File - Maatschappijleer van juf Nadya

Download Report

Transcript File - Maatschappijleer van juf Nadya

QUIZ
Katern Politiek
Vraag 1
Aan welke kenmerken moet een
maatschappelijk probleem voldoen?
Vraag 1
Aan welke kenmerken moet een
maatschappelijk probleem voldoen?
1. sociaal probleem
2. verschillende meningen
3. veel media-aandacht
4. overheid bemoeit zich ermee
Vraag 2
Welke invalshoeken gebruiken we om
maatschappelijke problemen te analyseren?
Vraag 2
Welke invalshoeken gebruiken we om
maatschappelijke problemen te analyseren?
•
•
•
•
Sociaal-cultureel
Politiek-juridisch
Sociaal-economisch
Veranderings en vergelijkend
Vraag 3
Welke kenmerken van Nederlandse staat ken je?
Vraag 3
Kenmerken van Nederlandse staat:
1. Constitutionele monarchie
2. Parlementaire democratie (trias politica)
3. Rechtsstaat (grondwet, grondrechten,
onafhankelijke rechters, pd)
4. VZS
Vraag 4
Wat is het verschil tussen actief en passief
kiesrecht?
Vraag 4
Wat is het verschil tussen actief en passief
kiesrecht?
Bij actief kiesrecht mag je zelf stemmen en bij
passief kiesrecht mag er iemand op je
stemmen.
Vraag 5
Linkse partijen staan voor ….
Midden partijen staan voor ….
Rechtse partijen staan voor ….
Vraag 5
Linkse partijen staan voor ….Gelijkwaardigheid
Actieve overheid
SP-GL-PvdA-PvdD
Midden partijen staan voor …. Geloof of mix van links en rechts
Passieve overheid
D’66-50PLUS-CDA-CU-SGP
Rechtse partijen staan voor …. Vrijheid
Passieve overheid
VVD-PVV
Vraag 6
Noem de drie belangrijkste stromingen.
Vraag 6
Noem de drie belangrijkste stromingen:
-Sociaal-democraten
-Christen-democraten
-Liberalen
Vraag 7
• Welke overige politieke stromingen ken je?
Vraag 7
Welke overige politieke stromingen ken je?
- Ecologische stroming
- Populistische stroming
- Rechts-extremisme
Vraag 8
Hoe verloopt een kabinetsformatie?
Vraag 8
Hoe verloopt een kabinetsformatie?
1. Onderzoek (2e kamer benoemt informateur)
2. Informatie (informateur voert gesprekken,
regeerakkoord opstellen)
3. Formatie (2e kamer benoemt formateur om
kabinet te vormen)
4. Benoeming nieuwe kabinet (beëdiging
Koning)
Vraag 9
Wat is het verschil tussen een minister en een
staatssecretaris?
Vraag 9
Wat is het verschil tussen een minister en een
staatssecretaris?
Een minister zit in de ministerraad en in het
kabinet en in de regering. Een staatssecretaris
is verantwoordelijk voor een deel van het
beleidsterrein van een minister en zit alleen in
het kabinet.
Vraag 10
Welke taken heeft de Koning?
Vraag 10
Welke taken heeft de Koning?
• Symbolisch
• Ceremonieel
• Overleg minister-president
• Representatief
Vraag 11
Hoe kun je het parlement nog meer noemen?
Vraag 11
Hoe kun je het parlement nog meer noemen?
• Volksvertegenwoordiging
• 1e en 2e Kamer
• Staten-Generaal
Vraag 12
Welke bevoegdheden heeft de 2e Kamer?
Vraag 12
Welke bevoegdheden heeft de 2e Kamer?
• Stemrecht
• Recht van initiatief
• Recht van amendement
• Vragenrecht
• Recht van interpellatie
• Recht van enquete
• Budgetrecht
• Recht van motie
Vraag 13
Hoe heten de volksvertegenwoordigingen van
de Provincie en gemeente?
Vraag 13
Hoe heten de volksvertegenwoordigingen van
de Provincie en gemeente?
Gemeente: gemeenteraad
Provincie: Provinciale Staten
Vraag 14
Hoe heten de ‘ministers’ van de Provincie en
gemeente?
Vraag 14
Hoe heten de ‘ministers’ van de Provincie en
gemeente?
Gemeente: wethouders
Provincie: Gedeputeerde Staten/
Gedeputeerden
Vraag 15
Wie bepalen samen of een eurocommissaris
zijn plan mag uitvoeren?
Vraag 15
Wie bepalen samen of een eurocommissaris
zijn plan mag uitvoeren?
Het Europees Parlement en de Raad van
Ministers
Vraag 16
In welke 4 fasen verloopt het proces van
politieke besluitvorming?
Vraag 16
•
•
•
•
In welke 4 fasen verloopt het proces van
politieke besluitvorming?
Fase 1: wens wordt een politiek probleem
Fase 2: bedenken van oplossingen
Fase 3: besluit nemen
Fase 4: uitvoeren van het besluit
Vraag 17
Wat zijn pressiegroepen?
Noem er twee.
Vraag 17
Wat zijn pressiegroepen?
streven bepaalde belangen na en proberen de
politieke besluitvorming te beïnvloeden.
Noem er twee.
Bijv. Greenpeace en ANWB
Vraag 18
Welke machtsmiddelen hebben pressiegroepen?
Vraag 18
Welke machtsmiddelen hebben pressiegroepen?
• Kennis
• Grootte van de groep/macht van het getal
• Geld
• De wet (naar de rechter stappen)
• Media
• Politici (lobbyen)
• Charismatische leider
• Zitting nemen in een bestuur of adviesorgaan
(SER)
Vraag 19
Welke twee knelpunten kennen we in de
Nederlandse politiek?
Vraag 19
Welke twee knelpunten kennen we in de
Nederlandse politiek?
1. Er is een kloof tussen de kiezers en de
politici. Burgers ervaren dat politici niet naar
hen luisteren.
2. Europa heeft meer macht dan de
Nederlandse burger.
Hoeveel vragen heb je goed?
–Wat heb je nog te leren?
–Dinsdag 18/2 SE Katern Politiek
incl. AMV