Seznam.cz - Blind Friendly Web

Download Report

Transcript Seznam.cz - Blind Friendly Web

Přístupnost prakticky
v Seznam.cz
Lukáš Marvan
www.seznam.cz
… najdu tam, co neznám !
Jak to všechno začalo
• V roce 2000 certifikát „Blindfriendly“ pro
Seznam.cz a Novinky.cz.
• Oficiální začátek našeho snažení o systematické
zlepšení přístupnosti Seznamu se však datuje až
do zimy 2006.
www.seznam.cz
… najdu tam, co neznám !
Výchozí situace
• Přístupnosti nebyla přikládána velká váha.
• Na druhou stranu nikdy nebyla díky
profesionálnímu přístupu všech webmasterů
úplně opomíjena!
• Chybělo však:
– koordinace
– ověřování
– širší zapojení spolupracovníků
www.seznam.cz
… najdu tam, co neznám !
První kroky
•
•
•
•
Studium materiálů,
moje proškolení,
navázání spolupráce s Centrem Tereza,
naplánování dalších kroků…
www.seznam.cz
… najdu tam, co neznám !
Možné přístupy k řešení
• Na přístupnost se vykašlat.
• Přístupnost řešit dogmaticky.
• Kompromisní řešení.
www.seznam.cz
… najdu tam, co neznám !
Kompromisní řešení
• Je důležité najít správný poměr cena/výkon.
• Hendikepovaní uživatelé jsou minoritní skupina
a naštěstí velice dobře chápou, že není možno
prosazovat extrémní řešení.
• Na druhou stranu není žádný závažný důvod,
proč nepodat pomocnou ruku, zvláště, když tím
zlepšíte vaše stránky i pro ostatní.
www.seznam.cz
… najdu tam, co neznám !
Naše cíle
• Zvýšit míru přístupnosti u co nejširšího
spektra našich služeb u kterých to má smysl.
• Nesnažit se tam, kde existuje uspokojivější řešení
(např. desktopový email klient).
www.seznam.cz
… najdu tam, co neznám !
Kooperace
Problém:
Potřeba oslovit velký
počet zaměstnanců
a partnerů Seznamu
s různou úrovní povědomí
o přístupnosti.
www.seznam.cz
Řešení:
Připravit si na míru
jednoduchá a jednoduše
sdělitelná pravidla
přístupnosti.
… najdu tam, co neznám !
Pravidla přístupného seznamu
www.seznam.cz
… najdu tam, co neznám !
Jak vznikla PPS
• Studium a porovnání stávajících pravidel
(jak českého návrhu pro státní správu
http://www.pravidla-pristupnosti.cz/,
tak metodik Blind Friendly Web a Web Content
Accessibility Guidelines).
• Školení Davida Špinara + jeho kniha Tvoříme
přístupné webové stránky.
• Konzultace v Centru Tereza při FJFI ČVUT.
www.seznam.cz
… najdu tam, co neznám !
Zavedení do praxe
• Pravidla byla doplněna o příklady
a zveřejněna v CML.
• Proběhlo několik školení:
– Kolegů webmasterů a grafiků,
– šéfredaktorů Novinky.cz, Sport.cz a Super.cz,
– produktových manažerů ostatních služeb.
• Byla zveřejněna tisková zpráva.
www.seznam.cz
… najdu tam, co neznám !
Kontrola
• Technickou stránku věci si navzájem kontrolují
a korigují webmasteři.
• Za obsah odpovídají produktoví manažeři.
• Finální podobu sužby konzultujeme a necháváme
zkontrolovat v Centru Tereza.
www.seznam.cz
… najdu tam, co neznám !
Výsledky
• http://www.novinky.cz
• http://search.seznam.cz/?q=ginkgo
www.seznam.cz
… najdu tam, co neznám !
Další aktivity
• Bezbariérový fulltext
• Iniciativa pro přístupnější internet
= společná práce firem Atlas, Centrum, iDnes,
Jyxo a Seznam – výsledek:
Standard klávesových zkratek (www.ippi.cz)
• CAPTCHA API (s audiovýstupem):
captcha-api.seznam.cz
www.seznam.cz
… najdu tam, co neznám !
Do budoucna plánujeme
• Proces "zpřístupňování" Seznam.cz nelze
považovat za konečný.
• Nyní však už přicházejí na řadu perličky jako
např. slepecké Mapy.cz.
• Účast na autorizaci překladu WCAG 2.0.
www.seznam.cz
… najdu tam, co neznám !
Poděkování
• Centru Tereza za dlouholetou spolupráci.
• Projektu Blind Friendly Web za spoustu
informací a konzultací.
• Firmě Galop za zapůjčení screenreaderu Jaws.
• Seznam.cz za to, že se na přístupnost nevykašlal.
www.seznam.cz
… najdu tam, co neznám !
Děkuji za pozornost
• Lukáš Marvan
[email protected]
• http://seznam.sblog.cz
• http://www.lakave.info
www.seznam.cz
… najdu tam, co neznám !