Te Kuiti - Motiti Marae

download report

Transcript Te Kuiti - Motiti Marae

Nā Ngāti Apakura
kei Waipapa e
makaia nei
Whakamau Meremana
Moengahuihui
Niece
Rerehau
Haupokia
Iriaka Puhia
Husband and Wife
Left to right; 5 Generations
1. Te Oiroa
2. Moengahuihui
3. Willie Tuwhangai (Holding little brother
Lenny)
4. Hazel Tangitango Nui Mana Greeks Ihaia
5. Tiraha
6. Iriaka
7. Whiti
John Kaati’s book
Wahanui has more
hapū connections
pertinent to Rerehau
Haupokia
Ngani Te Oiroa was not a seller of
land as was the case with Iriaka
her mother and Rerehau her
father
He whanaungatanga maha o Motiti;
Ngati
Ngati
Ngati
Ngati
Ngati
Ngati
Ngati
Raukawa
Rereahu
Maniapoto
Kinohaku
Rangatahi
Urunumia
Waiora
Ngati
Ngati
Ngati
Ngati
Ngati
Matakore
Ngutu
Te Kanawa
Tauhunu
Te Putaitemuri
Ngati Apakura
Ngati Whawhakia
Ngati Mahuta
Ngati Hineuru
Ngati Hari
There are many more connections to many other Waka, Iwi and Hapū.
RETAINED INTERESTS;
Tapuiwahine
Kinohaku
Awakino
Rangitoto Tuhua
Land Loss to rates and other pressures;
Ohura
Aria
Waitotara
Hurakia
Maraeroa A and B
Ongarue
Motueka (Nelson)
Taharoa
Kinohaku
Te Kuiti
Otorohanga
Turangi
Waihaha
Ohaaki
National Park
Whangnui
Taranaki
More loss of land interests than has been portrayed occured
impacting on the Iriaka Rerehau whanau as portrayed.
Oparure
Mangatea diverted to become a drain
Pā Tuna approximate
location
Motiti