Socialisation og identitet

Download Report

Transcript Socialisation og identitet

Socialisation og identitet
Kapitel 18
Socialisationsfaktorer
FAMILIETYPER
Primær-/sekundærsocialisation og dobbeltsocialisation
Arenaer for identitetsdannelse
Roller i
computerspil
Supporterne
Fritidsaktiviteter
Cybernet
Fritidsnet
Chatvenner
Caféer
Familie
Referencerollenet
Fætre, kusiner,
bedsteforældre
Subjekt
Kollegievenner
Billedmedier
Uddannelse
”Samfunds”net
Arbejde
Familie-og
vennenet
Øvrige
Venner
Papfars/
papmors
familie
Faktorer i samfundsmæssig identitetsdannelse
Brydninger og kulturel frigørelse i Tyskland i efterkrigstiden
Ziehe: Den senmoderne identitetstype
Traditionens opløsning
Normer og værdier
forældes
Opløsning af
overleverede
fællesskaber
Større velstand:
Mere fritid og
forbrug
Forøget interesse
for sig selv
Svækket
jegfølelse
Stort behov for
andres
bekræftelse
(narcissisme)
Verden opleves
som en labyrint
Øget individ
orientering
Ændringer i
børnenes
situation
Giddens: Disembedding (udlejring)
(Sen)modernitet
Tradition
Nærhed i tid og rum
Ansigt til ansigt
Opgavevaretagelse:
lokalt sted
Tid-rum distanciering
Til stede uden at se hinanden
Opgaver ”løftes ud”
(Ex: børnepasning/ældrepleje)
Globalisering
Menneskeskabte risici
Overvågning
Modernitetens institutionelle dimensioner og strukturationsteorien
Risikosamfundet
”Anden modernitet” er præget af fem forandringsprocesser:
Multidimensional globalisering
Radikaliseret/intensiveret individualisering
Global miljøkrise
Kønsrollerevolution
Den tredje industrielle revolution
Globaliseringen giver i risikosamfundet globale risici, så som genteknologi,
atomteknologi og global opvarmning. Det gamle risici var i højere grad
begrænset til nationalstaten, f.eks. infektionssygdomme
Globaliserings- og stratifikationsmodel i den flydende modernitet