de ce ecvet tc-net? - Turism Activ in Natura

Download Report

Transcript de ce ecvet tc-net? - Turism Activ in Natura

Stefan cel Mare University of Suceava
ECVET TC NET
REŢEAUA ECVET PENTRU TURISM ŞI
CATERING
Proiect Leonardo da Vinci
Carmen Chasovschi
1
ECVET TC-NET
• ECVET TC-NET este un proiect care îşi propune
crearea şi dezvoltarea în permanenţă a reţelei şi
este finanţat de programul Leonardo da Vinci al
Uniunii Europene.
• Abrevierea se referă la Sistemul European de
Credite Transferabile pentru Formare şi Training
Educaţional în Turism şi Catering.
ECVET TC-NET
• Este un proiect de tip Leonardo da Vinci, prin care
este promovată cooperarea între diferite companii
şi instituţii de training, parteneriate esenţiale în
schimbul de bune practici, experienţe, know-how,
creşterea experienţei personalului şi înţelegerea
diferitelor puncte de vedere. În general tendinţa
este de reformare a domeniului educaţional.
Obiectivele proiectelor
Leonardo da Vinci
• Obiectivul principal al proiectelor Leonardo da Vinci
este acela de a sprijini indivizii să aibă şansa de a-şi
îmbunătăţi şi spori cunoştinţele şi abilităţile la nivel
internaţional. Mai mult decât atât se urmăreşte
îmbunătăţirea sistemelor de training, instituţiilor,
procedurilor în domeniul educaţiei şi formării
avansate, precum şi sporirea atracţiei diferitelor
domenii ale educaţiei. Activităţile susţinute de
proiectele Leonardo da Vinci se mai referă la
facilitarea mobilităţilor participanţilor şi dezvoltarea
inovaţiilor, parteneriatelor, reţelelor de învăţare şi
formare avansată, participarea la cursuri-training
etc.
DE CE ECVET TC-NET?
• Industria turismului se bazează foarte mult pe
flexibilitatea şi mobilitatea forţei de muncă. Astfel,
proiectul va utiliza sistemul ECVET pentru a dezvolta
un model de recunoaştere reciprocă şi transparentă
a a competenţelor, precum şi a rezultatelor învăţării
în industria turismului şi ospitalităţii.
ECVET TC NET
• ECVET TC NET este o reţea
pentru turism şi catering,
implicând şcoli de turism de
înaltă clasă, centre de training
vocaţional, universităţi, hoteluri,
companii de vase de croazieră,
cluburi de vacanţă, centre de
recuperare sau alte instituţii
relevante pentru a atinge un
rezultat bine gândit şi acceptat.
OBIECTIVELE PROIECTULUI
ECVET TC-NET
• OBIECTIV PRINCIPAL
• Proiectul are ca obiectiv principal dezvoltarea
unui model ECVET operaţional pentru sectorul
turismului şi ospitalităţii în Europa.
Obiectivele specifice se referă la:
• Testarea pilot a sistemului ECVET
• Împărtăşirea de experienţe în
utlizarea ECVET
• Crearea unui ghid pentru utilizarea
în practică a ECVET
• Ghidare
în
dezvoltarea
de
programe
de
training
în
conformitate cu sistemul ECVET
• Consiliere şi redactarea unor
documente programatice pentru
sistemul ECVET
AVANTAJELE PROIECTULUI
• O dată cu dezvoltarea Sistemului
European de Credite Transferabile pentru
Educaţie şi Training (ECVET) există
posibilitatea de a stabili un model şi
totodată un sistem care să permită
recunoaşterea reciprocă a competenţelor.
AVANTAJELE PROIECTULUI
• Modelul având la bază sistemul ECVET ar furniza
pentru prima dată un sistem care să asigure
transparenţa rezultatelor învăţării precum şi o
abordare pentru implementarea concretă în acest
sector, sectorul turismului având anumite
particularităţi care trebuie luate în considerare:
educaţia vocaţională şi formarea în sectorul
turismului nu se aseamănă, ci este diferită de cea
din alte sectoare, în special datorită cadrului
determinat de companiile de turism, hoteluri, centre
de recuperare, cluburi etc.
ECVET TC NET
http://www.ecvet-tc.net/