätému
2. SPYTOVANIE SVEDOMIA podľa
spovedného zrkadla
3. ĽÚTOSŤ A PREDSAVZATIE
Sv. spoveď
1. MODLITBA k Duchu Svätému
2. SPYTOVANIE SVEDOMIA podľa
spovedného zrkadla
3. ĽÚTOSŤ A PREDSAVZATIE
4. VYZNANIE HRIECHOV
Sv. Ján Nepomucký
• Mučeník
spovedného
tajomstva
Sv. spoveď
1. MODLITBA k Duchu Svätému
2. SPYTOVANIE SVEDOMIA podľa
spovedného zrkadla
3. ĽÚTOSŤ A PREDSAVZATIE
4. VYZNANIE HRIECHOV
5. MODLITBA ĽÚTOSTI
6. ROZHREŠENIE
7. ĎAKOVNÁ MODLITBA A
VYKONANIE SKUTKU POKÁNIA
Sv. spoveď
1. MODLITBA k Duchu Svätému
2. SPYTOVANIE SVEDOMIA podľa
spovedného zrkadla
3. ĽÚTOSŤ A PREDSAVZATIE
4. VYZNANIE HRIECHOV
5. MODLITBA ĽÚTOSTI
6. ROZHREŠENIE
7. ĎAKOVNÁ MODLITBA A
VYKONANIE SKUTKU POKÁNIA
Predsavzatie:
Každý deň sa
pomodli za kňazov,
ktorí ťa spovedali
alebo budú
spovedať.